ALDEC

Malé jednoduché dekantačné centrifúgy ALDEC sú ideálne pre prevádzkové kapacity menších čističiek odpadových vôd, ktoré hľadajú spoľahlivé a lacné odvodňovanie kalu.

Aldec sludge decanter centrifuge

Menšia spotreba vody, nižšie náklady

Nákladovo efektívne dekantačné centrifúgy sú nevyhnutné pre odstraňovanie vody z kalov z čističiek odpadových vôd ako aj z priemyselných odpadových vôd. Čím je kal suchší, tým menej miesta zaberá a menej váži, čo vedie k veľkým úsporám nákladov na dopravu a likvidáciu.

Vyberte si to najlepšie riešenie

Konvenčné, výnimočne spoľahlivé dekantačné centrifúgy ALDEC sú ideálne pre odstraňovanie vody z kalov vo všetkých druhoch čističiek odpadových vôd. Sú ideálnym technologicky nenáročným doplnkom k technologicky vyspelejším jednotkám ALDEC G3 s vyššou kapacitou.

Veľké výhody

S dekantačnými centrifúgami ALDEC máte výhodu nízkej spotreby energie ako aj minimálnych nákladov na údržbu, čo minimalizuje náklady na odstraňovanie vody. Sú tiež plne automatizované, takže to umožňuje redukciu mzdových nákladov.

Dekantačné centrifúgy ALDEC sú k dispozícii s kapacitou v rozsahu od 2 do 95 m3/h.

Ako to funguje

Dekantačné centrifúgy ALDEC separujú tekutú zložku z kalu v horizontálnom valci (miske), ktorý je vybavený skrutkovicovým dopravníkom. Produkt sa privádza do nádoby cez stacionárne prívodné potrubie, a potom sa plynule urýchľuje vstupným rotorom. Tým vzniká odstredivá sila, ktorá spôsobuje, že separované tuhé časti sa zhromažďujú pri stene nádoby. Dopravník a nádoba sa otáčajú v rovnakom smere, ale rôznymi rýchlosťami. To má za následok pohyb pevných látok smerom ku kužeľovitému koncu nádoby, kde môžu byť odstránené. Kvapalné zložky kalu opúšťajú nádobu prúdením cez nastaviteľné priehradky do plášťa. Táto technológia, v ktorej je Alfa Laval svetovým lídrom, umožňuje výnimočne účinné odvodňovanie s čo najsuchším možným zvyškovým koláčom (sušina)