Výroba semenných olejov | Alfa Laval

Výroba semenných olejov

Alfa Laval dodáva výrobcom semenných olejov na celom svete kompletný rad zariadení na prenos tepla. Maximálne účinné využitie tepelnej energie zníži prevádzkové náklady. Zlepší sa tak dopad výroby semenonosného oleja na životné prostredie, pretože sa zníži priame emisie a nepriame ekvivalentné emisie CO2.

Seed oil processing

V jednoduchosti je krása

Výroba semenonosného oleja ku komerčnému použitie zvyčajne zahŕňa chemickú alebo fyzikálnu rafináciu.

Všetky tuky a oleje obsahujú živice alebo materiály, ktoré sa im podobajú. Tie sa musia odstrániť, pretože spôsobujú vznik problematických emulziou s významnými stratami oleja.

Prednosti riešenie SoftColumn

Výrobcovia semenných olejov prejavujú v stále väčšej miere záujem o našu revolučnú technológiu kontinuálne dezodorizace SoftColumn. Tá využíva patentovanú technológiu tenkého filmu pre odstránenie prchavých látok, ktoré majú vplyv na chuť, vôňu a stabilitu jedlých olejov.

Majú vyšší tlak pár ako olej samotný. Zariadenie SoftColumn preto dokáže odstrániť tieto nečistoty pri nižších teplotách as menším množstvom pary než iné dostupné technológie.