Procesné systémy na úpravu tukov

Prechádzate od rafinovaných olejov k špeciálnym tukom? Alebo rozširujete svoje existujúce zariadenia tak, aby mohli spracovávať špeciálne tuky? Spoločnosť Alfa Laval disponuje celou škálou procesov úpravy tukov, ako sú stužovanie tukov, interesterifikácia (chemická alebo enzymatická), suché frakcionovanie aMôžu sa integrovať do existujúcej rafinérie, fungovať ako samostatný proces alebo dodávať vstupné suroviny do nadväzujúcich zariadení.

Continuous dry fractionation process system

Výhody nášho zariadenia na úpravu tuku

  • Flexibilná konštrukcia na zvládnutie veľkého množstva produkcie rôznych špeciálnych tukov za deň
  • Zariadenia môžu byť určené na viacero účelov
  • Minimálna spotreba vody a energie
Spoločnosť Alfa Laval zjednodušila suché frakcionovanie na proces, ktorý je pre operátora ľahko ovládateľný, a tým transformovala technológiu.“ – Kenny Liew, zástupca riaditeľa závodu IOI Edible Oils Sdn Bhd v Malajzii
Spoločnosť Alfa Laval nám dodala vysoko efektívne zariadenie s najnižšími výrobnými nákladmi z hľadiska spotreby energie, vodíka a katalyzátora. Poskytuje nám neobmedzenú flexibilitu pri výrobe akéhokoľvek typu tukov.“ – Alejandro Murillo, riaditeľ závodu CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C. – Argentína.

Požiadajte o cenovú ponuku

Návrh procesu pre akékoľvek portfólio špeciálnych tukov

V závislosti od produktov, o ktoré majú vaši zákazníci záujem, a surovín, ktoré máte k dispozícii, si môžete vybrať z niekoľkých rôznych riešení spoločnosti Alfa Laval alebo ich kombinácie.

Proces frakcionovania

fractionation process flow diagram.jpgPrirodzený spôsob úpravy olejov a tukov

Ak vaša vstupná surovina pochádza z palmového oleja alebo živočíšnych tukov, existuje priamy, prirodzený spôsob, ako ju upraviť, aby získala vyššiu hodnotu. Rozdelením vstupnej suroviny na kvapalné a pevné frakcie alebo kombináciou rôznych frakcií môžete vytvoriť produkty, ktoré presne zodpovedajú špecifikáciám vašich zákazníkov. Frakcionovanie spočíva v jemnom ochladzovaní olejov alebo tukov v presne kontrolovanom procese, ktorý umožňuje kryštalizáciu obsahu tvrdého tuku. Pri suchom frakcionovaní sa tuk udržiava pri teplote, pri ktorej je v čiastočne tekutom stave. Kryštály sa potom oddeľujú od tekutej frakcie membránovou filtráciou. Výsledkom sú dva odlišné produkty s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a bodmi topenia. To sa dá dosiahnuť úplne bez chemických úprav, takže ide o „prirodzený“ spôsob produkcie tvrdých tukov.

Proces hydrogenácie

Hydrogenation process flow diagram.jpgVšestranný spôsob úpravy tukov

Oleje a tuky prakticky zo všetkých druhov surovín a prísad možno upraviť na tvrdé tuky zmenou ich molekulárnej štruktúry. To sa dosahuje hydrogenáciou. Tak sa nazýva proces, pri ktorom sa vodík chemicky spája s nenasýtenými olejmi a tukmi tak, že sa prepája s dvojitými väzbami v reťazcoch nenasýtených mastných kyselín. Tento proces v podstate spočíva v prebublávaní plynného vodíka cez oleje, zvyčajne pri teplotách 150 – 200 °C, pod tlakom a za prítomnosti katalyzátora. Tým sa pridávajú atómy vodíka k dvojitým väzbám nenasýtených mastných kyselín, a to buď s cieľom zredukovať ich, alebo vytvoriť plne nasýtené tuky. Hydrogenáciou sa zvyšuje bod topenia olejov a tukov a zlepšuje sa celý rad ďalších vlastností vrátane chuti a trvanlivosti. Na obrázkoch vpravo a nižšie sú znázornené dva systémy založené na filtrácii a kontinuálnej odstredivej separácii, ktoré spoločnosť Alfa Laval poskytuje na odstraňovanie katalyzátorov.

Proces interesterifikácie

interesterification process flow diagram.jpg

Chcete skombinovať efektívne a flexibilné riešenie výroby so schopnosťou napĺňať neustále sa meniace požiadavky zákazníkov? Pomôcť môže interesterifikácia.

Kombináciou rôznych olejov a tukov umožňuje interesterifikácia vyrábať tvrdé tuky zo širokej škály surovín, a to spôsobom, ktorý zodpovedá moderným požiadavkám trhu.

Tradičná interesterifikácia sa vykonáva pomocou chemického katalyzátora (zvyčajne metylanu sodného), ktorý spôsobí preskupenie pozície mastných kyselín na základnej molekule glycerolu.

Zmes olejov a tukov sa čerpá zo zmiešavacej nádrže do parného ohrievača a potom do reaktora, kde sa suší vo vákuu. Na zlepšenie účinnosti sušenia sa olej čerpá cez recirkulačnú časť.

Po vysušení oleja sa do recirkulačného prúdu oleja zavedie katalyzátor pomocou špeciálneho dávkovača na katalyzátor. Po ukončení reakcie katalyzátora sa olej vypustí do reaktora na dodatočnú úpravu. Tu sa katalyzátor deaktivuje kyselinou a olej sa upraví pomocou bieliacej hlinky.

Alternatívne môže byť katalyzátor deaktivovaný vodou v premývacej nádrži. Mydlo vznikajúce pri tomto procese sa odstraňuje pomocou odstredivky s kotúčovými diskami. Olej sa potom vysuší a posiela do fázy dodatočnej úpravy.

Interesterifikácia nemá vplyv na stupeň nasýtenia tuku ani na umiestnenie chemických väzieb cis/trans. Vo veľkej miere sa používa na kontrolu konzistencie oleja alebo tuku pri rôznych teplotách, čo je parameter, ktorý je pre vašich zákazníkov v potravinárskom priemysle rozhodujúci.

.

Názory zákazníkov

IOI Edible Oils

Zariadenie Alfa Laval na suché frakcionovanie v rafinérii palmového oleja prevádzkovanej spoločnosťou IOI Edible Oils má šesť kryštalizátorov a jeden filtračný lis. V tomto prípade je suché frakcionovanie viac ako len spôsob produkcie kuchynského oleja. Na efektívne riadenie a výsledky špičkovej kvality boli pridané pokročilé systémy PLC.

Spoločnosť Alfa Laval zjednodušila suché frakcionovanie na proces, ktorý je pre operátora ľahko ovládateľný, a tým transformovala túto technológiu.“ 

– Kenny Liew, zástupca riaditeľa závodu

CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C.

Hydrogenačné zariadenie Alfa Laval dodané spoločnosti CALSA obsahuje napájaciu nádrž, spádovú nádrž a slepý reaktor. Rekuperáciu tepla zabezpečuje vysoko účinný doskový výmenník tepla. Odstránenie katalyzátora sa vykonáva v dvoch krokoch pomocou priamej filtrácie, po ktorej nasleduje systém dodatočnej úpravy. Závod je plne automatický, riadený jednotkou PLC.

Spoločnosť Alfa Laval nám dodala vysoko efektívne zariadenie s najnižšími výrobnými nákladmi z hľadiska spotreby energie, vodíka a katalyzátora. Poskytuje nám neobmedzenú flexibilitu pri produkcii akéhokoľvek typu tukov.“ 

– Alejandro Murillo, riaditeľ závodu spoločnosti CALSA, Argentína.

.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

Optimalizujte svoj systém úpravy tukov na základe dostupných olejov a možností trhu. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať – aj v počiatočných fázach – a využite naše bohaté skúsenosti. Radi s vami budeme spolupracovať na maximalizácii hodnoty produkcie špeciálnych tukov.

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360