Systémy na odparafínovanie

Odstránením parafínu z olejov sa zlepší priehľadnosť jedlého oleja pri nízkej teplote, čo umožňuje efektívne balenie oleja do priehľadných fliaš. Systémami spoločnosti Alfa Laval na odparafínovanie sa oddeľujú parafíny a odstraňujú nečistoty obsahujúce parafín – bezpečne, spoľahlivo a účinne. Komplexné riešenia odparafínovania od spoločnosti Alfa Laval vám pomôžu znížiť náklady na rafináciu, zvýšiť príjmy vďaka obnove oleja a zvýšiť výťažnosť rafinovaného jedlého oleja.

Dewaxing and other modifications

Zvýšte čistotu oleja a výťažnosť optimalizáciou procesov odparafínovania

  • Zvýšená prevádzková spoľahlivosť a efektivita
  • Optimalizované procesy odparafínovania a filtrácie
  • Maximálna výťažnosť s minimálnymi stratami
  • Jednoduchá prevádzka s plnou automatizáciou a ovládaním
  • Vyššia kvalita a stabilita oleja

Odparafínovanie má zásadný význam pre zvýšenie stability jedlého oleja, ako aj pre prevenciu tvorby kryštálov a zakalenia pri nízkych teplotách. Maximálne využitie surového slnečnicového, kukuričného a bavlníkového oleja si vyžaduje správny systém optimalizovaný podľa požiadaviek vášho procesu. Ubezpečte sa, že ste zohľadnili také faktory, ako sú kvalita vstupného oleja, kapacita, podmienky odtoku a požadovaná kvalita rafinovaného oleja. Pokiaľ ide o stabilné rafinované oleje, ktoré prešli testami za studena, môžete sa spoľahnúť na časom overené systémy Alfa Laval na mokré, suché a kombinované odparafínovanie. Bez ohľadu na vaše potreby v oblasti odparafínovania, môžete sa oprieť o komplexné a spoľahlivé riešenia, globálny servis, miestnu podporu spoločnosti Alfa Laval, ktoré vám dajú potrebnú istotu pri podnikaní.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

.

Systémy na proces odparafínovania jedlého oleja

Systémy na odparafínovanie od spoločnosti Alfa Laval účinne odstraňujú parafíny zo surových olejov prostredníctvom fyzikálnych procesov rafinácie pomocou studeného enzymatického odstraňovania glejovitých látok alebo studených chemických procesov rafinácie, ktoré kombinujú mokré odparafínovanie, ako sú systémy multi-wax a combi-wax, so systémom suchého odparafínovania.

Systém spoločnosti Alfa Laval na studené enzymatické odstraňovanie glejovitých látok

Tento proces fyzikálnej rafinácie využíva dva inline odstredivé separátory a zahŕňa enzymatické odstraňovanie glejovitých látok na nahromadenie glejovitých látok. Po ňom nasleduje kryštalizácia parafínu pri nízkych teplotách (odparafínovanie/winterizácia) na odstránenie parafínu spolu s fosfatidmi vyzrážanými z oleja separátorom. Druhý separátor sa používa na premývanie oleja s cieľom zlepšiť redukovanie fosfatidov.

Multi-Wax systém spoločnosti Alfa Laval

Tento proces chemickej rafinácie kombinuje vysokoúčinné neutralizačné rafinačné techniky procesu Multi Mix Alfa Laval s následným chladením oleja, kryštalizáciou parafínu, premývaním za studena a odstraňovaním parafínu vodou. Tieto techniky sú podobné tým, ktoré vyvinula spoločnosť Alfa Laval na frakcionovanie palmového oleja. Pri použití troch inline separátorov je výsledkom tohto procesu dobre rafinovaný olej s primeranými stratami pre olej s vysokým obsahom voľných mastných kyselín.

Combi-Wax systém spoločnosti Alfa Laval

Tento proces chemickej rafinácie kombinuje mokré odparafínovanie pomocou dvoch inline separátorov so studenou neutralizáciou a súčasnou kryštalizáciou parafínu, po ktorej nasleduje odstránenie parafínu a mydlového kalu.

.
.

Ako to funguje

Mokré odparafínovanie a suché odparafínovanie

Vo väčšine prípadov je dôležité poznamenať, že samotným mokrým odparafínovaním sa odstráni dostatočné množstvo parafínu, aby sa dosiahla stabilita oleja potrebná na úspešné absolvovanie 24-hodinového testu za studena. Vychádza sa pritom zo slnečnicového oleja priemernej kvality s obsahom parafínu 600 ppm. Pri mokrom odparafínovaní možno zároveň spracovať olej s obsahom parafínu až do 2 000 ppm, čo však ovplyvňuje výsledky skúšky za studena. Suché odparafínovanie má tiež svoje obmedzenia, napríklad maximálny obsah parafínu 900 ppm na to, aby vstupná surovina prešla 24-hodinovým testom za studena. Na dosiahnutie účinného odstránenia parafínu mnohí výrobcovia jedlých olejov v súčasnosti vo svojich rafinériách kombinujú mokré a suché odparafínovanie. Táto kombinácia umožňuje výrobcom oleja prejsť 72-hodinovým testom za studena.

Proces suchého odparafínovania zahŕňa zmiešanie oleja s pomocným filtračným práškom, po ktorom nasleduje chladenie a zrenie. Pomalé ochladzovanie zabezpečuje, že prípadné vytvorené kryštáliky nespôsobia upchanie filtra. Dávkovanie pomocného filtračného prášku slúži na kontrolu rastu kryštálov. Keďže fosfatidy podporujú rast kryštálov, bielenie na odstránenie týchto zlúčenín sa uskutočňuje pred procesom suchého odparafínovania.

Pomocný filtračný prášok je spotrebný materiál, ktorý sa nedá opätovne použiť, pričom jeho množstvo súvisí s množstvom parafínu vo vstupnom oleji. Dávkovací pomer sa líši a množstvo potrebného filtračného prášku môže byť až 10-násobok množstva parafínu. Použitý filtračný prášok obsahuje až 60 % oleja, preto je správne dávkovanie pomocného filtračného prášku kľúčom k optimalizácii procesu. 

Odstraňovanie parafínu a filtračného prášku prebieha v tlakových listových filtroch, ktoré sú automatizované a vyžadujú si minimálnu obsluhu. Špeciálna technika chladenia oleja v kombinácii s prevádzkou filtra pod dohľadom PLC umožňuje plné využitie filtra, čím sa zvyšuje výťažnosť spracovaného oleja.

Globálny servis a podpora zvyšujú výkonnosť procesov pri výrobe jedlého oleja

Viac ako 130 rokov skúseností. Odborníci z celého sveta. Servisné strediská v takmer 100 krajinách. Ak chcete maximalizovať kvalitu, efektívnosť a výťažnosť svojich procesov, využite globálnu servisnú sieť spoločnosti Alfa Laval s miestnymi servisnými strediskami a partnermi na celom svete.

Žiadny iný dodávateľ procesných systémov nedokáže poskytnúť takú hĺbku, šírku a rozsah komponentov, zariadení, systémov a služieb. Sme vždy nablízku, staráme sa o vaše systémy a optimalizujeme vaše procesy počas celého životného cyklu vášho závodu na rafináciu jedlých olejov.

service 640x360
.
.

Zistite, ako môže zlepšenie odparafínovania surového oleja zvýšiť výťažnosť jedlého oleja

Kontaktujte nás a dozviete sa viac. Stiahnite si brožúru o riešeniach odstraňovania glejovitých látok a neutralizácie.

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Kľúčové zariadenia na spracovanie jedlého oleja používané v našich systémoch   

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360