Carboblend

Alfa Laval Carboblend je dobre osvedčený systém zmiešavania a karbonizácie pre nápojový priemysel. Karbonizačný systém (vyše 200 úspešných inštalácií na celom svete) poskytuje nepretržité, presné zmiešavanie a karbonizáciu piva, nealkoholických nápojov a iných nápojov.

Carbonation system for blending and carbonation

Zariadenie pre karbonizáciu piva vyvinuté v spolupráci s pivovarníckym priemyslom

  • Vynikajúca presnosť zmiešavania/karbonizácie
  • Účinne rozpúšťa CO2
  • Priestorovo úsporný, všestranný a pritom prispôsobivý rôznym požiadavkám na proces
  • Automatické riadenie procesu vyžaduje menej pracovnej sily
  • Stabilná a spoľahlivá prevádzka a nízka náročnosť na údržbu pre dlhú dobu prevádzky
Karbonizátor piva prichádza z výroby predmontovaný na ráme a je navrhnutý pre čistenie na mieste. Karbonizačný systém vyhovuje predpisom v oblasti potravinárskeho priemyslu, čo znamená, že všetky zložky karbonizátora piva, ktoré sú v kontakte s procesnými kvapalinami, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s tepelne odolnými tesneniami.
.

 

 

Zmiešavanie – Ako používať karbonizačný systém na zmiešavanie

 
V karbonátore piva CARBOBLENDTM  sa zmiešavanie uskutočňuje plynulým riadením pomeru tokov tekutín, ktoré tvoria zložky, napr. pivo a voda. Pri použití systému pre karbonizáciu piva na zmiešavanie je zmiešavací pomer vopred zvolený na ovládacom paneli. Mikroprocesor prijíma nepretržité údaje z prietokomerov v pive a vodných/pivných vedení a reguluje regulačný ventil vo vodnom/pivnom vedení, aby presne udržiaval súčasný pomer zmiešavania. Alternatívne zadá operátor známe a požadované vlastnosti, ako je obsah alkoholu alebo pôvodná hustota prívodu a konečných produktov. Následne sa vypočíta zodpovedajúci pomer zmiešavania, ktorý nahradí pôvodný. 
 
 

Karbonizácia – Ako používať systém pre karbonizáciu piva

 
CO2 je vstrekovaný priamo do produkčnej linky bez použitia akéhokoľvek porézneho disku alebo sintrovej sviečky. Špeciálne navrhnutý miešač/urýchľovač zaručuje, že sa CO2 rýchlo rozpúšťa vo výrobku prostredníctvom tejto kombinácie turbulentného prietoku a zvýšeného tlaku. Analyzátor po miešači skontroluje v karbonizovanom produkte obsah CO2. Regulačný ventil reguluje tok CO2 aby sa v produkte zachoval konštantný obsah CO2. PLC riadi prevádzku zariadenia. Bezpečnostný systém neustále sleduje prevádzku.

 

Brožúra

Viac informácií o efektívnosti, výhodách, praktickosti a technických podrobnostiach zariadenia Carboblend pre karbonizáciu piva môžete získať stiahnutím brožúry.

Boston Beer case 640x360
.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.