Služby pre váš úspech

Keď sa obrátite na spoločnosť Alfa Laval so žiadosťou o servis alebo náhradné diely, vždy získate pohotovú a spoľahlivú službu, ktorá vám šetrí čas aj peniaze – a navyše robíte zodpovedné rozhodnutie pre bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Kombinácia našich bezkonkurenčných znalostí produktov a aplikácií je hlavný dôvod, prečo si toľko zákazníkov vyberá spoločnosť Alfa Laval ako svojho servisného partnera. Naši špecialisti neúnavne pracujú na tom, aby zaistili optimálny výkon vašich procesov a aby ste mali neustále pocit, že ste v dobrých rukách.

Hľadáte konkrétnu službu?

service_leaflet_640x360.jpg

.

Technická dokumentácia

Vďaka našej presnej technickej dokumentácii môžete zaistiť správne zaobchádzanie so zariadením pri každodennej prevádzke a správne realizovať postupy údržby. Mať poruke správnu dokumentáciu v prípade potreby zároveň zjednodušuje certifikáciu a audit – a skracuje čas realizácie pri objednávaní náhradných dielov. 

Vyhľadajte technickú dokumentáciu

.

Riešenie problémov

Naši kvalifikovaní a skúsení špecialisti na odhaľovanie nedostatkov sú priamou cestou k vyriešeniu akéhokoľvek problému súvisiaceho s vaším zariadením. Pracujú na mieste alebo na diaľku, nájdu príčinu neplánovaných odstávok a pomôžu vám dosiahnuť najlepšiu možnú prevádzku vášho zariadenia. Obráťte sa na nás so žiadosťou o havarijné služby ešte dnes. 

Informácie o odstraňovaní problémov

.

Servis výmenníkov tepla

Servis výmenníkov tepla Alfa Laval ponúka: renováciu, údržbu a opravy doskových výmenníkov tepla, ich rámov, predhrievačov, chladičov a pasterizátorov. V rámci údržby ponúka aj čistenie v Servisnom centre. Kliknite nižšie a pozrite si podrobnosti o servise jednotlivých výmenníkov:

CE service promo hex 640x360

Servis dekantérov

Servis dekantérov Alfa Laval zahŕňa demontáž dekantéra a rotačnej sústavy, vyčistenie jednotlivých komponentov a prevedenie mechanického čistenia pomocou tlakového čističa. V rámci servisu sa skontroluje stupeň opotrebovania komponentov a navrhne sa ich prípadná oprava alebo výmena. Alfa Laval ďalej ponúka vyváženie rotačných sústav, montáž alebo prípravu k preprave dekantéru. Alfa Laval ponúka aj testovanie vhodnosti zariadení pre vašu aplikáciu. Kliknite nižšie a získate podrobnosti o servise dekantérov:

CE service promo decanter 640x360

Servis separátorov

Servis separátorov Alfa Laval zahŕňa plánovanú údržbu, monitorovanie stavu a modernizáciu na zlepšenie výkonu. Naši servisní technici poskytujú aj školenia obsluhy, ako systém nielen prevádzkovať, ale aj udržiavať, aby sa maximalizovala jeho účinnosť. Kliknutím nižšie získate podrobnosti o servise separátorov pre jednotlivé odvetvia:

CE service promo separator 640x360
.

Servisné centrum v Brne

Servisné centrum Alfa Laval pre stredoeurópsky región sa nachádza v Brne v Českej republike. Vykonávame tu čistenie, údržbu a renováciu výmenníkov tepla s použitím profesionálneho náradia, originálnych náhradných dielov a odborných znalostí založených na desaťročiach skúseností. Kladieme zároveň veľký dôraz na správnu likvidáciu odpadu a chemikálií, ktoré pri práci vznikajú. Správne vykonaná renovácia výmenníkov zabezpečuje maximálny prenos tepla a minimálne tlakové straty. To zaručuje nízku spotrebu energie, plynulé výrobné/servisné procesy a kvalitnú údržbu.

gasket heart 640x360
.

Školenia

Keď si kúpite zariadenie Alfa Laval, kupujete si spoľahlivosť. Vaša spokojnosť však rovnako závisí od obsluhy vášho zariadenia. Naši odborníci na školenia budujú a rozvíjajú kompetencie obsluhy, aby ste mali menej starostí – a dosiahli viac. 

Preskúmajte ponuku našich kurzov

PB training

.

Spare parts banner 640x360.jpg

Náhradné diely

Ak používate originálne náhradné diely Alfa Laval, dávate prednosť produktivite. Naše diely vyrobené so znalosťami a presnosťou OEM zaručujú funkčnosť a prevádzkyschopnosť, čo predlžuje životnosť zariadení a znižuje vaše celkové náklady. Dodávame ich včas po celom svete prostredníctvom našej rozsiahlej logistickej siete.

Kontaktujte nás v súvislosti s náhradnými dielmi

.

Ponuka servisných služieb

 Komplexné portfólio servisných služieb Alfa Laval

Služby a riešenia v našom servisnom portfóliu vám pomôžu dosiahnuť najlepšiu návratnosť investície do vášho zariadenia – počas celej jeho životnosti. Spolupracujeme s vami vo všetkých ohľadoch – od uvedenia do prevádzky cez údržbu a podporu až po návrhy na vylepšenia a služby monitorovania.

Pohotovosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

Vychádzame vám v ústrety, aby sme boli pripravení, keď nás potrebujete – a aby sme vaše zariadenie udržiavali v dobrom stave. Plníme svoje sľuby – a zaisťujeme, aby vaše zariadenie podávalo sľúbený výkon. Bezpečnosť ľudí a ochranu životného prostredia berieme veľmi vážne – a vám to zjednodušujeme tiež. 

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy Alfa Laval predstavujú servisné riešenia šité na mieru, ktoré kombinujú ktorékoľvek naše služby na základe vašich špecifických potrieb. Aby ste maximalizovali svoj výkon a znížili prevádzkové náklady, prinášajú vám tieto dohody istotu, pretože minimalizujú riziko neočakávaných porúch. Zaručujú vám tiež maximálnu kontrolu nad vaším rozpočtom na údržbu.

Prečítajte si viac o servisných zmluvách Alfa Laval

Servisné zmluvy Alfa Laval vám poskytujú:

  • maximálny čas prevádzkyschopnosti,
  • krátky čas návratnosti,
  • maximálnu kontrolu nad nákladmi na údržbu.