Chladiaci blok – výzvy a riešenia

Profesionálne zariadenia pre fermentačný proces

Konzistentný, spoľahlivý a efektívny fermentačný proces si vyžaduje zariadenia, ktoré zaručujú mimoriadne kvalitnú správu kvasiniek, hygienické vyhotovenie a presnú kontrolu premenných procesu.

Naše spracovateľské riešenia pre chladiaci blok pomáhajú prekonať bežné problémy a rozvinúť maximálny potenciál komerčnej pivovarníckej technologickej linky.

Správa kvasiniek

Výzva

 • Potreba rozmnožovania, skladovania a obnovy kvasiniek

Výzva

 • Zdravá alternatíva kvasiniek s vysokou životaschopnosťou a vitalitou
 • Správne zakvasovanie
 • Vysoká flexibilita pri rozmnožovaní, skladovaní a zakvasovaní rôznych kmeňov kvasiniek

Výzva

 • Zabezpečenie dodávok neinfikovaných, čerstvo rozmnožených, mimoriadne kvalitných kvasiniek

Riešenia

Výsledok

 • Kvasinky s vysokou životaschopnosťou a vitalitou
 • Správne zakvasovanie
 • Homogénny kvasinkový kal
 • Vyššia flexibilita pri rozmnožovaní, skladovaní a zakvasovaní rôznych kmeňov kvasiniek
.

Fermentácia a zrenie

Výzva

 • Problémy s penením v snahe o zlepšenie využitia fermentora
 • Opakovateľnosť procesu fermentácie

Riešenie

Výsledok

 • Menšie penenie umožňuje zvýšiť využitie celkovej kapacity fermentora
 • Homogénna distribúcia, ktorá zabraňuje predčasnému usadzovaniu kvasiniek
 • Rovnomerná teplota a hladina CO2
 • Konzistentný a kratší čas fermentácie

Výzva

 • Dlhý celkový čas spracovania vo fermentoroch

Výsledok

 • Energeticky účinné prudké ochladzovanie
 • Požadovaná teplota dosiahnutá pri preprave zeleného piva

Výzva

 • Nedostatočná hygiena vo fermentačných systémoch a prepojovacích prenosových vedeniach

Výsledok

 • Efektívne a spoľahlivo vyčistené plochy, ktoré sú v kontakte s produktom
 • Optimalizácia času prevádzky

Výzva

 • Dlhý čas usadzovania
 • Strata piva

Výsledok

 • Skrátenie času zrenia (nie je potrebné čakať na usadenie kvasiniek)
 • Zníženie strát piva

Výzva

 • Prebytok kvasiniek

Výsledok

 • Môžete obnoviť až 88 % piva z kvasnicového dna
.

Suché chmelenie

Výzva

 • Nízka výťažnosť 
 • Opakovateľnosť
 • Predĺžený čas spracovania pri suchom chmelení vo veľkom meradle

Výsledok

 • Maximalizované využitie chmeľu
 • Zrýchlenie procesu suchého chmelenia
 • Zlepšené čistenie v nasledujúcich štádiách
 • Zlepšené odstraňovanie chmeľu

Odber pivných vzoriek

Výzva

 • Nekonzistentný, nehygienický a časovo náročný odber vzoriek

Výsledok

 • Zvýšená kvalita a frekvencia odberu vzoriek
 • Skrátenie času stráveného odberom vzoriek
.

Čistenie

Výzva

 • Dlhé a nákladné cykly
 • Vysoká spotreba energie a chemikálií počas sekvencií čistenia

Výsledok

 • Prispôsobený, overiteľný systém
 • 30 % úspora času čistenia a spotreby chemikálií
 • Zníženie spotreby energie pri lokálnom čistení za horúca (až o 70 %) a za studena (až o 50 %)
 • Optimálna regenerácia a opätovné použitie čistiacich kvapalín
 • Automatizovaná prevádzka

Celková konštrukcia chladiaceho bloku

Výzva

 • Bezpečná prevádzka veľkých nádob (správa kvasiniek, fermentácia, nádrže na svetlé pivo)

 

Výsledok

 • Integrované bezpečnostné systémy
 • Konzistentná, opakovateľná a hygienická prevádzka

Výzva

 • Neoptimálne vyhotovenie chladiaceho bloku

 

Výsledok

 • Zamedzenie kontaminácie
 • Optimalizácia čerpadiel a vedení
 • Optimalizácia celého procesu a pomocných funkcií
 • Zvýšená úroveň flexibility procesu
.

Získať cenovú ponuku

O aké použitie máte záujem? *
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Otázky a odpovede o chladiacom bloku

 

Otázka: Máte skúsenosti s navrhovaním a budovaním plne automatizovaných (> 1 M HL) chladiacich blokov, ktoré sú v zásade bezobslužné?

Odpoveď: Áno. Veríme, že to bude budúcnosť.

Otázka: Ako pri suchom chmelení na vrchnej doske zabraňujete mikrokontaminácii počas chmelenia?

Odpoveď: Pred a po chmelení zabezpečujeme lokálne čistenie celého systému.

Otázka: Sú membránové čerpadlá naozaj lepšie na zber kvasiniek v porovnaní s lamelovými čerpadlami? Alebo ste sa rozhodli pre membránové čerpadlá kvôli hustým kvasinkám?

Odpoveď: Membránové čerpadlá sme si vybrali kvôli hustým kvasinkám a schopnosti membránového, vzduchom poháňaného čerpadla vytvoriť ťah a sanie.

Otázka: Ako môžeme zlúčiť zariadenie na rozmnožovanie kvasiniek s nádržou na skladovanie kvasiniek vzhľadom na to, že sú potrebné určité zmeny, napríklad miešanie skladovaných kvasiniek, a prípadný problém s možným rizikom kontaminácie v miešacom zariadení počas rozmnožovania?

Odpoveď: Akákoľvek nádrž na skladovanie kvasiniek sa môže použiť ako zariadenie na rozmnožovanie kvasiniek. To si však vyžaduje určité úpravy. Miešadlá Alfa Laval Scandi Brew sa dajú v plnej miere čistiť a sú kompatibilné s technológiou SIP.

Otázka: V prípade zariadenia na správu kvasiniek je z vášho návrhu a inštalácií zrejmé, že sterilné vstrekovanie vzduchu sa uskutočňuje cez miešací hriadeľ. Aká je výhoda takéhoto postupu v porovnaní s tradičným vstrekovaním na dne nádrže?

Odpoveď: V spoločnosti Alfa Laval je vstrekovanie cez dutý hriadeľ tradičnou a preferovanou možnosťou. Privádzanie vzduchu tesne pod lopatkami miešadla pomáha účinne rozvádzať vzduch v nádrži.

Otázka: Pokiaľ ide o čerpadlo na kvasinky, chápem, že jedno čerpadlo sa môže presunúť do blízkosti zbernej nádrže... Pevné čerpadlo občas spôsobuje problém pri dlhom sacom potrubí, čo vedie k problémom so zberom, ako je stabilita prietoku. Ako sa správa čerpadlo v tejto situácii, keď sa používa jedno pevné čerpadlo pre celý blok nádrží?

Odpoveď: To v skutočnosti závisí od usporiadania zariadenia, typu čerpadla a typu kvasiniek. Každý prípad by sa mal posúdiť individuálne, aby bolo možné vybrať najlepšiu možnosť.

Otázka: Ponúkate služby dovybavenia/modernizácie pre pivovary, ktoré vyžadujú modernizáciu existujúceho chladiaceho bloku, ak zákazník predloží výpočty, ktoré preukážu jasné obchodné opodstatnenie z hľadiska požadovaného ročného objemu?

Odpoveď: Áno, ponúkame možnosť dovybavenia a modernizácie.

Otázka: Máte energeticky účinné riešenia pre chladiace bloky v zariadeniach na dealkoholizáciu?

Odpoveď: Áno, dealkoholizačný modul a dealkoholizér Lowal.

Otázka: Viedlo použitie jedného membránového čerpadla pre všetky nádrže prostredníctvom prietokovej dosky k oneskoreniu? Mohlo by použitie viacerých čerpadiel pomôcť zvýšiť výrobu?

Odpoveď: Použitie jedného membránového čerpadla neviedlo k oneskoreniu. Výrobná kapacita nie je ovplyvnená efektívnym zberom. Bolo to dôležité pre efektívnosť výroby a optimalizáciu správy kvasiniek.

Otázka: Ako prispôsobujete svoje konštrukčné súbory P&ID potrebám zákazníka a s akými typickými problémami sa stretávate, keď zákazníci vedia, že máte súbor P&ID, z ktorého čerpáte? 

Odpoveď: Pri prispôsobovaní súborov na základe individuálnych potrieb zákazníka využívame naše znalosti procesov a inžinierstva. Nie je ľahké vysvetliť výhody hygienického vyhotovenia, usporiadania a jednoduchosti prevádzky.

Otázka: Pokiaľ ide o použitie ohybov v tvare U na budúce rozšírenie, existujú v týchto potrubiach tlakové straty, ktoré by sa mali zohľadniť?

Odpoveď: V každom ohybe je tlaková strata bez ohľadu na to, či je nainštalovaný v expanznej slučke, alebo nie. Spoločnosť Alfa Laval používa špeciálny softvér na výpočet tlakových strát aj expanzných slučiek.

Otázka: Ako sa čistí odkvapkávacia miska matrice ventilu v priebehu mesiacov alebo rokov používania? 

Odpoveď: Ventily Alfa Laval Mixproof sú skonštruované tak, aby nedochádzalo k únikom. Keď sa ventil otvára alebo zatvára, počas jeho prevádzky nedochádza k úniku produktu, a to ani cez netesnú komoru. V dôsledku toho v odkvapkávacej miske počas štandardnej prevádzky nezostáva žiadny produkt (kvasnice, pivo atď.). Ak z nejakého dôvodu nastane netesnosť ventilu a v odkvapkávacej miske sa nájde produkt, je možné ju po bežnej údržbe ventilu ručne prepláchnuť. Do odkvapkávacej misky je možné nainštalovať voliteľné čistiace rozstrekovacie dýzy a včas ich aktivovať. 

Otázka: Aký by bol podľa vášho názoru najlepší prechod z prevádzky s panelmi s ohnutým potrubím na poloautomatickú prevádzku vzhľadom na rôzne kroky, ktoré je potrebné vykonať? 

Odpoveď: Odporúčali by sme začať s vedením produktu, aby sa zachovalo manuálne lokálne čistenie (CIP) a manuálne vedenie plynu. Ak je prevádzka rozdelená na bloky, odporúčame najprv previesť jeden blok na poloautomatickú prevádzku a potom previesť ďalšie bloky, až kým sa neprevedú všetky bloky. 

Otázka: Spomenuli ste, že nádrže sa čistia lokálne za studena. Je to spôsobené čistením žieravinami alebo kyselinami? Ak je dôvodom prítomnosť žieraviny, ako odvzdušňujete nádobu pred miestnym čistením CIP? 

Odpoveď: Nádrže sa čistia lokálne za studena v prípade čistenia žieravinou aj kyselinou. Na odvzdušnenie nádoby používame dúchadlá v spodnej časti, ktoré odvádzajú CO2 z nádrže a nahrádzajú objem valcovitých kužeľových nádrží (CCT) sterilným vzduchom. 

Otázka: Používate zvyčajne spätné ventily na ochranu potrubia pred kontamináciou, napríklad potrubia pre odplynenú vodu? 

Odpoveď: Nie, z hygienických dôvodov sa snažíme vyhýbať používaniu spätných ventilov v spracovateľskej časti pivovaru, najmä pri preprave produktu. Trasy pre odplynenú vodu vždy navrhujeme tak, aby boli v plnej miere čistiteľné lokálne za horúca metódou CIP, pričom sa zameriavame na správny funkčný opis, aby sme zabránili návratu produktu do potrubia odplynenej vody. 

Otázka: Aký voľný priestor pre budúce rozšírenie odporúčate pri zriaďovaní novej fermentačnej prevádzky? 50 % kapacity alebo viac? 

Odpoveď: To závisí od potrieb rozšírenia a plánov rozvoja prevádzok. To znamená, že by sme odporúčali minimálne návrh s minimálnym voľným priestorom 50 až 100 % existujúceho súboru nádrží.