T/TZ

Zariadenia Alfa Laval T/TZ s rotačnými tryskovými hlavicami na čistenie nádrží zaisťujú mimoriadnu možnosť čistenia, lepšiu kvalitu konečného produktu, vyšší celkový výkon a znížené prevádzkové náklady. Sú navrhnuté pre hygienické použitie v procesoch potravinárskeho, mliekarenského a nápojového priemyslu, ako aj pre použitie v morskom prostredí. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a konfiguráciách pre akúkoľvek veľkosť nádrže.

rotary jet head

Dôkladné a ekonomické čistenie

Na dosiahnutie najlepších možných výsledkov čistenia využívajú rotačné tryskové hlavy Toftejorg optimalizovaný vzor trysku s vysokým účinkom, ktorý zabezpečuje maximálne pokrytie priestoru. Čistiace vzory pokrývajú vnútorný povrch nádrže tak, aby sa zabezpečilo čo najúčinnejšie čistenie na mieste CIP. Tlak v tryskách, čiže sila nárazu, účinne odstraňuje rezíduá a zabezpečuje hygienické podmienky potrebné na dávkovú výrobu. Všetky samovypúštacie a samočistiace (zvnútra i zvonka) zariadenia Toftejorg s rotačnými prúdovými hlavicami vyhovujú požiadavkám na správnu výrobnú prax. Systém Alfa Laval Rotacheck overuje každý cyklus čistenia, aby sa dodržali súčasne platné prísne hygienické normy.

Hospodárna a ekologická voľba

Rotačné tryskové hlavice Toftejorg zabezpečujú účinné vyčistenie nádrží, a to použitím menšieho množstva vody, pri nižšej spotrebe energie a čistiacich prostriedkov než statické umývacie gule. To pomáha nielen znižovať spotrebu vody a chemikálií, ale zároveň zlepšiť ekologický profil vášho podniku.

Spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť

Technológia rotačných tryskových hláv je osvedčená metóda, ktorá zvyšuje účinnosť čistenia tým, že ponúka spoľahlivé a opakovateľné čistenie. Rotačné tryskové hlavy Toftejorg sú navrhnuté tak, aby vnútorná strata tlaku bola minimálna. Otáčajú sa aj pri tlaku menšom než 0,3 baru, ale odporúčaný prevádzkový tlak, pri ktorom sa dosahuje optimálne a spoľahlivé čistenie, je 5 až 8 barov. 

Čistenie sa vykonáva koncentrovaným tryskovým prúdením a 360° pokrytím. Najvyššia intenzita a najnižšia spotreba kvapaliny v najkratšom čase.

Vysoká integrita produktu

Aby sa zaistila integrita produktu, všetky rotačné tryskové hlavy Toftejorg sa vyrábajú z bezpečných a nereaktívnych hygienických materiálov. Všetky materiály vyrobené z nehrdzavejúcej ocele sú plne dokumentovateľné podľa ES č. 1935/2004. Všetky použité nekovové súčasti sú v súlade s požiadavkami FDA 21CFR §174. Nekovové časti rotačných tryskových hláv, ktoré sa používajú v procesoch biotechnologického a farmaceutického sektora, sú certifikované podľa predpisov USP triedy VI. Na vyžiadanie je možné dodať osvedčenie 3.1 pre zariadenia na čistenie nádrží, ktoré spĺňajú normu EN10204.

Použitie v morskom prostredí

Model T-82 sa používa v námornom priemysle a v petrochemických a chemických spracovateľských priemyselných odvetviach. Maže sa tuhým mazivom a je určený na čistenie nádrží v nepriaznivom prostredí, napríklad často sa používa v kalových nádržiach na zásobovacích lodiach a ropných plošinách, kde sa v čistiacich médiách vyskytujú pevné častice. Často sa používa aj na nákladných člnoch a tankeroch. 

Modely TZ-82 a TZ-75 sa bežne používajú ako prenosné zariadenia na čistenie cisterien na tankeroch, ktoré prevážajú ropu, ropné produkty a chemické látky. 

Výhody produktu

 • O 60 % rýchlejšie čistenie = viac času na produkciu
 • Vysokoúčinné čistenie v opakovateľnom 360° čistiacom vzore
 • Kontrola čistenia na mieste CIP prostredníctvom schváleného procesu čistenia
 • Úspora až 70 % nákladov na čistenie
 • Hygienická bezpečnosť vďaka spoľahlivému a predvídateľnému čisteniu

Rad T/TZ:

 • T-82
 • TZ-66
 • TZ-67
 • TZ-74
 • TZ-75
 • TZ-750
 • TZ-79
 • TZ-82
 • TZ-89
 • TZ-68
 • TZ-74 Brew Kettle

Sustainability - Rotacheck

Alfa Laval Rotacheck validates the rotary jet heads cleaning process, reduces water consumption and product loss. Provides peace of mind. 

Learn more about Rotacheck 

Katalóg produktov

Aktuálne on-line verzia katalógu produktov

Nájsť výrobok Alfa Laval

Ako to funguje

Zariadenia na dynamické čistenie nádrží

Vysokotlakové tryskové prúdenie zo štvortryskovej rotačnej hlavice je vopred naprogramované tak, aby pokrylo vnútorný povrch nádoby pomocou vzoru, ktorý sa postupne zahusťuje. Tým sa zaistí silný mechanický účinok pri nízkom objeme vody a malej spotrebe kyslého alebo zásaditého umývacieho prostriedku. Rýchlejší cyklus čistenia nádrží zároveň znižuje spotrebu energie.

Prúdenie čistiacej kvapaliny spôsobuje, že trysky rotujú okolo zvislej a vodorovnej osi. V prvom cykle trysky opisujú povrch nádrže v rámci predbežného čistenia. V nasledujúcich cykloch sa vzor opisovaný tryskami postupne zahusťuje, až kým sa po ôsmich cykloch nedosiahne úplné vyčistenie. To všetko prebieha automaticky a používateľom poskytuje efektívny spôsob zabezpečenia kvality pri čistení nádrží. Dodáva sa vrátane príslušnej dokumentácie.

Rotačné tryskové hlavice Toftejorg sú ideálne na čistenie procesných, skladovacích a prepravných nádrží a iných nádob, ktoré sa používajú v spracovateľskom, sanitárnom a farmaceutickom priemysle či v iných odvetviach.