Renovácia Alfa Laval, nákladovo efektívna investícia

Ocelárne Ilva používajú dvadsať špirálových výmenníkov tepla Alfa Laval na ochladzovanie pri výrobe koksu na výrobu oceli. Po viac ako 20 rokoch uspokojivej prevádzky sa oceliareň obrátila na spoločnosť Alfa Laval so žiadosťou o renováciu výmenníkov tepla.

DÁTUM 2023-11-28

Dvadsať špirálových výmenníkov tepla Alfa Laval vybavených titánovými doskami vyžadovalo údržbu už dlhší čas. V zhľadom na to, že sa ako chladiace médium používa morská voda, niektoré vonkajšie časti zariadení vyrobených z uhlíkovej ocele vykazovali známky korózie.

 

V servisných centrách spoločnosti Alfa Laval prešli výmenníky tepla celkovou vizuálnou kontrolou dielov z uhlíkovej ocele, skúškou integrity za účelom zistenia prítomnosti prípadnej netesnosti, vysokotlakovým čistením a chemickým čistením titánových dosiek a následnou opravou vnútorných netesností. 

S minimálnymi investíciami teraz repasované špirálové výmenníky tepla fungujú ako nové. Náklady na renováciu boli približne o 30 % nižšie ako na nákup nových špirálových výmenníkov tepla.   

Predĺženie výkonnosti s portfóliom služieb 360° Alfa Laval

Naše rozsiahle portfólio servisných služieb ponúka všetky služby, ktoré potrebujete na zabezpečenie špičkového výkonu, maximálnej doby prevádzkyschopnosti a prevádzkovej efektívnosti svojho zariadenia Alfa Laval po celú dobru jeho životnosti. Náš tím odborníkov a dostupnosť náhradných dielov vám zabezpečia pokojný spánok.

Viac o portfóliu služieb 360° Alfa Laval

Zákazník

Oceliareň Ilva je súčasťou talianskeho oceliarskeho koncernu Riva Group, jedného z najväčších svetových výrobcov ocele s čistými tržbami 9,5 miliardy eur. Oceliareň IIva vyrába v Tarante rolované cievky za tepla a za studena, kvarto dosky, rúry a ochranné povrstvenia na rúry pre baliaci a ďalší priemysel.