Modul pre sterilnú filtráciu

The Alfa Laval Beer Sterile Filtration (BSF) module filters your beer so you achieve 100% bacteria retention without thermal degradation – and without affecting your product’s flavour. This is thanks to our unique membrane beer filtration technology and Sartorius filtration cartridges.

Sterile beer filtration system

Our beer filter provides gentle treatment and guaranteed taste

  • Filtration with complete removal of micro-organisms that can affect beer quality and flavour without thermal degradation
  • Low oxygen pick-up at start-up and close to zero product losses
  • Maximum process security
  • Easy to operate beer filtration
  • Easy to integrate into existing production lines
Sterile filtration with optimal safety: For maximum safety, each Beer Sterile Filtration membrane cartridge is certified, and the beer filtration system performs an integrity check before processing a batch. There is no need for a buffer tank, meaning a small footprint that saves valuable space.
.
Beer filtration process chart

Kompletné riešenie pre sterilnú filtráciu piva

Ponúkame kompletné systémy pre sterilnú filtráciu piva vrátane predbežnej a sterilnej filtrácie piva, CIP, filtrácie vody a sterilnej filtrácie plynov. Filtračné systémy sú špecificky navrhnuté na maximalizáciu výkonu sterilných filtračných vložiek značky Sartorius.

Tieto systémy zahŕňajú stupeň predbežnej filtrácie s hĺbkovými filtračnými vložkami značky Sartorius, ktoré maximalizujú množstvo piva, ktoré prechádza sterilnými filtračnými vložkami a zvyšujú tak produktivitu.

Svetlé pivo sa filtruje najprv hĺbkovými filtračnými vložkami značky Sartorius s nominálnou mierou retencie 0,65 μm a následne sterilnou filtráciou piva s využitím filtračných vložiek značky Sartocool® s absolútnou mierou retencie 0,45 μm alebo 0,65 μm. Po odstránení mikroorganizmov smeruje pivo priamo do plničky.

Systémy na sterilnú filtráciu piva značky Alfa Laval sú optimalizované na účinné čistenie CIP vložiek na predbežnú a sterilnú filtráciu piva a sterilnú filtráciu na mieste. Tie sa pravidelne čistia a regenerujú štandardným hydroxidom sodným. Kompletný systém filtrácie piva vrátane vložiek sa sterilizuje horúcou vodou. Všetká voda a čistiace roztoky na CIP, ktoré sa dostanú do kontaktu so sterilnými filtračnými vložkami, sú predfiltrované, aby sa vyylúčilo prípadné riziko zanesenia vložiek pevnými časticami.

Systém zahŕňa prívod sterilných plynov na testovanie celistvosti a na minimalizáciu strát piva na začiatku a na konci výrobného cyklu. Celý systém filtrácie piva je riadený automaticky s cieľom zaistiť čo najlepšie procesné podmienky spolu s maximálnou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a čo možno najnižšími nákladmi na výrobu piva.


.

Modul na sterilnú filtráciu piva (BSF)

Osvedčený, kompletný a plne automatizovaný modul na sterilnú filtráciu piva pre veľké pivovary, ktorý zabezpečuje maximálny výkon a minimum prestojov.

BSFmodule 640x360
.

Mini modul na sterilnú filtráciu piva (BSF Mini)

Kompaktný ručný modul na sterilnú filtráciu piva navrhnutý pre remeselné pivovary

BSF Mini 640x360
.