PX

Rad tanierových odstrediviek PX je určený výhradne pre kontinuálny proces odstraňovania povlakov, neutralizáciu, odparafínovanie a pranie rôznych rastlinných olejov a živočíšnych tukov v malých, stredných a veľkokapacitných rafinériách.

PX 工业离心机-PX industrial centrifuge

Princíp radu PX vychádza z konceptu polohermetickej konštrukcie. Hermeticky utesnený prívod odspodu zabezpečuje jemné nedeštruktívne urýchlenie vstupnej suroviny až po plnú rýchlosť rotujúceho bubna. Prietokový prierez prívodu bol zväčšený za účelom minimalizácie poklesu tlaku na vstupe. Výstupy na ťažkej a ľahkej fáze sú otvorené, čím sa znižuje pokles tlaku na separátore. Preto je potrebný tlak na prívode nízky.

Výstupy sú vybavené stacionárnym separačným zariadením na elimináciu rôznych fáz. Separačný tanier na ľahkej fáze je pevný, zatiaľ čo separačné trubice na ťažkej fáze sú nastaviteľné.

Nastavením polohovacieho prvku na výstupe ťažkej fázy môže obsluha zmenšiť alebo zväčšiť priemer separačných trubíc. Táto patentovaná inovácia umožňuje nastaviť polohu separačného rozhrania za prevádzky a optimalizovať tak separačný proces.

S ohľadom na pracovné prostredie je rad PX navrhnutý tak, aby pracoval pri nízkej hlučnosti. Nízka hlučnosť sa dosahuje pomocou ložiskových domčekov uložených v gumovom tlmiči, opláštenej kostry a vonkajšej konštrukcie bubna, ktorá je navrhnutá tak, aby dosahovala nízku aerodynamickú hlučnosť.

Ako to funguje

Olej určený na oddelenie sa dodáva do separačného bubna zospodu cez dutý hriadeľ a následne vstupuje do súboru tanierov. Ťažká fáza a ťažký kal sa tlačia na perifériu bubna, zatiaľ čo ľahká fáza tečie do stredu bubna, odkiaľ sa odčerpáva na ďalšie spracovanie. Ťažká fáza sa prečerpáva cez horný tanier do komory, kde ju nastaviteľné separačné zariadenie prečerpáva zo separátora. Kal sa zhromažďuje v kalovom priestore a automaticky sa prerušovane vypúšťa. Kal odvádza hydraulický systém, ktorý vo vopred stanovených vhodných intervaloch spustí pohyblivé dno bubna, a tým otvorí vývody pre kal, ktorý sa nazbieral na obvode bubna. Kal sa zhromažďuje v ráme a odstredivku opúšťa cez cyklón.