Opravy

Maximalizujte výrobnú efektivitu

Maximalizujte svoju výrobnú efektivitu a nechajte svoje zariadnia opravovať odborníkmi, ktorí ich postavili. Vyhnete sa tak škodám a nehodám. V našich moderných prevádzkach strategicky umiestnených blízsko vás poskytujeme služby, ktoré predĺžia životnosť vášho zariadenia a udržia ho v prevádzke.

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Skontrolujú zariadenie a odporučia opravy
  • Zvaria oblasti poškodené mechanicky, chemicky, či eróziou.
  • Opravia zariadenie, podľa potreby vymenia nebezpečné bežne opotrebené diely a znovu zariadenie zostavia
  • V prípade potreby zariadenie vyvážia
  • V závislosti od zariadenia vykonajú skúšku v prevádzke

 

Hľadáte konkrétnu službu?