Modernizácia zariadení Alfa Laval zvyšuje kapacitu

Na žiadosť spoločnosti Grupo Santa Terezinha, ktorá vyrába cukor a etanol, modernizovalo servisné centrum Alfa Laval v São Paulo dva vysokorýchlostné separátory Alfa Laval podľa najnovších špecifikácií. Podarilo sa zvýšiť kapacitu bez pridania iných zariadení.

DÁTUM 2023-11-28

„Došlo k znateľnému zvýšeniu výkonu pri nižšej spotrebe energie. Teraz dosahujeme až 75% koncentráciu s minimálnymi výrobnými stratami, čo je vzhľadom na podmienky kvasenia veľmi dobré." GILBERTO GUALTIERI, SANTA TEREZINHA

Zníženie celkových prevádzkových nákladov

Modernizácia zvýšila priechodnosť približne o 40 m3 za hodinu. Z hľadiska kapacity získala spoločnosť Santa Terezinha rovnocenné množstvo z tretieho stroja za 40% nákladov. Nebolo potrebné uvoľniť žiadny priestor a ani nová inštalácia, či infraštruktúra. Modernizácia zariadenia navyše prispela aj k úsporám energie.

„Náklady na údržbu sú rovnaké ako pri pôvodných strojoch a sú rozložené na vyššej priechodnosti, tj. náklady na vyrobený liter etanolu klesajú, čo zase znamená nižšie celkové prevádzkové náklady." JOAO ROSENSTOCK, NÁHRADNÉ DIELY A SERVIS ALFA LAVAL, BRAZÍLIA

Výhody

  • Zvýšenie výroby o 40 m³/h
  • Úspora energie (pri rovnakom priemere trysky):
    Pred modernizáciou, FESX 512S: 1,70 m³/kW
    Po modernizácii, FESX 712BX: 2,70 m³/kW
  • Vyšší objem etanolu pri rovnakých prevádzkových nákladoch na m² inštalovaného zariadenia na 1 USD vynaložený na ročnú údržbu
Okrem vyššej kapacity je teraz vďaka modernizácii zariadenia jednoduchšia demontáž, čo uľahčuje prístup k bubnu separátora za účelom vyčistenia. „Modernizácia splnila naše ciele, sme veľmi spokojní."
GILBERTO GUALTIERI, SANTA TEREZINHA

Predĺženie výkonnosti s portfóliom služieb 360° Alfa Laval

Naše rozsiahle portfólio servisných služieb ponúka všetky služby, ktoré potrebujete na zabezpečenie špičkového výkonu, maximálnej doby prevádzkyschopnosti a prevádzkovej efektívnosti svojho zariadenia Alfa Laval po celú dobru jeho životnosti. Náš tím odborníkov a dostupnosť náhradných dielov vám zabezpečia pokojný spánok.

Viac o portfóliu služieb 360° Alfa Laval

Zákazník

Spoločnosť Grupo Santa Terezinha bola založená v 60. rokoch 20. storočia a je veľkým výrobcom ethanolu a cukru v brazílskom štáte Paraná. Ročne vyprodukuje celkom 16 miliónov ton cukru. Osem výrobných jednotiek zaisťuje viac než štvrtinu všetkej produkcie cukru a ethanolu v štáte Paraná a v posledných rokoch je jednou z najvýkonnejších cukrovarných a ethanolových spoločností v Brazílii.