Odplynenie vody pri izbovej teplote

Pivovarnícky modul na odplyňovanie vody pri teplote okolia. Sortiment samostatných a vopred zmontovaných odplyňovacích modulov Aldox™ od spoločnosti Alfa Laval umožňuje odplyňovanie teplej alebo studenej vody s úrovňou rozpusteného kyslíka menšou ako 10 ppb (častíc na miliardu) a účinnosťou kysličníka uhličitého prevyšujúcou 95 % pre ľubovoľnú kapacitu od 10 do 1 800 hl/h. Modul Aldox™ sa dá jednoducho a účinne prispôsobiť vašim potrebám z hľadiska kapacity, zložitosti, úrovne odplyňovania, automatizácie, výberu komponentov alebo akejkoľvek inej požiadavky.

环境脱气模块

Maximálne odplynenie, minimálna údržba

  • Automatická regulácia bez potreby nastavovania znamená minimum práce na mieste
  • Hygienická, kompaktná konštrukcia s nízkymi nárokmi na údržbu
  • Stabilná a spoľahlivá prevádzka pri atmosférickom tlaku – nie sú potrebné žiadne tlakové nádoby ani podtlakové čerpadlá
  • Úroveň rozpusteného kyslíka nižšia ako 10 ppb (častíc na miliardu)
  • Straty vytesňovacieho plynu nižšie ako 5 %
.

Ako vám môžeme pomôcť?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.