Systémy neutralizácie

Zlepšite chuť, stabilitu a trvanlivosť jedlých olejov účinným odstránením voľných mastných kyselín zo surového oleja. Našimi systémami na neutralizáciu sa odstraňujú voľné mastné kyseliny a iné nečistoty, ktoré ovplyvňujú kvalitu, konzistenciu, vzhľad, chuť a trvanlivosť jedlého oleja. Prispôsobte tieto systémy svojim potrebám – či už ide o rafináciu za studena, alkalickú rafináciu, alebo rafináciu pomocou miscelly.

Edible oil neutralization

Spoľahlivá a účinná neutralizácia voľných mastných kyselín zlepšuje vaše procesy rafinácie jedlého oleja

  • Zabezpečenie dlhšej prevádzkyschopnosti a životnosti vďaka robustnej konštrukcii systému
  • Maximalizujte kvalitu a chuť jedlého oleja, jeho trvanlivosť a výťažnosť
  • Zvýšte prevádzkovú spoľahlivosť a efektivitu
  • Minimalizujte straty oleja a prevádzkové náklady
  • Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba

Účinná alkalická rafinácia si vyžaduje spoľahlivé systémy neutralizácie, ktorými sa odstránia voľné mastné kyseliny a zvyškov glejovitých látok, v dôsledku ktorých sú jedlé oleje kyslé a náchylné na oxidáciu.

So systémami neutralizácie spoločnosti Alfa Laval môžete podnikať s istotou s vedomím, že máte zavedené optimalizované procesy na zvýšenie produktivity a výťažnosti svojich procesov rafinácie jedlých olejov. A môžete si byť istí, že naše globálne servisné centrá a partneri sú nablízku, aby vám pomohli v každej situácii.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

.

Ako to funguje

Čím väčší je obsah voľných mastných kyselín, tým náročnejší je proces čistenia a tým silnejšia koncentrácia lúhu sodného je potrebná na ich neutralizáciu a odstránenie. Najprv sa surový olej zahreje, pridá sa do nej kyselina, premieša sa, pridá sa kaustická sóda (lúh) a opäť sa premieša. Potom sa premiestni do retenčných nádrží, kde sa rozbijú väzby medzi olejom a voľnými mastnými kyselinami a inými nečistotami.

Ďalej sa vykonáva postupná neutralizácia tukov a olejov pomocou odstrediviek s kotúčovými diskami. Vo všeobecnosti existujú dva spôsoby neutralizácie tukov a olejov:

Dlhý proces zmiešanej rafinácie surového sójového alebo repkového oleja

Na neutralizáciu voľných mastných kyselín sa do zohriateho surového oleja dávkuje kyselina a lúhom, pričom olej zostáva v styku s kaustickou sódou v špeciálnych retenčných mixéroch dlhší čas. Olej sa potom zahreje a prenesie do odstrediviek s kotúčovými diskami, kde sa v jednej fáze od rafinovaného oleja oddelí mydlový kal a premývacia voda.

Multi-mix proces rafinácie pre prakticky akýkoľvek olej

Surový olej pri tomto procese prichádza do styku s kaustickou sódou na krátky čas. Potom prejde jedným až dvoma stupňami premývania. Pri spracovaní bavlníkového oleja alebo surových tukov a olejov nízkej kvality je potrebná druhá úprava lúhom, známa ako opätovná rafinácia.

Po dokončení neutralizácie sa olej premyje. Premývacia voda sa potom odstráni pomocou odstrediviek s kotúčovými diskami. Olej sa prenesie do vákuovej sušičky na sušenie. Voľné mastné kyseliny a ostatné nečistoty (cukry, pigmenty a stopové kovy) oddelené od oleja sa posielajú na ďalšie spracovanie do mydlového kalu.   

Spoločnosť Alfa Laval ponúka aj systémy neutralizácie na rafináciu bavlníkového oleja pomocou miscelly, ako aj na studenú rafináciu slnečnicového alebo kukuričného oleja.

Služby

Globálny servis a podpora optimalizujú procesy rafinácie jedlého oleja

Viac ako 130 rokov skúseností. Odborníci z celého sveta. Servisné strediská v takmer 100 krajinách. Ak chcete maximalizovať kvalitu, efektívnosť a výťažnosť svojich procesov, využite globálnu servisnú sieť spoločnosti Alfa Laval s miestnymi servisnými strediskami a partnermi na celom svete.

Žiadny iný dodávateľ procesných systémov nedokáže poskytnúť takú hĺbku, šírku a rozsah komponentov, zariadení, systémov a služieb. Sme vždy nablízku, staráme sa o vaše systémy a optimalizujeme vaše procesy počas celého životného cyklu vášho závodu na rafináciu jedlých olejov.

.

Naši zákazníci

Rafinéria sójového oleja Imcopa

Rafinéria sójového oleja Imcopa v Brazílii sa rozhodla pre modernizáciu, aby vyriešila veľmi vysoké náklady na paru a problémy so zlou rekuperáciou tepla v existujúcom závode spoločnosti.

Spoločnosť Imcopa využila koncepciu modernizácie od spoločnosti Alfa Laval a zmodernizovala existujúci dezodorizér a nainštalovala novú neutralizačnú a bieliacu linku, doskové výmenníky tepla, mixéry a separátor PX 95. To jej umožnilo zvýšiť kapacitu rafinérie zo 400 na 600 ton denne. Táto stratégia modernizácie v kombinácii s technológiami spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla umožnila spoločnosti Imcopa znížiť celkové výrobné náklady o viac ako 3 USD na tonu oleja. Táto investícia sa jej vrátila za menej ako 2 roky.

The Bunge Group

Bunge Group je globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti agropriemyslu a potravinárstva. Divízia skupiny Food Products je najväčším spracovateľom olejových semien a najväčším predajcom olejov vo fľašiach na maloobchodnom trhu v Latinskej Amerike. S cieľom rozšíriť svoju pozíciu skupina Bunge investovala do najväčšej rafinérie rastlinného oleja v Latinskej Amerike. Tento veľký závod sa nachádza v Brazílii a jeho kapacita je 1 200 ton denne.

Spoločnosť Alfa Laval je zodpovedná za kompletnú rafinériu, ktorá zahŕňa neutralizačnú časť s dvoma separátormi PX 110, inštaláciu bieliaceho procesu a kompletné riešenie dezodorizácie SoftColumn.

.
.

Kontaktujte nás  

Zistite viac o systémoch spoločnosti Alfa Laval na neutralizáciu.  

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Kľúčové zariadenia na spracovanie jedlého oleja používané v našich systémoch   

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360