Alfa Laval - Rotačná umývacia hlavica

Rotačná umývacia hlavica

Zariadenia s rotačnými striekacími hlavicami na čistenie nádrží zaisťujú mimoriadnu možnosť čistenia, lepšiu kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a znížené prevádzkové náklady. Sú určené pre použitie v hygienických, biotechnologických a farmaceutických procesoch. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a konfiguráciách pre akúkoľvek veľkosť nádrže.

Alfa Laval rotary spray heads