Príslušenstvo nádrží

Okrem optimalizácie procesov ponúka spoločnosť Alfa Laval širokú škálu voliteľných doplnkov, ktorými sa dá vylepšiť samotná nádrž. Patria sem pätky strojov a nádrží v rôznorodej ponuke vyhotovení, priezory s halogénovými žiarovkami či bez nich a veľký výber krytov nádrží. Ponúkame viac ako 50 rôznych typov krytov nádrží v komplexnej ponuke tvarov a veľkostí, ktoré vyhovejú akýmkoľvek požiadavkám. Kryty nádrží Alfa Laval sú k dispozícii ako pre štandardné, tak aj tlakové nádoby.

水箱配件