Unique Mixproof

Ventily Unique Mixproof umožňujú súbežné prúdenie dvoch rôznych médií alebo kvapalín tým istým ventilom bez rizika skríženej kontaminácie.

Cenovo výhodný ventil Mixproof

Ventily Unique Mixproof značky Alfa Laval sú vybavené dvoma nezávislými kuželkami, čo znamená, že jeden ventil Unique Mixproof môže často nahradiť dva alebo viac ventilov iných typov.

Výnimočná prevádzka bez únikov 

Moderná konštrukcia s dvojitým sedlom zaisťuje dlhodobú prevádzku bez únikov, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie produktu. Použitie dvojitého tesnenia s britom poskytuje dodatočnú ochranu, ktorá zabezpečuje bezpečnú a hygienickú prevádzku.

Jednoduchá údržba a čistenie ventilu

Konštrukcia ventilov Unique v prevedení Mixproof je navrhnutá s prístupom zhora pre rýchlu a jednoduchú údržbu. Nemajú žiadne súčasti, ktoré vyžadujú nastavovanie, údržba ich pohonu je jednoduchá a na všetkých tesneniach je inštalovaná integrovaná detekcia únikov. Ventily Unique Mixproof spĺňajú väčšinu hygienických noriem a môžu byť dodané aj s voliteľným systémom čistenia SpiralClean.

Plný úžitok z ventilov Unique Mixproof získate v prípade ich kombinácie so snímacími a riadiacimi jednotkami ThinkTop a ThinkTop Basic značky Alfa Laval.

Ventilové bloky - regulácia prietoku na mieru 

Sme špecialisti na dodávanie vopred zostavených ventilových blokov, ktoré sú prispôsobené špecifickým individuálnym požiadavkám.
Naše odborné znalosti vám pomôžu zaistiť čo najúčinnejšiu reguláciu prietoku s použitím čo najmenšieho počtu komponentov a efektívne riešiť kľúčové problémy ako tepelné cykly, možnosť čistenia, vypustenie nádrží a reguláciu prietoku.
Ventilové zostavy Alfa Laval môžu byť dodané už zostavené, otestované a kompletne zapojené a s potrebným pneumatickým potrubím, rozvodnými skrinkami a ovládacími panelmi.
To znamená, že dokonca aj zložité inštalácie môžete sprevádzkovať čo najrýchlejšie, ušetriť pritom čas a vyhnúť sa stratám, ktoré súvisia s odstraňovaním problémov a prestojmi na mieste inštalácie. 

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii a v príručke pre výber ventilu.

Ako ekonomické alternatívy k radu ventilov Unique Mixproof ponúka Alfa Laval aj štandardné SMP ventily v prevedení Mixproof. 

Výhody produktu

  • Nákladová efektivita
  • Minimalizácia rizika kontaminácie
  • Rýchla a jednoduchá údržba

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Konštrukcia

Koncept ventilu Unique Mixproof je založený na súbore základných súčastí, medzi ktoré patrí teleso ventilu, kuželka, pohon, voliteľné doplnky na čistenie a príslušenstvo, ktoré podporuje rozmanité aplikácie. Pomocou týchto komponentov môžete zostaviť ventil Unique Mixproof, ktorý presne zodpovedá vašim technologickým požiadavkám.

V záujme uľahčenia údržby ventil Unique Mixproof disponuje aj otvormi na detekciu úniku, ktoré vopred upozorňujú na opotrebovanie alebo poškodenie statických O-krúžkov. Obsluha môže ventil kedykoľvek skontrolovať vizuálne, a to bez nutnosti rozoberať ho.

 

Unique Mixproof exploded view w ThinkTop V70_600x375.jpg

Princíp fungovania

Alfa Laval Unique Mixproof je normálne zatvorený ventil (NC), ktorý sa ovláda na diaľku pomocou stlačeného vzduchu.

Na oddelenie oboch kvapalín ventil disponuje dvomi nezávislými tesneniami kuželky. Kuželka ventilu má dve tesnenia, ktoré tvoria únikovú komoru pri atmosférickom tlaku. V ojedinelom prípade náhodného úniku produkt prúdi do únikovej komory a vypúšťa sa cez únikový výpust.

Keď je ventil otvorený, úniková komora je zatvorená. Produkt potom môže prúdiť z jedného vedenia do druhého bez toho, aby dochádzalo k stratám z únikov. Ventil je možné ľahko vyčistiť a chrániť pred účinkami vodného rázu podľa špecifických požiadaviek procesu a konfigurácie ventilu. (Počas prevádzky ventilu nedochádza k úniku produktu).

Systém čistenia SpiralClean

V záujme zabezpečenia hygienického prevádzkového stavu ventilov Unique Mixproof spoločnosť Alfa Laval ponúka systém SpiralClean, ktorý slúži na čistenie horných a dolných vyvážených kuželiek a únikových komôr ventilov. SpiralClean čistí dôkladnejšie, efektívnejšie, s menšou spotrebou čistiaceho prostriedku a pomocných médií a za kratší čas ako bežné čistiace zariadenia. Všetky externé systémy čistenia na mieste pre ventily Unique Mixproof štandardne využívajú konštrukciu SpiralClean.

Ďalšia skvelá výhoda: systém SpiralClean umožňuje ventilu Unique Mixproof pracovať za sterilných podmienok keďže, pri použití pary na potrubie v procese čistenia vytvára bariéru voči atmosfére.

unique-mixproof-spiral-clean-640x360.jpg

Možnosti konfigurácie

  • Verzia 3-A k dispozícii na požiadanie
  • Tesnenie v kontakte s produktom v prevedení HNBR, NBR alebo FPM
  • Zástrčkové komponenty alebo výstelky svoriek podľa príslušných noriem
  • Regulácia a indikácia: ThinkTop alebo ThinkTop Basic
  • Bočná indikácia na detekciu zdvihnutia horného sedla

360° Servisné a údržbové videá

Alfa Laval Unique mixproof valves - replace axial seal

Alfa Laval Unique mixproof valves - replace radial seal

Alfa Laval Unique mixproof valves - replace product-wetted seals

Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre Unique Mixproof

Kontaktná osoba