Condition monitoring – dohľad nad zariadením

Informácie založené na aktuálnych dátach

Získajte optimalizovaný servisný plán pre svoje rotačné zariadenia na základe aktuálnych dát zo senzorov, sledovania dôležitých častí alebo procesných parametrov. Algoritmy vyvinuté našimi poprednými odborníkmi analyzujú konkrétne vzorce vibrácií s cieľom poskytnúť relevantné informácie a kľúčové odporučenia. Vďaka nim bude vaše zariadenie pracovať tak, ako má a vy budete schopní plánovať jeho údržbu.

Servis v prípade potreby

Servisné intervaly je možné optimalizovať vykonaním servisného úkonu v správnom čase podľa skutočného stavu zariadenia, nie na základe pevného časového intervalu. Často to znamená predĺženie servisného intervalu.

Monitorovanie stavu sa odporúča najmä v prípadoch, keď je ťažké predvídať servisné intervaly, keď sú náklady vysoké kvôli nedostatku zaškoleného personálu a keď je separácia dôležitou súčasťou procesu.

Online servis

Ak si vyberiete online servis, budete dostávať časté správy založené na rozsiahlej a priebežnej analýze dát o vibráciách. A aby ste mohli v noci pokojne spávať, výstražné správy zabezpečia, že budete informovaní okamžite v prípade poruchy niektorej súčiastky alebo iných problémov s vaším zariadením.

Offline servis

Offline servis využíva prenosné zariadenie na sťahovanie informácií v konkrétnom čase.

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Zozbierajú dáta o vibráciách – na mieste alebo online
  • Analyzujú zhromaždené dáta, a to buď lokálne, alebo centrálne pre podrobnejšiu analýzu
  • Na základe aktuálnych dát určia, aký typ služby je potrebný a kedy ju vykonať
  • Zaistia optimalizovaný servisný plán pre rotačné zariadenie

 

Hľadáte konkrétnu službu?

阿法拉伐专家进行检测设备-Alfa Laval experts conduct testing equipment

Desať skvelých tipov, ako udržať zariadenie Alfa Laval v tom najlepšom stave