Mixéry do nádrží

Bez pohyblivých častí, ktoré by sa mohli opotrebovať alebo spôsobiť upchatie, sú naše miešadlá určené na miešanie veľkých objemov pomocou Bernoulliho princípu, ktorý uvádza „kde je rýchlosť vysoká, tlak je nízky a kde je tlak vysoký rýchlosť je nízka.“

阿法拉伐搅拌罐