Vzájomná spolupráca v petrochemickej spoločnosti v Saudskej Arábii

Keď sa u zákazníka začali objavovať problémy s polozváranými doskovými výmenníkmi tepla, spoločnosť Alfa Laval sa obávala, že tohto dôležitého zákazníka stratí. Namiesto ukončenia spolupráce sa však obe spoločnosti rozhodli spolupracovať pri hľadaní riešenia problému a nikdy si neboli tak blízko ako teraz.

DÁTUM 2023-11-28

„Spočiatku sme boli veľmi znepokojení a myslím si, že zákazník mohol zvažovať ukončenie našej spolupráce,“ spomína si Juergen Kohler, manažér pre správu služieb spoločnosti Alfa Laval v Saudskej Arábii. „Ale akonáhle sme však zareagovali a oni videli, ako veľmi sme ochotní pracovať na náprave, rozhodli sa, že s nami chcú spolupracovať a nájsť riešenie.“

 

 

Názor zákazníka

Od samého začiatku sme si dobre rozumeli a na všetkom spolupracovali. Po mnohých stretnutiach a skúmaniach oboch spoločností sme zistili, že príčina nie je len jedna, ale že ich je viac.

Juergen Kohler, manažér pre správu služieb, Alfa Laval, Saudská Arábia 

Produkty

Doskové výmenníky tepla spoločnosti Alfa Laval využívajú dosky pre prenos tepla vybavené tesnením, ktoré oddeľuje jednotlivé kanály od ďalších a smeruje kvapaliny do striedavých kanálov. Používajú sa v rámci celého priemyslu ako zariadenie pre efektívne vykurovanie, chladenie, rekuperáciu tepla, kondenzáciu a odparovanie.

 Doskové výmenníky tepla 

Zákazník

Petrochemická spoločnosť sídli v Jubail v Saudskej Arábii a vyrába etylén, etylénglykol a lineárne alfa olefíny.

Riešenie

Zákazník zakúpil model polozváraného doskového výmenníka tepla MA30W od spoločnosti Alfa Laval.

Po rozsiahlom skúmaní možných závad modernizovala spoločnosť Alfa Laval materiál tesnenia a vykonala úpravy v konštrukcii a výrobe prstencového tesnenia.