Extrakcie avokádového oleja

Avokádový olej sa tradične vyrába z ovocia horšej kvality a často sa používa len v kozmetike. Spoločnosť Alfa Laval však vyvinula úplne nový spôsob výroby avokádového oleja lisovaním za studena, ktorý sa môže používať v potravinách s vyššou pridanou hodnotou. Vyžaduje to len špeciálny výrobný priestor na umývanie, odkôstkovanie a lúpanie plodov. Vo všetkých ďalších fázach extrakcie avokádového oleja môžete použiť pokročilú technológiu štandardných výrobkov Alfa Laval pre spracovanie olivového ol

Avocado oil processing

To znamená, že technológia Alfa Laval pre spracovanie olív môžete využiť aj na výrobu avokádového oleja a zvýšiť tak svoje tržby mimo normálny sezónu spracovanie olív.

Zvýši sa vám výnos z investícií do výrobného zariadenia a získate prístup k trhovým segmentom s vyššou pridanou hodnotou.