Výroba olivového oleja

Výrobcovia olivového oleja na celom svete sa pri spracovaní olív na olivový olej tej najvyššej kvality spoliehajú na vysokú kvalifikáciu a zariadenia spoločnosti Alfa Laval. Dodávame najmodernejšiu technológiu na výrobu olivového oleja na svete, ktorá je podporená desiatkami rokov praktických skúseností a know-how v oblasti výroby kvalitného olivového oleja a získavanie a zužitkovanie vedľajších produktov. Zásadne to posunie hranice vašich výrobných možností a poskytne kľúčovú konkurenčnú výhodu

Olive oil 604x360

Komplexné rozhodnutie

Alfa Laval patrí medzi niekoľko málo spoločností, ktoré ponúkajú zariadenia vhodné pre všetky požiadavky a podmienky pri spracovaní olív - od počiatočného defoliácie cez extrakciu až po finálne zabalenie - výrobné systémy takmer všetkých veľkostí, výrobných kapacít a zložitosti.

Poradíme si aj s integrovaním rôznych postupov, technológií a zariadení, aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky s minimálnymi možnými nákladmi.

Riešenie Alfa Laval pre spracovanie olivového oleja:

  • Kompletné linka na dvojfázovú a trojfázovú extrakciu olivového oleja pre výrobu po šaržiach
  • Kompletné linka na dvojfázovú a trojfázovú extrakciu olivového oleja pre kontinuálnu priemyselnú výrobu
  • Malá modulárny výrobná linka na výrobu olivového oleja vysokej kvality s použitím najmodernejších technológií
  • Systém pre získavanie oleja přemletím šupiek
  • Systém odvodnenia pre spracovanie šupiek
  • Zariadenie na odparenie čiernej vody na získanie koncentrátu a čistenie vody.