Filtrovanie a úprava – výzvy a riešenia

Filtrovanie, úprava a predbežné balenie

Dve hlavné technológie na konečnú filtráciu piva sú kremelina a prietoková membránová filtrácia. Medzi výzvy, ktorým čelia pivovary, patrí napríklad kazenie, upchávanie a nakladanie s odpadom. 

Rastie výroba diferencovaných produktov, od nealkoholických a silných pív až po aromatické deriváty. Naše portfólio modulov na miešanie, sýtenie a dealkoholizovanie poskytuje efektívne spôsoby spoľahlivej a flexibilnej výroby nových a jedinečných produktov pre vašich súčasných aj budúcich zákazníkov.

Pred balením sa pasterizáciou alebo sterilnou filtráciou odstránia všetky mikroorganizmy, aby sa zvýšila trvanlivosť, chuť a bezpečnosť výrobku. Ponúkame riešenia efektívnej a udržateľnejšej realizácie. 

.

Filtrácia piva

Výzva

 • Zanášanie filtra kremelinou počas filtrácie
 • Vysoká spotreba kremeliny
 • Krátke filtračné cykly na prietokových filtroch

Výsledok

 • Stabilný a nízky obsah pevných látok na výstupe zo separátora
 • Odstránenie pevných látok odstreďovaním znižuje celkovú spotrebu kremeliny a znižuje zaťaženie počas filtrácie
 • Minimalizuje mikronizáciu pevných častíc v pive, čím znižuje zanášanie filtra a umožňuje dlhšie filtračné cykly

Výzva

 • Krátka trvanlivosť produktu
 • Opätovná infekcia

Výsledok

 • Úplné odstránenie mikroorganizmov

Výzva

 • Oxidácia počas filtrácie

Výsledok

 • Odvzdušnená voda v prepravných vedeniach medzi varmi zabraňuje oxidácii

Výzva

 • Vysoké náklady na odpadové hospodárstvo

Výsledok

 • Jednoduchšie nakladanie s kremelinovým odpadom s odstránením tekutiny, vďaka čomu je odpad suchší a ľahší
.

Miešanie, dávkovanie a sýtenie

Výzva

 • Zabezpečenie súladu piva so špecifikáciou

Výsledok

 • Zaistená presnosť pri miešaní, dávkovaní a sýtení
.

Odstraňovanie alkoholu

Výzva

 • Potreba vyrábať pivo s nízkym obsahom alkoholu 

Riešenie

Výsledok

 • Žiadny tepelný vplyv na produkt
 • Výroba piva s nízkym obsahom alkoholu (< 0,5 % obj.)

Výzva

 • Potreba vyrábať nealkoholické pivo

Riešenie

Riešenie

 • Výroba nealkoholického piva (< 0,05 % obj.)
 • Konzistentnosť výstupu
 • Odlúčený alkohol sa môže opätovne použiť ako prísada v iných oblastiach využitia

Spracovanie

. .

Výzva

 • Zachovanie požadovanej trvanlivosti a riziko opätovnej infekcie 
 • Vysoká spotreba energie

Výzva

 • Eliminácia mikroorganizmov v pive
 • Zvýšená trvanlivosť produktu
 • S technológiou Flexitherm sa dosahuje až 95 % využitie energie a zníženie prevádzkových nákladov (až o 80 %) v porovnaní s tradičným tunelovým pasterizátorom
 • S modulom na sterilnú filtráciu piva studený proces vyžaduje minimálne množstvo energie
.

Získať cenovú ponuku

O aké použitie máte záujem? *
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.