Filtrácia a úprava – výzvy a riešenia

Filtrácia, úprava a predbežné balenie

Dve hlavné technológie filtrácie konečného piva sú diatomitová filtrácia a membránová filtrácia s priečnym prietokom. Medzi výzvy, ktorým čelia pivovarníci, patria znehodnotenie, upchanie a odpadové hospodárstvo. 

Narastá výroba diferencovaných produktov, od nealkoholických a silných pív až po deriváty s aromatizovanou prísadou. Naše portfólio zmiešavacích, karbonizačných a dealkoholizačných modulov poskytuje efektívne spôsoby, ako spoľahlivo a flexibilne vyrábať nové a jedinečné produkty pre vašich súčasných a budúcich zákazníkov.

Pred balením eliminuje pasterizácia alebo sterilná filtrácia akékoľvek mikroorganizmy na zlepšenie trvanlivosti, chuti produktu a bezpečnosti. Ponúkame riešenia, ktoré to robia efektívnejšie a udržateľnejším spôsobom. 

.

Filtrácia piva

Výzva

 • Upchanie diatomitového filtra počas filtrácie
 • Vysoká spotreba diatomitu
 • Krátke filtračné cykly filtrov s priečnym prietokom

Výsledok

 • Stabilný a nízky obsah pevných látok na výstupe separátora
 • Odstraňovanie pevných látok odstreďovaním znižuje celkovú spotrebu diatomitu a zaťaženie počas filtrácie
 • Minimalizácia častíc v pive, menšie upchávanie filtrov a umožnenie dlhších filtračných cyklov

Výzva

 • Krátka trvanlivosť produktov
 • Opakovaná infekcia

Výsledok

 • Úplné odstránenie mikroorganizmov

Výzva

 • Oxidácia počas filtrácie

Výsledok

 • Odkysličená voda v prenosových potrubiach medzi jednotlivými várkami zabraňuje oxidácii

Výzva

 • Vysoké náklady na odpadové hospodárstvo

Výsledok

 • Jednoduchšie nakladanie s odpadovým diatomitom, z ktorého bola odstránená kvapalina, vďaka čomu je suchší a ľahší
.

Zmiešanie, dávkovanie a karbonizácia

Výzva

 • Získanie piva v rámci špecifikácie

Výsledok

 • Zaručená presnosť pri zmiešavaní, dávkovaní a karbonizácii
.

Odstránenie alkoholu

Výzva

 • Potreba výroby nízkoalkoholického piva 

Riešenie

Výsledok

 • Žiadny tepelný vplyv na výrobok
 • Výroba nízkoalkoholického piva (< 0,5 % obj./obj.)

Výzva

 • Potreba výroby nealkoholického piva

Riešenie

Riešenie

 • Výroba nealkoholického piva (< 0,05 % obj./obj.)
 • Konzistencia výstupu
 • Odstránený alkohol sa môže opäť použiť ako prísada v iných aplikáciách

Úprava

. .

Výzva

 • Zachovanie požadovanej trvanlivosti a riziko opakovanej infekcie 
 • Vysoká spotreba energie

Výzva

 • Likvidácia mikroorganizmov v pive
 • Dlhšia trvanlivosť produktov
 • V porovnaní s tradičným tunelovým pasterizátorom umožňuje Flexitherm obnoviť až 95 % energie a znížiť prevádzkové náklady (až o 80 %)
 • Vďaka modulu na sterilnú filtráciu piva vyžaduje studený proces minimálne množstvo energie
.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

This information is stored and processed in accordance to our privacy policy.