service-centres-hero-1920x480

Servisné centrum Alfa Laval v Brne

Sme vaším partnerom pri zabezpečovaní preventívnej údržby doskových výmenníkov tepla

Servisné centrum Alfa Laval v Brne

.

Naše servisné centrum vám pomôže ochrániť vašu investíciu

Nákup výmenníka tepla prémiovej kvality predstavuje nemalú investíciu, preto je rozumné objednať si čo najlepší servis vykonávaný kvalifikovanými odborníkmi. Čistenie a údržbu výmenníkov tepla zabezpečujú naši špecialisti v servisnom centre v Brne, takže sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu a rýchlosť servisu. Veľkú pozornosť venujeme aj správnej likvidácii odpadu a chemikálií, ktoré vznikajú pri inštalácii.

.

CE_Brno_SC_services_640x360.JPG

Kontakt – servisné centrum v Brne

Vojtech Mrkvica

manažér servisného centra – Brno, Česká republika

vojtech.mrkvica@alfalaval.com

 

        

.

Prečo je dôležité repasovať výmenníky tepla?

Výmenníky tepla sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach a v niektorých výrobných procesoch zohrávajú kľúčovú úlohu. Počas ich prevádzky fyzikálne a chemické vlastnosti spracovávaných materiálov často spôsobujú zanášanie výmenníkov tepla. Vznikajúce usadeniny zhoršujú účinnosť výmenníkov tepla, čo vedie k vyššej spotrebe energie, zhoršeniu kvality výrobkov a ohrozeniu bezpečnosti prevádzky. Profesionálny servis od Alfa Laval vám v dlhodobom horizonte nielen ušetrí peniaze, ale zaistí aj bezpečnú prevádzku. Správne vykonaná renovácia výmenníkov tepla zabezpečuje maximálny prenos tepla a minimálne tlakové straty, čo zaručuje nízku spotrebu energie, plynulosť výrobného či servisného procesu a udržanie požadovanej úrovne kvality. Prevencia únikov chráni nielen zamestnancov a zariadenia, ale aj životné prostredie.

 

gasket heart 640x360

        

.

Služba repasovania výmenníkov tepla

S našou službou repasovania výmenníkov tepla poskytujeme kompletný servis, vďaka čomu budete mať zabezpečenú údržbu svojho doskového výmenníka tepla. Po akceptovaní cenovej ponuky, ktorú pre vás vypracujeme, náš servisný technik uskutoční výjazd na vami určené miesto, kde výmenník tepla demontuje a odvezie do nášho servisného centra v Brne. V servisnom centre uskutočníme repasovanie a testovanie výmenníka tepla a následne ho vrátime na miesto prevádzky. Náš servisný technik vykoná skúšku tesnosti a skontroluje, či výmenník tepla funguje správne, čím dokončí službu repasovania. Repasovanie výmenníka tepla obvykle trvá 5 pracovných dní.

service centre cleaning plates 640 360

Servisné balíčky pre repasovanie doskových výmenníkov tepla

V súvislosti s repasovaním doskových výmenníkov tepla spoločnosť Alfa Laval ponúka tri základné servisné balíčky. Vyberte si balíček, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám z hľadiska prevádzkových podmienok, času a nákladov. Vďaka nášmu červenému, žltému a modrému balíčku služieb zameraných na renováciu výmenníkov tepla predídete neočakávaným výdavkom a sporom, ktoré inak môžu vzniknúť v súvislosti so servisom. Pre svoje doskové výmenníky tepla si môžete samostatne vybrať balíček akejkoľvek farby.

reconditioning 640x360

Postup repasovania výmenníka tepla

 

GPHE-plate-inspection-250x167.jpg

Prehliadka výmenníka

Po príchode do servisného centra prejdú dosky výmenníka tepla dôkladnou kontrolou, pri ktorej sa zisťujú známky veľkej korózie, erózie a deformácie.  

   
GPHE-plate-nitrogen-tank-250x167.jpg

Odstránenie tesnení

Pri repasovaní sa používajú určité chemikálie, ako je tekutý dusík, kyseliny, zásady, preto sa tesnenia úplne odstránia. Táto metóda sa používa, pretože zabraňuje poškodeniu drážok dosiek výmenníka.

   
GPHE-plate-cleaing-250x167.jpg

Vysokotlakové čistenie vodou

Doskové výmenníky tepla sa najprv predbežne očistia prúdom vody pod vysokým tlakom, aby sa odstránili usadeniny.

   
GPHE-plate-chemical-cleaning-250x167.png

Chemické čistenie

Dosky výmenníka sa potom ponoria do chemického kúpeľa, ktorého koncentrácia a teplota sa volia obzvlášť opatrne, aby sa zabezpečilo šetrné rozpúšťanie usadenín.

   
GPHE-plate-crack-detection-250x167.jpg

Detekcia prasklín a deformácií

Na každú dosku sa nastrieka farbivo a doska sa následne pozorne prezrie pod UV svetlom. Táto metóda umožňuje odhaliť aj tie najmenšie poškodenia.

   
GPHE-plate-regasketing-250x167.jpg

Montáž nových tesnení

Nové tesnenia Alfa Laval sa vyberajú tak, aby výmenník tepla poskytoval optimálny výkon, pričom sa prihliada na materiály, hodnoty tlaku a teploty používané v danej prevádzke. Tesnenia sa upevňujú v súlade so špecifikáciami buď bez použitia lepidla, alebo pomocou lepidla.

   
Houston-phe-service-2-250.jpg

Kontrola

Po vykonaní servisu dosky výmenníka prechádzajú kontrolou a tlakovou skúškou, aby sa skontrolovalo, či sú tesnenia správne upevnené, či bola správne odstránená korózia, či nedošlo k mechanickému poškodeniu eróziou a či na výmenníku tepla nie sú žiadne netesnosti. Po absolvovaní kontroly sa vystaví protokol o kontrole.

 

        

.

Servis výmenníkov tepla a dekantérov

gasketed_plate_heat_exchanger_340x433.jpg

Servis rozoberateľných doskových výmenníkov tepla a výmenníkov tepla Compabloc

Naša služba repasovania výmenníkov tepla zahŕňa kompletnú údržbu doskových výmenníkov tepla. V servisnom centre Alfa Laval v Brne vykonávame servis zariadení Alfa Laval, ale tiež zariadení od iných výrobcov (Swep, Sondex, Tranter, SPX/APV, Schmidt, GEA/Kelvion, Funke, Vicarb, Vitherm). Okrem údržby vieme zabezpečiť aj náhradné diely pre iné typy výmenníkov tepla. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a znalostiam, ktoré zbierame už viac ako 90 rokov, dokážeme zabezpečiť presnú diagnostiku a kvalifikovanú údržbu doskových výmenníkov tepla. 

Požiadať o ponuku

BHE 250 213x433.jpg

Servis spájkovaných doskových výmenníkov tepla

Spoločnosť Alfa Laval neponúka služby pre spájkované doskové výmenníky tepla, niektorí naši servisní partneri však tieto služby poskytujú. Na vyhľadanie našich servisných partnerov použite náš Vyhľadávač partnerov.

Otvoriť Vyhľadávač partnerov

 

 

 

foodec 770x433.jpg

 

 

Servis dekantačných odstrediviek

Servis dekantérov vykonávame v servisnom centre Alfa Laval v Lodži v Poľsku, kde poskytujeme servisné služby pre všetky typy dekantačných odstrediviek. Servis sa začína demontážou dekantéra alebo rotačnej jednotky. Potom sa jednotlivé časti dekantéra chemicky vyčistia a mechanicky umyjú pomocou vysokotlakovej umývačky. Takisto sa skontrolujú diely podliehajúce opotrebovaniu a podľa potreby sa vymenia. Na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zariadenia sa odporúča používať originálne náhradné diely. 

Kontaktujte nás, ak máte záujem o podrobnejšie informácie o servise dekantérov

        

.

Videá

Servis výmenníkov tepla

Servis dekantérov


.

Prečo by ste si mali vybrať nás?

Service-center-professional-service-V2.jpg

Profesionálny servis

Poznáme každý detail zariadení Alfa Laval – presné chemické zloženie každého tesnenia, správnu toleranciu každého ložiska a dokonalý uťahovací moment každej skrutky. Keď nám zveríte údržbu svojho zariadenia, získate tým istotu, že vám ho vrátime v dokonalom stave, takže zariadenie bude dosahovať najoptimálnejší výkon a bude spĺňať všetky špecifikácie.

Radi vám pomôžeme správne naplánovať servis, aby ste mohli ľahko naplánovať svoju výrobu a vyhnúť sa zbytočným prestojom. 

Service-center-safety.jpg

Bezpečnosť

Bezpečnosť je pre nás neustále prvoradou prioritou. Všetky práce vykonávame s maximálnou opatrnosťou a v súlade s postupmi pre každé zariadenie. Proces servisu v každom kroku starostlivo dokumentujeme.

 

.

Sustainability

Udržateľnosť

Udržateľnosť stojí v centre pozornosti nášho podnikania. Naše výrobky majú jedno spoločné: prispievajú k optimalizácii a efektívnosti výrobných procesov našich zákazníkov, napríklad minimalizáciou odpadu, spotreby vody alebo emisií CO2.

Flexibility for quick, reliable service

Flexibilita pre rýchly a spoľahlivý servis

V našom servisnom centre v Brne je práca založená na individuálne prispôsobených procesoch a organizovaná podľa nich, takže vždy poskytujeme servis, ktorý najlepšie zodpovedá potrebám spoločnosti zákazníka. 

        

.

Kontaktujte nás!

Potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa servisu?

Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky a údržby svojich zariadení, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím miestnych servisných technikov.

Service staff 640x360