Preventívna údržba

Predchádzajte problémom skôr, ako nastanú

Servisom zariadenia len v prípade potreby zabezpečíte prevádzkovú spoľahlivosť a stály výkon. Preventívna údržba však znižuje počet neplánovaných odstávok, predlžuje životnosť zariadenia a znižuje počet úrazov na pracovisku. Umožňuje taktiež čo najlepšie využiť vaše zdroje a znížiť zásoby náhradných dielov.

Preventívna údržba sa vykonáva ako samostatná služba po určitom počte prevádzkových hodín alebo v pravidelných intervaloch, aby nedochádzalo k neplánovaným odstávkam. Služba môže byť taktiež súčasťou servisnej zmluvy.

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Analyzujú prevádzkové podmienky
  • Na základe niekoľkých faktorov, vrátane druhu využitia, používania a stavu zariadenia, určia presný interval údržby
  • Dodajú originálne náhradné diely
  • Vykonajú údržbu na mieste alebo v jednom zo servisných centier spoločnosti Alfa Laval, ktoré sa nachádzajú vo vašej blízkosti.

Hľadáte konkrétnu službu?