Renovácia

Predĺžte životnosť zariadení

Vo viac ako sto servisných centrách spoločnosti Alfa Laval po celom svete ponúkame celý rad služieb renovácie. Tieto služby zvýšia výkon vášho zariadenia, predĺžia jeho životnosť a zabezpečia bezpečnú a efektívnu prevádzkovosť.

Čistenie, detekcia prasklín, výmena tesnenia, tlaková skúška a výmena poškodených dosiek sú len niektoré úkony, s ktorými vám pomôžeme, a zároveň odporučíme ďalšie servisné opatrenia. Môžete si zostaviť svoj vlastný balíček služieb alebo si vybrať niektorý z už existujúcich.

Ako to funguje

Naši odborníci:

  • Navrhnú riešenia renovácie, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám na dobu realizácie, rozpočet a aplikačné použitie
  • Dodržia osvedčené postupy, ktoré sú v súlade s nariadeniami pre najvyššiu kvalitu a bezpečnosť práce
  • Používajú originálne náhradné diely

Hľadáte konkrétnu službu?