Rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Alfa Laval sa neuspokojí s priemerom. Či už je to náš univerzálny priemyselný rad, polozvárané výmenníky na chladenie a náročné aplikácie, hygienický rad na potravinárske a farmaceutické účely alebo špecializovaný rad na kondenzáciu, odparovanie a spracovanie vláknitých médií, vždy kupujete nižšie celkové náklady na prevádzku, jej zvýšenú účinnosť a bezpečnosť.

TS45 still 640x360

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla, ktoré spĺňajú moderné požiadavky

  • Najvyššia tepelná účinnosť a blízke priblíženie teplôt
  • Kompaktné jednotky: úspora priestoru, jednoduchý servis a údržba.
  • Maximálna spoľahlivosť prevádzky: menšie zanášanie, namáhanie, opotrebovanie a korózia.
  • Flexibilita: jednoduché prispôsobenie zmeneným prevádzkovým požiadavkám.

Naše rozoberateľné doskové výmenníky optimalizujú výmenu tepla na veľkej ploche vlnitých dosiek, ktoré prenášajú teplo z jedného média, plynného alebo kvapalného, do druhého. Vysoká účinnosť a vynikajúca spoľahlivosť kompaktnej konštrukcie prináša investíciu s najatraktívnejšou hodnotou celkových prevádzkových nákladov počas životnosti produktu. A to ešte nespomíname možnosti úspory energie ani nízku environmentálnu záťaž.

Priemyselný rad Industrial

Náš široký sortiment priemyselných rozoberateľných doskových výmenníkov tepla je vhodný pre všetky druhy priemyselných procesov od ohrevu, chladenia a rekuperácie tepla až po kondenzáciu a odparovanie.

UK heat Exchangers
.

Požadujte štandardy novej generácie výmenníkov tepla

Predstavujeme vám najmodernejšie rozoberateľné doskové výmenníky tepla. Zistite, ako vám naša nová generácia rozoberateľných doskových výmenníkov tepla môže priniesť vyššiu účinnosť, lepšiu spoľahlivosť a jednoduchší servis.

Demand new standards Webbanner EN

Neviete, ktorý výmenník je pre vašu aplikáciu najvhodnejší?

Alfa Laval Product Guide je jednoduchý nástroj, ktorý vám pomôže zvoliť to najvhodnejšie riešenie pre vašu aplikáciu v odvetviach HVAC, chladiarenstva a chladenia oleja. Taktiež obsahuje zoznam miestnych partnerov spoločnosti Alfa Laval, kde môžete priamo požiadať o cenovú ponuku na vami zvolený produkt.

product-guide-640x360-B
.

Technológia rozoberateľných doskových výmenníkov

Konštrukcia vlnitých dosiek optimalizuje prenos tepla zabezpečením veľkej, avšak kompaktnej celkovej povrchovej plochy, cez ktorú nastáva prenos tepla z jedného plynného alebo kvapalného média do druhého.

Teplovýmenný povrch dosiek je lisovaný do vlnitého rybinového vzoru. Pri preložení dvoch dosiek so zodpovedajúcim rybinovým vzorom sa vďaka špirálovému prúdeniu a vysokému stupňu turbulencie dosahuje vysoký prenosový koeficient a efektívne samočistenie.

Zmena vzoru zvlnenia povrchu umožňuje nasadenie výmenníka v rôznych technologických procesoch, dokonca aj pri znečistených médiách.

T25 Heat Exchanger Plate

Distribučná zóna

 

Distribučná zóna dosky zabezpečuje rovnomerné prúdenie kvapaliny po celom povrchu a tým sa maximalizuje efektivita výmeny tepla. Optimalizovaná distribúcia prúdenia tiež znižuje zanášanie a nerovnomerné rozloženie teplôt, čím sa udržiava vysoká výkonnosť bez zbytočných energetických strát, zvyšovania nákladov na údržbu a bez neplánovaných odstávok.

Tesnenia sú kľúčovým komponentom výmenníkov pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Na dosiahnutie optimálnej tesnosti navrhujeme tesnenia a dosky ako jeden celok. Jednotlivé komponenty sú tak na mieru prispôsobené procesu, v ktorom sa výmenník tepla bude používať. Správny profil, šírka, hrúbka, typ polyméru a zmesi znamenajú veľký rozdiel, pokiaľ ide o predchádzanie rizika predčasnej netesnosti alebo poškodenia tesnenia či dosky. Prínosom sú tak predĺžená životnosť tesnenia, menšie odstávky a nižšie náklady na údržbu.

Profil tesnenia

Lepené tesnenie

Špeciálne typy dosiek

Dvojstenové rozoberateľné doskové výmenníky tepla

Navrhnuté na použitie s médiami, ktoré sa nesmú miešať. Pri prípadnom úniku zabraňuje kontaktu medzi médiami nachádzajúcimi sa v jednotlivých okruhoch.

Wide-gap dosky s veľkou medzerou

Ideálne pre kvapalné médiá s obsahom vlákien alebo hrubých častíc. Navrhnuté tak, aby vo vstupe nevznikali usadeniny tuhých látok.

Zistite viac o doskových výmenníkoch tepla WideGap (anglicky)

Polozvárané dosky

Umožňujú manipuláciu s agresívnymi a náročnými kvapalnými médiami a takisto rozširujú rozsah prevádzkových tlakov.

Zistite viac o polozváranch doskových výmenníkoch tepla (anglicky)

Nekovové grafitové dosky Diabon®

Kompozit lepeného grafitu a fluoroplastu zabezpečuje vynikajúcu odolnosť voči korozívnym materiálom.

Zistite viac o nekovových grafitových doskách Diabon (anglicky)

.

Ako fungujú doskové výmenníky tepla

Koncept výmenníka tepla je relatívne jednoduchý: ohrev alebo chladenie jedného média pomocou prenosu tepla medzi daným médiom a druhým médiom.

Dosky tohto typu výmenníka tepla sa skladajú pomocou elastomérových tesnení, ktoré utesňujú kanály a vedú médium. Zväzok dosiek sa vkladá medzi rámovú dosku a prítlačnú dosku a stlačí sa dotiahnutím skrutiek. Dosky s kanálikmi a prítlačná doska sú zavesené na nosnej tyči a zafixované v správnej polohe spodnou vodiacou tyčou, pričom obidve sú ukotvené na nosnom stĺpe. Táto konštrukcia umožňuje jednoduché čistenie a úpravu kapacity (odobratím alebo pridaním dosiek).

How does a plate heat exchanger work?

Teplovýmenná plocha výmenníka tepla pozostáva z radu vlnitých dosiek, vložených medzi rámovou a prítlačnou dosku, ktorou je doskový zväzok stlačený. Tesnenia zabezpečujú utesnenie priestorov medzi doskami. Médium štandardne prúdi cez výmenník tepla v protiprúde, čím sa zabezpečuje maximálna tepelná účinnosť a umožňuje sa dosiahnuť minimálny teplotný rozdiel medzi výstupným technologickým médiom a vstupujúcim servisným médiom.

Pri médiách, ktoré sú citlivé na teplo alebo majú vysokú viskozitu, sa môže použiť aj súprúdné zapojenie tak, aby sa studená kvapalina dostávala do kontaktu s najteplejšou kvapalinou pri vstupe do výmenníka. Tým sa minimalizuje riziko prehriatia alebo zamrznutia média.

Dosky sú k dispozícii s rôznou hĺbkou prelisu, s rôznym uhlom šípovitosti a profilom vlnenia, pričom všetky konštrukčné parametre sú navrhnuté tak, aby sa dosiahol optimálny výkon. Každý produktový rad disponuje v závislosti od použitia vlastnými charakteristickými konštrukčnými prvkami dosiek.

Distribučná zóna zabezpečuje rovnomernú distribúciu média po celej teplovýmennej ploche a zabraňuje vzniku zón bez prúdenia, kde by mohlo nastať zanášanie.

Hoci vysokoturbulentné prúdenie medzi doskami umožňuje efektívnejší prenos tepla, vyústi aj do vyššej tlakovej straty. Naši experti na termálne výpočty vám pomôžu vybrať si či navrhnúť model a konfiguráciu, ktorá bude vyhovovať vašej prevádzke tak, aby sa zabezpečil maximálny tepelný výkon a minimálna tlaková strata.

Štandardné doskové výmenníky tepla

Použitie v hygienických procesoch

Použitie v špecifických procesoch


Staráte sa o životnosť vášho doskového výmenníka tepla?

Výmenníky tepla by sa mali pravidelne kontrolovať a udržiavať, aby sa zabezpečil hladký priebeh výrobného procesu a správna kvalita konečných výrobkov. Zistite, prečo sa oplatí renovácia vášho výmenníka tepla servisným tímom Alfa Laval.

Rekonditonierung 640x360

Potrebujete pomoc alebo máte otázky týkajúce sa servisu?

Ak potrebujete pomoc alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevádzky a údržby svojich zariadení, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím miestnych servisných technikov.

Service staff 640x360