TJ

Zariadenia Alfa Laval s rotačnými tryskovými hlavicami na čistenie nádrží zaisťujú mimoriadne účinné čistenie, lepšiu kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a až 70 % zníženie prevádzkových nákladov. Sú určené pre použitie v procesoch, ktoré si vyžadujú dodržiavanie hygieny ako napríklad v potravinárskom, mliekárenskom, kozmetickom a nápojovom priemysle.

TJ series rotary jet head

Vysokoúčinné čistenie so zabezpečením kvality v opakovateľnom 360° čistiacom vzore

  • Zabráňte kontaminácii účinným čistením a vynikajúcou samočistiacou schopnosťou.
  • Nákladovo efektívne a udržateľné riešenie vďaka nižšej spotrebe vody a chemických prostriedkov.
  • Vyššia prevádzková dostupnosť vďaka skráteniu času na čistenie.
  • Jednoduchý servis a údržba, ku ktorým nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje.
  • Kontrola čistenia na mieste prostredníctvom schváleného procesu čistenia.

Rad TJ zabezpečuje automatické 3D-indexované, rázové a časovo definované čistenie technologických, uskladňovacích a prepravných nádrží a iných nádob s objemom od 15 do 500 m3. Táto konštrukcia, ktorá získala množstvo ocenení, je vhodná na čistenie pivovarníckych zariadení, ako aj potravinárskych a mliekárenských technológií. Zároveň je to nákladovo efektívne riešenie na dosiahnutie hygienicky bezpečného čistenia nádrží, čo zaručuje kvalitu.

.

Rad Alfa Laval TJ na čistenie vašich nádrží

Účinné čistenie nádrží s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Veľká mechanická sila, ktorú vytvára silný prúd trysky, účinne odstraňuje zvyšky produktu a ďalšie rezíduá, a tým zabezpečuje tie najlepšie hygienické podmienky pre výrobu. So zvyšovaním mechanickej sily, ktorú vytvárajú rotačné trysky, klesá spotreba vody, čo vedie k výrazným úsporám nákladov, ako je zobrazené v grafoch (na základe čistiaceho princípu Dr. Sinnera).

  • Úspora nákladov (voda, chemikálie): 70 %*
  • Časová úspora = predĺžená prevádzkyschopnosť: 60 %*

* V porovnaní s tradičným čistením statickou umývacou hlavicou.

Statická umývacia hlavica

     

Alfa Laval TJ20G/TJ40G

          

 

 

     Modrá = spotreba vody/časová náročnosť 
     Červená = mechanický účinok 
     Žltá = teplota 
     Sivá = chemikálie

Ako to funguje

.

Zariadenia na dynamické čistenie nádrží

Prúdenie čistiacej kvapaliny spôsobuje, že trysky rotujú okolo zvislej a vodorovnej osi. V prvom cykle trysky opisujú povrch nádrže v rámci predbežného čistenia. V nasledujúcich cykloch sa vzor opisovaný tryskami postupne zahusťuje, až kým sa po ôsmich cykloch nedosiahne úplné vyčistenie. To všetko prebieha automaticky a používateľom poskytuje efektívny spôsob zabezpečenia kvality pri čistení nádob. Dodáva sa vrátane príslušnej dokumentácie.

Kompletne samočistiaci systém

Sortiment rotačných tryskových hlavíc Alfa Laval TJ ponúka nielen dokonalé čistenie interiéru nádrží, ale zároveň samočistenie zariadenia ako zvonku, tak aj zvnútra. Hygienická samočistiaca konštrukcia zaisťuje, že prúd čistiacej kvapaliny má dosah aj na vonkajšie plochy rotačnej tryskovej hlavy. Tým sa znižuje riziko skríženej kontaminácie, a teda potenciálnej straty produktu alebo nutnosti stiahnuť ho z trhu.

1. Presah zabezpečuje samočistenie tela zariadenia

2. Konkávny tvar špičky zaisťuje samočistenie špičky

3. Tryskové prúdy vyčistia kužeľ prostredníctvom dvoch otvorov v hlave

 

 

 

Nízka tlaková strata

Malé straty tlaku v zariadení zabezpečujú zvýšenie účinnosti čistenia v porovnaní s inými čistiacimi zariadeniami pri rovnakom vstupnom tlaku. Výsledkom sú nižšie náklady na čistenie, keďže zariadenie je možné prevádzkovať pri nižšom tlaku/prietoku.Súčasť širokého sortimentu hygienických čerpadiel

Alfa Laval ponúka komplexný sortiment technológie pre nádrže na použitie v hygienických procesoch mliekárenského, potravinárskeho a nápojového priemyslu, vo výrobe produktov pre domácnosť, produktov osobnej starostlivosti, v biotechnológii a vo farmaceutickom priemysle.

Širší sortiment vybavenia pre nádrže nájdete v jednotlivých kategóriách výrobkov: rotačné tryskové hlavicerotačné striekacie hlavicepríslušenstvo pre nádrže a kryty nádrží, prielezy.

Vybavenie nádrží

.
阿法拉伐搅拌罐

10 najlepších tipov pre vybavenie nádrží

Prinášame vám niekoľko tipov a servisných videoklipov, ktoré vám predvedú, ako udržiavať vybavenie nádrží v tom najlepšom stave.

Skrátenie času čistenia v záujme výroby viacerých nápojov

Dnešný trh s nápojmi je oveľa náročnejší ako kedysi. Ako však prekonať výzvu rýchlej optimalizácie čistenia na mieste vo vašej linke na výrobu nápojov?

Beverages colour

Katalóg produktov

Katalóg hygienických technologických zariadení Alfa Laval "Po ruke" zahŕňa brožúry k výrobkom, výkonové krivky, odkazy na animácie, brožúry a cenníky na účely objednávania.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portál

Stiahnite si modely výrobkov vo formátoch Neutral alebo Native CAD. K dispozícii na stiahnutie sú aj 3D súbory vo formáte PDF.

Zobraziť CAD portál 

Animácie

Navštívte stránku s animáciami a pozrite si vnútro produktu, aby ste videli a pochopili, ako funguje. 

Zobraziť animácie

.

Spravodajca "Near"

Aktuálne informácie o dôležitých otázkach udržateľnosti a príležitostiach vo vašom odvetví a vašej výrobe.

Ďalšie informácie

Technické články

.