Pivovar – výzvy a riešenia

Priemyselné zariadenia zlepšujúce efektívnosť pivovaru

Vysoká spotreba energie, straty ingrediencií, vysoká spotreba vody a nepodarky sú len niektoré z najčastejších problémov pri výrobe mladiny. Časy spracovania môže ovplyvniť aj čistenie a zanášanie. Potom je tu aj problém so spracovaním kalu a využitím zrna.

Spoločnosť Alfa Laval ponúka mimoriadne účinné riešenia bežných problémov, ktoré zabezpečia efektívnosť a vynikajúci výkon pri komerčnom varení piva.

.

Príprava mladiny

Výzva

 • Používajú sa príliš vlhké zrná

Riešenie

Výsledok

 • Odvodnené použité zrná s vlhkosťou do 70 %

Výzva

 • Vysoká spotreba energie

Riešenie

Výsledok

 • Zníženie spotreby energie až o 40 % opätovným využitím energie z varenia mladiny na ohrev následných várok

Výzva

 • Nedostatočný prenos tepla v dôsledku zanesenia varného kotla a nedostatočného čistenia

Výsledok

 • Nahradenie rozprašovacích guľôčok rotačnými dýzovými hlavicami, ktoré si poradia s pevnými časticami v prietoku na čistenie všetkých vnútorných povrchov varného kotla, čo pomáha zlepšiť účinnosť a hygienu v pivovare
.

Vírenie

Výzva

 • Kvalita mladiny
 • Strata mladiny
 • Neefektívna sekvencia separácie kalu
 • Príliš vlhké kaly spôsobujúce problémy v nasledujúcich sekvenciách a problémy s odstraňovaním

Výsledok

 • Zlepšená čistota mladiny pred chladením
 • Obnovenie stratenej mladiny v podobe kalu zvyšuje celkový výťažok
 • Skrátenie času spracovania a zlepšenie separácie kalu
 • Výrazne suchší kal (ktorý nie je možné predať ako prísadu do krmiva pre zvieratá)
 • Menšie riziko znečistenia chladiča mladiny
 • Zníženie preplachovania a spotreby energie medzi varmi