Alfadose

Modulárny dávkovací systém je určený na riadené dávkovanie zložiek veľkého alebo malého objemu priamo do hlavného prúdu produktu.

alfa dose front right 640x360

V rámci odvetvia varenia piva a výroby nápojov je tento technologický modul určený na in-line dávkovanie a miešanie rôznych tekutín za účelom získania presného konečného produktu v jednom kroku. 


Modul Alfadose sa môže použiť aj na úpravu chuti a kvality piva, stačí pridať prímesi, ako je sladový výťažok, extrakt chmeľu, farbivo, dochucovadlo a pod.

 
Používa sa tiež na dávkovanie a miešanie rôznych prísad pre výrobu nealkoholických nápojov.

 

Prínosy

 • Vyvinutý v spolupráci s pivovarníckym priemyslom.
 • Automatické ovládanie a ľahko inštalovateľná koncepcia zaručujú minimálnu potrebu zásahov na mieste.
 • Hygienický a kompaktný dizajn s nízkymi nárokmi na údržbu. 
 • Stabilná a spoľahlivá prevádzka s vynikajúcou presnosťou dávkovania.
 • Univerzálny systém, prispôsobivý rôznym požiadavkám procesu výroby. 

Ako to funguje

Dávkovanie a miešanie sa vykonáva kontinuálnym riadením pomeru prietokov jednotlivých zložiek použitím vysoko presného objemového alebo hmotnostného prietokomeru. Dávkovanie prísad je prednastavené na ovládacom paneli vo forme receptúry. Automatika technologickej jednotky, ktorá riadi prevádzku, nepretržite prijíma údaje z prietokomerov v dávkovacích potrubiach a reguluje rýchlosť dávkovacích čerpadiel a/alebo regulačných ventilov tak, aby boli presne udržiavané vopred nastavené pomery dávkovania. Ovládací panel so systémovou riadiacou jednotkou PLC monitoruje prevádzku zariadení a príslušné dáta procesu sa zobrazujú na farebnej obrazovke ovládacieho rozhrania, napríklad:

 • skutočné dávkovacie pomery a nastavené hodnoty,
 • skutočné prietoky a nastavené hodnoty prietoku,
 • akumulovaný objem výroby,
 • stav zariadenia,
 • nastavenie ovládačov,
 • aktuálne alarmy.

Zmiešavacie pomery pre výrobu a prípadne celkový objem výrobnej šarže sú vopred nastavené obsluhou.

Ovládanie je plne automatické a pri dosiahnutí prednastaveného objemu výroby sa vydá signál na zastavenie. Prevádzka je monitorovaná systémom zabezpečeným proti zlyhaniu.