Systémy na rafináciu jedlého oleja

Rafinácia surového oleja na jedlý olej si vyžaduje hlboké znalosti procesov – od odstraňovania glejovitých látok, neutralizácie a odparafínovania až po bielenie, dezodorizáciu a znižovanie obsahu GE a 3-MCPD. Producenti jedlých olejov na celom svete sa spoliehajú na know-how spoločnosti Alfa LavaMôžete sa na nás spoľahnúť pri zabezpečovaní optimálnej chuti, vône, stability, vzhľadu a výživovej hodnoty vašich jedlých olejov.

Fat and oil processing 640x360

Vysoko spoľahlivé, všestranné a ľahko ovládateľné systémy pre kvalitné jedlé oleje

  • Široký sortiment robustných, spoľahlivých a ľahko ovládateľných komponentov, zariadení a systémov na výrobu jedlého oleja
  • Znalosti a praktické skúsenosti so začlenením zariadení do použitia a inovatívnych riešení
  • Bohaté skúsenosti s návrhom, inštaláciou, uvedením do prevádzky, servisom a podporou systémov na výrobu jedlých olejov
  • Vysoká kvalita produktu a výťažnosť, nízke výrobné straty a spotreba energie
Spoločnosť Alfa Laval je plne zodpovedná a ja sa nemusím o nič starať.“ – Henk Vedder, manažér údržby, Cargill, Amsterdam
Odborníci spoločnosti Alfa Laval skutočne vedia, čo robiť, ako veci opravovať a ako riešiť problémy. Keď potrebujeme popredajný servis, vždy sa obraciame na spoločnosť Alfa Laval. – Haji Matan Ibrahim, manažér mlyna/hlavný inžinier, Kilang Sawit Bukit Bandi
Od tímu spoločnosti Alfa Laval dostávame pravidelnú podporu. S tímom spoločnosti Alfa Laval sme spokojní.“ – Ramhari Gaikwad, technický manažér, Shalimar Nutrients

Požiadajte o cenovú ponuku

Získajte maximum zo surového oleja pomocou časom overených riešení na rafináciu jedlého oleja, ktorými sa optimalizuje kvalitu, zaisťuje bezpečnosť potravín a maximalizuje výťažnosť

Spoločnosť Alfa Laval je držiteľom viac ako 3 700 patentov, z ktorých približne 140 sa týka práve systémov na výrobu jedlých olejov. Neustále investujeme do výskumu a vývoja, aby sme vylepšovali základné komponenty a zariadenia o inovatívne technológie, ktorými sa optimalizujú procesy našich zákazníkov.

Či už potrebujete kompletné systémy na rafináciu jedlých olejov alebo komponenty a zariadenia na modernizáciu existujúcich technologických liniek, môžete si byť istí, že vás podporíme. Získate optimálny dizajn, spoľahlivosť, jednoduché používanie, vyššiu kvalitu produktov, nižšie výrobné straty a náklady, minimalizáciu odpadu, globálne odborné znalosti a miestne služby. To všetko prispieva k vyšším ziskom a nižším nákladom počas životného cyklu.

Naše portfólio výrobných liniek na produkciu jedlého oleja

Po vyčistení oleja (v prípade lisovaných olejov) sa olej môže rafinovať, ako sa uvádza nižšie.

Edible oil process line portfolio.jpg

Surový olej sa potom prenesie buď na špeciálne odstránenie glejovitých látok pri fyzikálnej rafinácii, na odstránenie glejovitých látok vodou alebo priamo na neutralizáciu pri chemickej rafinácii. Pri chemickej rafinácii voľné mastné kyseliny prejdú reakciou, pri ktorej sa vytvorí vodné mydlo, ktoré sa z oleja odstraňuje v centrifúgach. Pri fyzikálnej rafinácii sa z oleja odstraňujú len niektoré nečistoty (väčšinou fosfatidy, známe aj ako fosfolipidy alebo glejovité látky). Niektoré oleje, ako napríklad slnečnicový a kukuričný, prechádzajú procesom odparafínovania, aby sa dosiahla predpísaná stabilita za studena, t. j. aby si zachovali čírosť pri nízkych teplotách. Procesom bielenia sa odstraňujú ďalšie nečistoty, ako sú kovy, zvyšky mydla a farebné zložky. Nakoniec olej na účely predĺženia trvanlivosti prejde dezodorizáciou, aby sa inicioval tepelný rozklad zvyškov farby, všetkých zložiek, ktoré dodávajú nežiaducu chuť, a peroxidov. Prchavé zlúčeniny (hlavne mastné kyseliny) sa odstraňujú parným stripovaním pri teplote približne 240 – 260 °C vo vákuu. Destilát mastných kyselín vzniká ako cenný vedľajší produkt pri fyzikálnej rafinácii, pričom pri chemickej rafinácii ho vzniká oveľa menej.

V neposlednom rade môžete využívať výhody našich procesných systémov využívania zdrojov na ďalšie zníženie prevádzkových nákladov vo svojich rafinériách na výrobu jedlého oleja, a to znížením nákladov na zdroje, či už ide o energiu, technologickú vodu, paru, palivo, a/alebo chladiace médiá. 

Referencie

Publikácie

Pozrite si rozsiahly zoznam recenzovaných publikácií od skúsených odborníkov spoločnosti Alfa Laval. 

Optimalizácia procesu jedlého oleja

Rafinácia surového oleja na jedlý olej si vyžaduje hlboké znalosti procesov – od odstraňovania glejovitých látok, neutralizácie a odparafínovania až po bielenie, dezodorizáciu a znižovanie obsahu GE a 3-MCPD.

degumming-for-edible-oil 640x360
.

Naši zákazníci:

.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý rozumie vášmu podnikaniu, jeho výzvam a príležitostiam? Spoľahnite sa na spoločnosť Alfa Laval, ktorá vám poskytne riešenia kľúčových výziev, ktorým čelíte, a optimalizuje vaše procesy výroby jedlých olejov na základe dostupných surových olejov.

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Základné zariadenie na rafináciu jedlého oleja spoločnosti Alfa Laval:

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360