Inteligentný vírivý systém

Zvýšte ziskovosť pri výrobe piva opätovným získavaním mladiny z víru pri súčasnom zachovaní alebo dokonca zvýšení kvality mladiny, čím znížite spotrebu energie a vody, pomocou systému IWS (Intelligent Whirlpool System).

智能麦汁回收沉淀槽

Rýchly a flexibilný systém víru

  • Zníženie strát vo víre na max. 0,1 %
  • Zvýšenie ziskovosti pri výrobe piva o 1 – 3 % v pivovaroch a ešte oveľa viac v remeselných pivovaroch s vyššou spotrebou pevných látok
  • Zachovanie alebo zlepšenie kvalitatívnych parametrov mladiny, hlavne vďaka až o 10 – 20 % kratšiemu času spracovania vírom
  • Zachovanie 100 % sledovateľnosti procesu (opätovne získaná mladina vrátená do rovnakej várky)
  • Premena odpadového mláta na cenné vedľajšie produkty, napríklad krmivo pre zvieratá
Intelligent Whirlpool System – systém inteligentného víru Alfa Laval spolu s dekantačnými odstredivkami Foodec poskytujú jedinečnú účinnosť. Kratší čas spracovania vírom zvyšuje kvalitu mladiny a zároveň zvyšuje prevádzkovú rýchlosť. Systém IWS umožňuje vyššie využitie chmeľu separovaním zvyškových pevných látok v dekantačnej odstredivke. Minimalizuje znečistenie a upchanie v chladiči mladiny a znižuje množstvo mláta pri fermentácii. Systém IWS je vhodný pre várky väčšie ako 50 hl (43 bbl). Optimalizovaný rozsah dodávky systému IWS od spoločnosti Alfa Laval vrátane plne automatického, vopred nastaveného kompaktného modulárneho riešenia dekantačnej odstredivky a odstupňované veľkosti zariadení poskytujú zákazníkom optimálne investičné náklady s jednoduchým uvedením do prevádzky a prevádzkou
.

Ako to funguje

Predstavením svojho systému IWS (Intelligent Whirlpool System – systém inteligentného víru) pridáva spoločnosť Alfa Laval do existujúceho víru slučku dekantačnej odstredivky. Slučka dekantačnej odstredivky funguje paralelne s vírivým procesom. Vírivý proces sa nemení. Vír by mal účinne usadzovať všetko mláto a pevné látky z chmeľu na nehybnom dne. Slučka dekantačnej odstredivky sa pridáva s cieľom odstrániť z víru počas vírivého procesu všetky pevné látky.

Pevné látky z kužeľa na dne víru sa čerpajú do dekantačnej odstredivky Alfa Laval Foodec. Dekantačná odstredivka separuje čistú mladinu od pevných látok mláta. Čistá mladina sa vracia do víru alebo smeruje po prúde do rúrky chladiča mladiny, až kým sa vír úplne nevyprázdni. Z procesu sa odstránia mláto a pevné látky z chmeľu, ktoré boli účinne separované dekantačnou odstredivkou. Prepravia sa medzi použité zrno a spoločne sa predajú ako krmivo pre zvieratá.

V porovnaní s tradičný vírom bez slučky dekantačnej odstredivky:

  • Pred úplným vyprázdnením víru sa všetky pevné látky odčerpajú z víru do dekantačnej odstredivky, vďaka čomu nezostávajú na dne víru žiadne pevné látky. Naopak, vír neobsahuje žiadne pevné látky. Po procese nie je potrebné vypláchnuť z víru pevné látky mláta a spotrebovať pritom ďalšiu vodu a čas.
  • Vďaka tomu, že všetky pevné látky usadené na dne víru sa z neho okamžite odčerpávajú do dekantačnej odstredivky a po vyprázdnení víru nezostávajú na jeho dne žiadne pevné látky, zvyšné mláto na konci vyprázdňovania je zredukované a vyprázdňovanie víru nie je potrebné na jeho konci spomaliť. Tým sa tiež skracuje celkový čas vírenia.
.

Kontakt

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.