Spoľahlivosť je kľúčom k nepretržitej prevádzke

Spoločnosť Alfa Laval sa osvedčila ako spoľahlivý partner nemeckej chemickej spoločnosti BSL Schkopau, kde sa vďaka rýchlemu dodaniu náhradných dielov a údržbe šetrí milióny eur v nákladoch na prerušenie výroby.

DÁTUM 2023-11-28

Rýchla výmena a oprava uskutočnená spoločnosťou Alfa Laval 

Axel Geissler zo spoločnosti BSL Schkopau je v závode zodpovedný za preventívnu údržbu. Má 24 rokov skúseností s prácou s doskovými výmenníkmi tepla spoločnosti Alfa Laval.

Rýchlosť je zásadná. V priebehu dvojdňovej odstávky skontrolovala spoločnosť Alfa Laval doskové výmenníky tepla a zistila, že je potrebné vymeniť niekoľko tesnení. Spoločnosť teda vykonala nutné opravy a všetko bolo dokončené v priebehu danej dvojdňovej odstávky. 

V prípade nutnosti opravy je hlavným záujmom Axela Geisslera predísť prerušeniu prevádzky výroby. „Pokiaľ je náš závod vyrábajúci chlór odstavený, nemôžeme prevádzkovať ani závod MC-3, ktorý je s ním prepojený,“ vysvetľuje. „Hovoríme tu o strate miliónov eur za jediný deň kvôli prerušeniu prevádzky.“ 

Najlepší produkt je ten, ktorý spôsobuje najmenej problémov. „Výmenníky tepla Alfa Laval, ktoré používame, sa v priebehu rokov ukázali ako veľmi spoľahlivé.“ AXEL GEISSLER, BSL SCHKOPAU

Stiahnuť celý článok

„Výmenníky tepla spoločnosti Alfa Laval, ktoré používame, sa v priebehu rokov ukázali ako veľmi spoľahlivé.“
AXEL GEISSLER, BSL SCHKOPAU

Predĺženie výkonnosti s portfóliom služieb 360° Alfa Laval

Naše rozsiahle portfólio servisných služieb ponúka všetky služby, ktoré potrebujete na zabezpečenie špičkového výkonu, maximálnej doby prevádzkyschopnosti a prevádzkovej efektívnosti svojho zariadenia Alfa Laval po celú dobru jeho životnosti. Náš tím odborníkov a dostupnosť náhradných dielov vám zabezpečia pokojný spánok.

Viac o portfóliu služieb 360° Alfa Laval

Zákazník

BSL Schkopau je chemický závod v Nemecku, ktorý patrí pod americkú firmu Dow Chemicals. Prevádzka závodu zahŕňa približne 35 doskových výmenníkov tepla rôznych typov.