LYNX

Dekantačná odstredivka Alfa Laval LYNX je kľúčovým komponentom v systémoch regulácie obsahu tuhých látok na vrtných súpravách a iných procesoch na spracovanie ropy a zemného plynu, ako aj pri ťažbe baritu a pri úprave vody kontaminovanej ropou a ropy kontaminovanej vodou. Je špeciálne navrhnutá pre vysokú kapacitu a využitie pri veľkých prietokoch. Je špeciálne navrhnutá pre vysokú kapacitu a využitie pri veľkých prietokoch.

LYNX1000 decanter

Dekantačné odstredivky Alfa Laval LYNX na spracovanie vrtného kalu sú navrhnuté špeciálne na odstraňovanie nežiadúcich pevných látok a jemných častíc z prakticky všetkých druhov vrtných kalov, vrátane tých na báze vody, alebo syntetických látok a štandardných vŕtacích kvapalín na báze ropy.

Zariadenie LYNX, ktoré je konštruované pre náročný spracovací proces, zvláda veľké množstvo pevných látok v privádzanom materiáli, ako aj schopnosť vyrovnať sa s hrubými abrazívnymi časticami. Účinne odstraňuje aj prevažnú väčšinu jemných častíc, približne až do veľkosti 5 mikrónov. Tradičné zariadenia nie sú schopné pracovať s týmito časticami, ktoré majú vážny vplyv na kvalitu vrtného kalu pre ich abrazívny účinok. Dekantéry Alfa Laval LYNX boli navrhnuté pre maximálnu odolnosť voči abrazívnemu pôsobeniu.

Inštalácia LYNX môže vydláždiť cestu k dramatickému zníženiu nákladov na vrtné bahno, pretože menej bahna sa minie zbytočne. Schopnosť odstraňovať tuhé zložky vo veľmi suchej forme tiež znamená nižšie náklady na transport a likvidáciu tuhého odpadu. Ďalšie úspory vyplývajú z možností automatickej, bezobslužnej prevádzky a z predĺženej životnosti zariadení LYNX vďaka ich výnimočnej spoľahlivosti.

Stroje boli navrhnuté tak, aby sa znížila ich spotreba v porovnaní s procesným prietokom. K dispozícii sú voliteľné moduly pre špecifické systémy LYNX, ktoré sa vyskytujú na vrtných súpravách. Patria sem plne automatizované moduly a relatívne jednoducho manuálne ovládané moduly, ktoré spolu prinášajú cenovo výhodné riešenia všetkých požiadaviek na separáciu pevných látok.

Ako to funguje

Dekantačná odstredivka Alfa Laval LYNX na vŕtací kal je postavená na princípe úzkej valcovej nádoby s relatívne veľkým pomerom dĺžky a priemeru a kužeľovitým koncom. Táto nádoba sa otáča rýchlosťou až 3650 ot/min (podľa modelu), pričom vytvára odstredivú silu od 300 do 3 574 G. Ďalšie kľúčové komponenty zahŕňajú hlavný hnací motor, vysokovýkonnú prevodovku, motor spätného chodu a ovládací panel. Prevodovka Alfa Laval s priamym pohonom zabezpečuje automatickú reguláciu dopravnej rýchlosti.

Tekutý vrtný kal sa privádza do dlhej valcovej nádoby, kde ho odstredivá sila tlačí smerom von, aby vytvorila vrstvu na stene. Hrúbka tejto vrstvy je určená radom vypúšťacích priehradiek na konci valcovej časti. Cez tieto prepady prúdi vyčistená kvapalina pomocou odstredivej sily. Pretože tuhé látky v kale sú ťažšie, zostávajú usadené na stene nádoby a sú kontinuálne odstraňované závitovkovým dopravníkom. Potom sa prepravujú až ku kužeľovitej časti (známej ako pláž), kde prechádzajú cez výtokové otvory na úzkom konci. Vyčistený vrtný kal vystupuje na opačnom konci.

LYNX300 OV 200x200