Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla zaisťujú účinný prenos tepla v kompaktom zariadení s malou pôdorysnou plochou. Jednotky výmenníkov sú flexibilné a ľahko sa obsluhujú a udržiavajú Sortiment ponúkaných výrobkov je mimoriadne široký a nachádza uplatnenie pri plnení úloh súvisiacich s ohrevom, chladením, rekuperáciou tepla, odparovaním a kondenzáciou v priemyslových odvetviach od VZT a vyhrievania po chladiarenstvo, chladenie motorov, mliekarstva a potravinárstva atd.

Požadovať informácie

Vyžiadať si cenovú ponuku pre Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Kontaktná osoba