Dekantačné odstredivky

Dekantačné odstredivky Alfa Laval vám pomôžu oddeliť pevné látky od kvapalín v jednom nepretržitom procese. Odlíšte sa od konkurencie vďaka výkonnej separácii, ktorá zabezpečí mimoriadne kvalitnú extrakciu alebo čírenie produktov, a to za mimoriadne komerčnú hodnotu. Buďte iní, recyklujte hodnotné suroviny, znižujte spotrebu energie, zmenšujte požiadavky na priestor, ako aj náklady na spracovanie odpadu, a to všetko vďaka našim priemyselným dekantačným odstredivkám a ponúknutým službám.

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Ponúknite viac svojmu podnikaniu a životnému prostrediu:

  • Výkonná separácia, ktorej výsledkom je vysoká hodnota produktov a nízke náklady na spracovanie odpadu.
  • Nízka spotreba energie a uhlíková stopa.
  • Nízke náklady na údržbu vďaka nepretržitej prevádzke, kvalitným materiálom, inteligentnej konštrukcii a premyslenému systému preventívneho servisu.
  • Nízky pomer kapitálových nákladov a kapacity.

Separácia tuhej a tekutej fázy je štandardnou požiadavkou mnohých výrobných procesov. Spoločnosť Alfa Laval má viac ako 60 rokov skúseností v oblasti používania dekantačných odstrediviek, ktoré spĺňajú požiadavky rôznych priemyselných odvetví. Spolu s know-how, ktorým disponujeme, a skúsenosťami našich technologických špecialistov z celého sveta dokážeme presne zladiť vaše potreby pre konkrétne procesy a inštalácie.

.

Produkty

Dekantačné odstredivky pre čistenie odpadových vôd  (viac info)

i-DW

ALDEC

ALDEC G3

ALDEC G3 VecFlow

P1

Dekantačné odstredivky pre chemický priemysel

P2

 

Dekantačné odstredivky pre stavebné vrty

CDNX

Dekantačné odstredivky na spracovanie ropy a plynu

LYNX

 

Dekantačné odstredivky pre ťažbu a nerasty

P3

Dekantačné odstredivky na spracovanie etanolu

SG2

.

Technológia

 

Inovácia na báze odstredivej sily

Separácia pevných látok od kvapalnej fázy zohráva významnú úlohu v mnohých priemyselných procesoch. Výrobcovia štandardne používajú číriace alebo usadzovacie nádrže, kde sa častice, usadeniny a pevné látky pôsobením gravitácie postupne usadzujú na dne. Avšak takéto čírenie je extrémne pomalý proces a jeho výsledky sa nedajú dokonale regulovať.

Dekantačná odstredivka na urýchlenie procesu využíva odstredivú silu. Účinok tak môže byť až 4000-krát vyšší v porovnaní s procesom, ktorý používa gravitáciu. Separácia pevných látok od tekutej fázy sa dá ľahko regulovať nastavením rýchlosti rotácie.

Decanter centrifuge
.

Ako funguje dekantačná odstredivka?

Pôsobením odstredivých síl sa hustejšie pevné častice tlačia smerom von na rotujúcu stenu bubna, zatiaľ čo menej hustá tekutá fáza v dekantačnej odstredivke vytvára koncentrickú vnútornú vrstvu. Na úpravu hĺbky tekutej fázy sa podľa potreby používajú rôzne priehradky. Sediment tvorený pevnými časticami sa neustále odčerpáva závitovkovým dopravníkom, ktorý rotuje inou rýchlosťou ako bubon. Takto sa tuhá fáza postupne odpluhuje z usadzovacej vrstvy cez kužeľový násyp.

Odstredivá sila zhutňuje pevné usadeniny a odčerpáva prebytočnú kvapalinu. Vysušená tuhá fáza sa potom vypúšťa z bubna. Vyčírená tekutá fáza, prípadne fázy pretekajú cez priehradky na opačnom konci bubna. Priehradky v odstredivke smerujú oddelené fázy do správneho prúdu a zabraňujú riziku skríženej kontaminácie.

Rýchlosť závitkového dopravníka sa automaticky môže regulovať pomocou pohonu s premenlivou frekvenciou za účelom úpravy množstva usadeniny.

decanter centrifuge hub
.

Výhody

Aké výhody prináša v porovnaní s inými separačnými zariadeniami?

Rýchlejšia separácia v kontinuálnom procese.

Naše horizontálne odstredivky oddeľujú pevnú fázu od jednej alebo dvoch tekutých fáz, a to v jednom kontinuálnom procese s vysokou rýchlosťou. Tým sa zvyšuje produktivita a zároveň ziskovosť.

Veľký rozsah intervalu pre prívod a regulovateľný výkon.

Dekantačné centrifúgy Alfa Laval sú navrhnuté tak, aby dokázali spracovať širokú škálu veľkostí pevných častíc s priemerom od 5 mm až po niekoľko mikrónov.

Naše priemyselné dekantačné zariadenia dokážu spracovať aj kašovité zmesi s obsahom sušiny už od 0,1 hm% až po viac ako 65 hm%.

Regulovateľná odstredivá sila a ďalšie nastaviteľné parametre umožňujú optimalizáciu technologického procesu podľa vašich špecifických požiadaviek a cieľov, napríklad dosiahnutie vysokej trhovej hodnoty produktu pri najnižších možných nákladoch.

Solid bowl centrifuge

Prečo Alfa Laval?

Globálny líder v priemysle

Spoločnosť Alfa Laval, založená v roku 1883, je lídrom na poli odstredivej separácie. Neustále prinášame nové inovácie a naša výkonná dekantačná odstredivka je práve jednou z nich. Navrhovaniu a výrobe dekantačných odstrediviek sa venujeme už od 50-tych rokov, vďaka čomu máme množstvo praktických skúseností. Dnes, so závodmi na celom svete, je spoločnosť Alfa Laval v pozícii zabezpečiť svojim zákazníkom vynikajúce produkty, vynikajúce služby a vynikajúce výsledky kdekoľvek na svete.

Pokročilé materiály a technológia

Alfa Laval využíva kvalitnú nehrdzavejúcu oceľ na výrobu všetkých komponentov, ktoré sa dostávajú do styku s technologickým procesom, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku korózie v súvislosti s použitím uhlíkovej ocele.

Rotačné komponenty dekantačných odstrediviek Alfa Laval, ktoré sú vystavené vysokému namáhaniu, sa vyrábajú s pevnej odstredivo odlievanej nehrdzavejúcej ocele. Takto sa dosahujú odliatky s rovnomernou štruktúrou bez chýb a defektov, ako aj hotové komponenty bez zvarov. Výsledkom je maximálna pevnosť, neporovnateľná spoľahlivosť a dlhá životnosť zariadenia.

Všetky povrchy odstrediviek Alfa Laval vystavené oteru: prívodná zóna, výstup pevných látok, bubon a skrutkovica. Preto sú chránené materiálom odolným voči oteru, ktorý bol vybraný tak, aby zodpovedal parametrom opotrebovania v jednotlivých priemyselných procesoch.

Nepretržitý vývoj technológie tesnení, ktoré sa používajú v dekantačných odstredivkách Alfa Laval, zabezpečujú naši technologickí experti. Je to oblasť, kde kľúčovú úlohu zohráva odbornosť a skúsenosti spoločnosti Alfa Laval.

Servis

Alfa Laval má kompletnú kontrolu nad celým dodávateľským reťazcom, čo znamená, že svojim zákazníkom vieme zabezpečiť neporovnateľne rýchlu odozvu a dostupnosť súčastí, ako aj časový harmonogram prác.

Vďaka našim celosvetovým servisným kapacitám a ďalekosiahlym skúsenostiam so zmluvnou údržbou a servisovaním dekantačných odstrediviek akékoľvek potrebné servisné práce predstavujú minimálne narušenie prevádzky.

V prípade servisných riešení navrhnutých na mieru je možné prispôsobiť zmluvné vzťahy vašim špecifickým potrebám s cieľom maximalizovať výkonnosť a znížiť prevádzkové náklady.

.