Dekantačné odstredivky

Dekantačné odstredivky Alfa Laval sú výnimočne účinné pri separácii tuhých zložiek od 1 alebo 2 tekutých fáz v jednom kontinuálnom procese. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby dokázali spracovať širokú škálu veľkostí častíc s priemerom od 5 mm až po niekoľko mikrónov. Vďaka vysokej účinnosti, kontinuálnej prevádzke, nízkemu pomeru kapitálovej náročnosti/kapacity, nízkym nákladom na údržbu a nízkej spotrebe energie sú tieto dekantačné odstredivky ideálne na použitie v celej škále aplikácií.

Choose decanter according to your industry/application

Chemical decanters

P2

P3

Ethanol decanters

SG2

Oil & Gas decanters

LYNX

Palm oil decanters

PANX

Starch decanters

STNX