Lowal De-alcoholizér

Odalkoholizujte všetky druhy piva a kvasených nízkoalkoholických nápojov v tom istom zariadení pomocou samostatného, plne automatizovaného odalkoholizovacieho systému Alfa Laval Lowal. Spracovanie pri nízkej teplote zachováva prirodzenú chuť piva a zabraňuje jeho znehodnoteniu napriek procesu dealkoholizácie. Výsledkom je kvalitnejšie nízkoalkoholické alebo nealkoholické pivo a energeticky efektívnejšia výroba.

阿法拉伐 Lowal 脱醇系统

Praktická a nákladovo efektívna dealkoholizácia

  • Proces dealkoholizácie s nízkym obsahom kyslíka
  • Štyri štandardné veľkosti s až 168 špirálovými membránami v troch slučkách
  • Rovnaké zariadenie dokáže spracovať všetky druhy piva vrátane zakalených pšeničných a tmavých pív.
  • Kapacita 300 až 1 000 hl/deň dealkoholizovaného piva s konečnou koncentráciou alkoholu <0,5 % obj.
  • Všetky potrubia a zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s výrobkom alebo čistiacimi kvapalinami, sú hygienické.

Tento štandardizovaný špirálový membránový filtračný systém na dealkoholizáciu je zásuvná jednotka na dávkovú prevádzku. Vyvinuli sme ho špeciálne na praktickú a nákladovo efektívnu dealkoholizáciu piva alebo iných nízkoalkoholických fermentovaných výrobkov. Je namontovaný na plošine na jednoduchú inštaláciu a možno ho ľahko rozšíriť, aby rástol spolu s vašou výrobou. Je vybavený systémom CIP (Cleaning-in-Place) a automatickými čistiacimi postupmi, ktoré zabezpečujú nízke náklady na údržbu a výmenu v procese dealkoholizácie.

Ako to funguje

.

Varenie ľahkého piva alebo piva bez alkoholu

Systém využíva špirálové membrány s reverznou osmózou vo vysoko hygienickom usporiadaní. Pozostáva zo štyroch operácií:

  • Predkoncentrácia
  • Diafiltrácia
  • Liečba závislosti od alkoholu
  • Po liečbe

Každý z týchto krokov sa vykonáva pri teplote 10 - 20 °C alebo nižšej, čo vedie k získaniu vysokokvalitného nealkoholického piva, ktorého chuť nie je ovplyvnená zahrievaním.

Membrány rozdeľujú prichádzajúce pivo na dva prúdy. Prúd permeátu pozostávajúci z vody a alkoholu prechádza cez membrány, zatiaľ čo prúd retentátu pozostávajúci z koncentrovaných bielkovín, farbív a aróm cez membrány neprechádza, a preto sa môže vrátiť späť do pivnej nádrže.

Pôvodné pivo z pivnej nádrže sa prečerpáva do dealkoholizačnej jednotky. Dve napájacie čerpadlá potom zvyšujú tlak piva až na 30 barov. V tomto okamihu sa pivo privádza do prvej slučky, kde ho čerpadlo prečerpáva cez membrány v slučke 1. Retentát z prvej slučky pokračuje do druhej slučky a recirkuluje cez membrány v slučke 2.

Retentát zo slučky 2 sa vracia do nádrže na pivo cez redukčný ventil. Permeát (voda + alkohol, ktorý prešiel cez membrány) zo všetkých slučiek sa zhromažďuje a vypúšťa alebo uskladňuje v nádržiach na recykláciu alkoholu.

Pivo je vedené tak, aby prúdilo paralelne s povrchom membrány, čím sa membrány udržiavajú čisté (krížový tok). Statickým tlakom 30-35 barov na membrány sa cez ne pretlačia malé molekuly, ako je voda a alkohol, zatiaľ čo väčšie molekuly, ako sú arómy, farbivá a bielkoviny, neprechádzajú. Tieto zlúčeniny preto zostávajú v retentáte.

Krok 1: Predkoncentrácia

Týmto krokom sa zníži objem vstupného piva. Po prechode cez membránové moduly sa vstupné pivo recirkuluje cez nádrž tejto dávky. Permeát sa odvádza, zatiaľ čo retentát sa vracia do pivnej nádrže, kým sa nedosiahne požadované zníženie objemu.

Krok 2: Proces diafiltrácie

Tento krok zahŕňa vymytie alkoholu diafiltráciou. V princípe je podobný kroku predkoncentrácie, ale teraz sa pridáva diafiltračná voda. Krok diafiltrácie znižuje obsah alkoholu na požadovanú hodnotu pre konečné nízkoalkoholické pivo.

Krok 3: Úprava alkoholu

Po diafiltrácii sa pivo ďalej upravuje pridaním odplynenej vody do várkovej nádrže. Takto sa dá dosiahnuť požadovaný konečný obsah alkoholu a extraktu pre nízkoalkoholické alebo nealkoholické pivo a vyladiť chuť. Množstvo pridanej odplynenej vody je zvyčajne rovnaké ako množstvo permeátu v prvom kroku.

Krok 4: Po ošetrení

Dealkoholizovanému pivu možno pridať špeciálne vlastnosti úpravou hladiny CO2, farby alebo chuti.

Toto riešenie dealkoholizácie je súčasťou širokej škály membránových technológií.

Membránová filtrácia na odstraňovanie alkoholu z piva dopĺňa rad ďalších separačných technológií, ktoré ponúka spoločnosť Alfa Laval. Vďaka tomu sme vždy schopní ponúknuť ideálne riešenie pre váš špecifický proces. Použitím membránovej filtrácie samostatne alebo v kombinácii s naším sortimentom odstrediviek, dekantérov alebo odpariek môžete prispôsobiť svoje pivovarníctvo požiadavkám svojich súčasných a budúcich zákazníkov.

.

Získať cenovú ponuku

O aké použitie máte záujem? *
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.