MultiJet

Zariadenia Alfa Laval MultiJet s rotačnými tryskovými hlavicami na čistenie nádrží zaisťujú mimoriadnu možnosť čistenia, lepšiu kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a znížené prevádzkové náklady. Tieto zariadenia sú určené pre použitie v priemyselnom prostredí, ako je výroba farbív, ocele, celulózy a papiera, či chemický priemysel. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a rôznych konfiguráciách pre akúkoľvek veľkosť nádrže.

Multijet 45 and 25 right side 640x360

Ekonomické čistenie

Rotačné tryskové hlavice Toftejorg zaisťujú vysokú účinnosť čistenia pri výrazne skrátenom trvaní cyklu. Vyhovujú tak požiadavkám na čistenie nádrží v rôznych spracovateľských priemyselných odvetviach od papierenskej výroby a chemicko-spracovateľského priemyslu až po spracovanie bioetanolu a škrobu. Rotačné tryskové hlavice Toftejorg zároveň poskytujú merateľné úspory prostredníctvom znižovania spotreby energie, chemikálií a vody pri prakticky ľubovoľnej veľkosti a konfigurácii nádrže.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia využívajú rotačné tryskové hlavice Toftejorg optimalizovaný dopad tryskového lúča, ktorý zaistí efektívne rozdelenie oplachovej vody na celý vnútorný povrch nádrže. Vysokoúčinný a hustý umývací vzor odstraňuje zvyšky po výrobnom cykle rýchlejšie a efektívnejšie ako oveľa drahšie a časovo náročnejšie metódy čistenia namáčaním v chemikáliách alebo ako ručné čistenie. Samovypúšťacie a samočistiace (zvnútra i zvonka) zariadenia Toftejorg s rotačnými umývacími hlavicami vyhovujú požiadavkám na správnu výrobnú prax. Systém Alfa Laval Rotacheck overuje každý cyklus čistenia, aby sa dodržali súčasne platné prísne hygienické normy.

Spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť

Rotačné tryskové hlavice Toftejorg sú schopné pracovať pri tlaku menšom než 0,3 baru a ponúkajú veľmi nízky vnútorný odpor. Pre optimálny čistiaci výkon sa však odporúča prevádzkový tlak medzi 5 a 12 barmi. Technológia rotačnej tryskovej hlavy a rotačnej umývacej hlavy preukazuje spoľahlivý a opakovateľný čistiaci výkon a dlhú životnosť už viac ako pol storočia.

Cenovo efektívna údržba s minimálnymi prestojmi

Správna údržba má zásadný význam pre optimalizáciu čistenia nádrží, zlepšenie výkonu a predĺženie životnosti trysiek. K dispozícii sú servisné sady náhradných dielov s možnosťou kompletného sledovania dielov, čo uľahčuje ich výmenu a zákazníkom poskytne kompletnú dokumentáciu. Na požiadanie je možné dodať video s postupmi údržby. 

Čistenie sa vykonáva koncentrovaným tryskovým prúdením a 360° pokrytím. Najvyššia intenzita a najnižšia spotreba kvapaliny v najkratšom čase.

Vysoká integrita produktu

Aby sa zaistila integrita produktu a dlhšia životnosť zariadenia, všetky rotačné striekacie hlavy Toftejorg sa vyrábajú z bezpečných a nereaktívnych hygienických materiálov. Na vyžiadanie môžu byť dodané certifikáty 3.1.B, ktoré preukazujú zhodu s normou EN 10204 a certifikáty ATEX kategórie 1, ktoré preukazujú zhodu so smernicou o strojových zariadeniach Atex 94/0/ES.

Dokumentácia

Všetky rotačné tryskové hlavice Toftejorg sa dodávajú s návodom na obsluhu, konfiguračnými kritériami v systéme konštrukčného a konfiguračného nástroja Alfa Laval CAS a s príslušnými certifikátmi ako sú certifikáty 3.1B alebo ATEX. Na určenie správnych parametrov pre určitú nádobu je možné použiť softvér TRAX (čo je voliteľný doplnok), ktorý vykoná simuláciu skutočnej účinnosti čistenia konkrétnej konfigurácie rotačnej tryskovej hlavice Toftejorg, a to ešte pred dokončením špecifikácií a pred samotnou inštaláciou.

Výhody produktu

  • O 60 % rýchlejšie čistenie = viac času na produkciu
  • Vysokoúčinné čistenie v opakovateľnom 360° čistiacom vzore
  • Kontrola čistenia na mieste CIP prostredníctvom schváleného procesu čistenia
  • Úspora až 70 % nákladov na čistenie
  • Hygienická bezpečnosť vďaka spoľahlivému a predvídateľnému čisteniu

Rad MultiJet:

  • MultiJet 25
  • MultiJet 40
  • MultiJet 50
  • MultiJet 65

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Zariadenia na dynamické čistenie nádrží

Vysokotlakové tryskové prúdenie zo štvortryskovej rotačnej hlavice je vopred naprogramované tak, aby pokrylo vnútorný povrch nádoby pomocou vzoru, ktorý sa postupne zahusťuje. Tým sa zaistí silný mechanický účinok pri nízkom objeme vody a malej spotrebe kyslého alebo zásaditého umývacieho prostriedku. Rýchlejší cyklus čistenia nádrží zároveň znižuje spotrebu energie.

Prúdenie čistiacej kvapaliny spôsobuje, že trysky rotujú okolo zvislej a vodorovnej osi. V prvom cykle trysky opisujú povrch nádrže v rámci predbežného čistenia. V nasledujúcich cykloch sa vzor opisovaný tryskami postupne zahusťuje, až kým sa po ôsmich cykloch nedosiahne úplné vyčistenie. To všetko prebieha automaticky a používateľom poskytuje efektívny spôsob zabezpečenia kvality pri čistení nádrží. Dodáva sa vrátane príslušnej dokumentácie.

Rotačné tryskové hlavice Toftejorg sú ideálne na čistenie procesných, skladovacích a prepravných nádrží a iných nádob, ktoré sa používajú v spracovateľskom, sanitárnom a farmaceutickom priemysle či v iných odvetviach.

The high-impact jet stream from the Alfa Laval MultiJet rotary jet head covers the entire surface of the tank interior in a successively denser 360° pattern. This achieves a powerful mechanical impact with a low volume of water and cleaning media.

Upon achieving the full cleaning pattern, the tank cleaning machine will begin a new cleaning pattern and will continue to perform the next full cleaning cycle.