Dealkoholizačný modul

Kompletne automatizované dealkoholizátory od spoločnosti Alfa Laval sú zásuvné riešenia, ktoré efektívne a jemne odstraňujú alkohol v jednom priechode pre výrobu plne ochutených pív. Sú navrhnuté pre pomoc pivovarníkom preniknúť na rýchlo rastúci a výnosný trh s nízkoalkoholickým a nealkoholickým pivom, keďže ľudia hľadajú zdravšie možnosti. Modulárny dizajn umožňuje jednoduché pridávanie nealkoholických kapacít varenia piva bez potreby veľkých kapitálových investícií.

阿法拉伐全自动啤酒脱醇模块-Fully automatic beer dealcoholization module

Viac ako 25 rokov skúseností s technologickým pokrokom výroby LAB/NAB, ktoré vám pomôžu uspieť

  • Jednopriechodové vypudzovanie pri nízkych teplotách a krátkom čase zdržania slúži na výrobu vysokokvalitných dealkoholizovaných produktov
  • Vysoké prietoky – až 100 hl/h pre 0,0 % a <0,5 % pivá
  • Jednoduchá inštalácia a integrácia vďaka prefabrikovanému modulárnemu zásuvnému riešeniu
  • Nízke náklady na prevádzku a údržbu (žiadne rotujúce diely vo vypudzovacej kolóne)
  • Dodávanie z jedného zdroja pre pokoj na duši
Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 25 rokov skúseností s výrobou 0,0 piva ako aj <0,5 % ABV piva a je svetovým lídrom v technológii vypudzovacích kolón. Náš sortiment dealkoholizátorov piva sa dodáva v troch štandardných kapacitách: 10, 50 a 100 hl/h. Môžu byť nakonfigurované tak, aby obnovovali a dávkovali arómu z podávaného piva naspäť do produktu, aby sa zachovala dôležitá príchuť a vyprodukovali výnimočné výsledky pre spotrebiteľov.

Beer Dealcoholization Webinar – 21 Nov 2019

In this free webinar our expert Juan Jurado will share with you key aspects to consider when producing quality non-alcohol beer that meets market demand.

Dealcoholized beer

Globálna služba

Naše moduly sú podporované globálnou službou podpory Alfa Laval, ktorá zahŕňa spustenie výroby a vyškolenie, audity na mieste a vylepšenia.

Service 640x360
.

Technológia

Modul pre dealkoholizáciu piva od spoločnosti Alfa Laval je inovatívna kombinácia technológií Alfa Laval, ktoré fungujú spoločne ako dobre integrovaný systém. Plne automatizovaný modul umožňuje ľahké odstránenie alkoholu z piva pri nízkej teplote a tlaku pomocou jediného prechodu cez vertikálnu vypudzovaciu kolónu.

Pivo sa najprv odplyní, pričom akékoľvek kondenzovateľné prchavé látky sa vrátia späť do prúdu piva. Alkohol prítomný v prúde podávaného piva sa odstráni v špeciálnom zvislom vypudzovacom stĺpci, ktorý umožňuje vysokú desorpciu prepravovaním vypudeného plynu (kulinárska para) nahor vežou husto zabaleného materiálu (vlastneného Alfa Laval) za podmienok, ktoré sú blízko k vákuu. Materiál optimalizuje vytesňovací proces tým, že maximalizuje účinnú kontaktnú plochu medzi pivom a vypudzovacím plynom.

Výrobná kapacita sa nastavuje reguláciou prítoku piva pred nasmerovaním na rozdeľovač kvapalín v hornej časti kolóny. Tento rozdeľovač potom rozptýli pivo kolóny, kde klesá smerom nadol proti prúdeniu vypudzovaného plynu vstreknutého na základňu kolóny a stúpajúceho cez ňu.

Výpary vypudené z piva pozostávajú z pary, alkoholu a iných prchavých látok. Odvádzajú sa z hornej časti kolóny k doskovému výmenníku tepla, ktorý ochladzuje paru do prúdu alkoholového kondenzátu.

Konečná vákuová fáza odstraňuje akékoľvek zostávajúce nekondenzovateľné prchavé látky. Recirkulačné čerpadlo na strane glykolu minimalizuje riziko zamrznutia vypudeného prúdu pary počas kondenzácie.

Hlavná výhoda tohto princípu vypudzovania je výnimočne účinné odstránenie alkoholu pri nízkej teplote a tlaku. Nevyžaduje sa recirkulácia na dosiahnutie požadovaných špecifikácií konečného dealkoholizovaného piva.

Systém obsahuje recirkulačnú slučku, ak je potrebné ďalšie vypudzovanie. Účinnosť vypudzovania môže byť tiež zvýšená reguláciou teploty piva pred jeho prechodom do kolóny alebo zmenou tlaku v systéme.

Tento plne automatizovaný, energeticky účinný modul poskytuje spoľahlivé odstránenie alkoholu jedným prechodom s výnimočne efektívnym princípom vypudzovania pri nízkej teplote a tlaku, aby boli prevádzkové náklady na úplnom minime.

.

Ďalšie informácie

Viac informácií o efektívnosti, výhodách, praktickosti a technických podrobnostiach zariadenia Carboblend pre karbonizáciu piva môžete získať stiahnutím brožúry.

Non alcoholic beer in green bottle 640x360
.

Dovoľte, aby sme vám pomohli preniknúť na vzrušujúci a výnosný trh

Nízkoalkoholické a nealkoholické pivá sú na najlepšej ceste výrazne preniknúť na bežný trh. To povedie k dôležitým možnostiam a výzvam ohľadom chute, technologických možností a nákladovej efektívnosti. Rozumieme procesu odstraňovania alkoholu z piva. Obráťte sa na nás a porozprávajme sa o možnostiach pre váš pivovar.

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Inšpirujte sa

Prebieha stály, podstatný a globálny posun smerom k pivám s menším obsahom alkoholu. Niektorí odborníci v oblasti pivovarníctva sa domnievajú, že do roku 2020 bude až 20 % všetkých predaných pív spadať do kategórie tzv. „zdravé“ pivo. „Zdravé“ tu znamená „s odstráneným obsahom alkoholu“. Ale ako možno použiť odstránený alkohol?

Boston Beer case 640x360

Alfa Laval na BrauBeviale 2019

Navštívte medzi 12. a 14. novembrom 2019 stánok 7-430 spoločnosti Alfa Laval na Brau 2019, kde sa zameriame na to, ako môžu výrobcovia piva diverzifikovať svoje výrobky a odlíšiť ich novými príchuťami a chuťami. Vyspelé riešenia pre pivovarníctvo od spoločnosti Alfa Laval, od modulov po kompletné procesné bloky, sú určené na podporu výrobcov piva pri dosahovaní vyšších výťažkov pri minimalizácii spotreby energie a vody, odpadu a emisií.