Servisné zmluvy

Servisné zmluvy spoločnosti Alfa Laval sú servisné riešenia na mieru, ktoré kombinujú naše služby podľa vašich konkrétnych potrieb. Ak chcete maximalizovať svoju efektivitu a znížiť prevádzkové náklady, zbavia vás tieto zmluvy stresu tým, že minimalizujú riziko neočakávaných porúch. Zaistia vám taktiež úplnu kontrolu nad vaším rozpočtom na údržbu.

Servisné zmluvy spoločnosti Alfa Laval vám poskytujú:

  • Maximálnu prevádzkyschopnosť
  • Krátku dobu návratnosti
  • Plnú kontrolu nad rozpočtom na údržbu

Hľadáte konkrétnu službu?

 

service_640x360.jpg

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Preberú s vami očakávané výsledky na základe vašich cieľov a potrieb
  • Definujú rozsah služieb na mieru
  • Vykonávajú servisné služby podľa plánu a následnú priebežnú kontrolu
  • Každoročne organizujú schôdze týkajúce sa prieskumu a modernizácie s cieľom nájsť nové príležitosti a zaistiť neustálu modernizáciu

Kontaktujte nás a zistite viac informácií o servisných zmluvách spoločnosti Alfa Laval