VO

Odstredivky spoločnosti Alfa Laval na rastlinný olej sa priebežne modernizujú, aby sa využili dosiahnuté výsledky vývoja materiálov a profitovalo sa z moderných mechanických konštrukcií a dynamických vlastností kvapalín. Rad odstrediviek VO malej a strednej veľkosti je určený pre kontinuálne odstraňovanie povlakov, neutralizáciu a pranie.

VO植物油分离高速离心机

Separátory VO sú založené na jednoduchej, osvedčenej masívnej koncepcii otvorenej konštrukcie a ľahko sa udržiavajú. Otvorená konštrukcia znižuje tlakové straty v separátore a vedie k nízkym nárokom na prívodný tlak do zariadenia.

Bubny radu VO sú špeciálne navrhnuté na separáciu mastných olejov. Ich geometria umožňuje minimálnu stratu tlaku a veľký prietok. Výstupy majú vybavené stacionárnym odvodom oddelených fáz. Separačný tanier na ľahkej fáze je pevný, zatiaľ čo separačný mechanizmus na ťažkej fáze je nastaviteľný.

Priemer na ťažkej fáze je možné nastaviť dĺžkou separačných trubíc. To umožňuje nastaviť polohu separačného rozhrania za prevádzky a optimalizovať separačný proces.

S ohľadom na pracovné prostredie je separátor VO navrhnutý tak, aby pracoval pri nízkej hlučnosti. To sa dosahuje pomocou ložiskových domčekov, ktoré sú uložené v gumovom tlmiči a na vonkajšej konštrukcie bubna. Boli navrhnuté tak, aby mali nízku aerodynamickú hlučnosť.

Ako to funguje

Odstredivá sila spôsobuje separáciu vo zväzku tanierov (1), pričom ťažšie častice (ťažká fáza a kal) sú vytláčané smerom k obvodu bubna a automaticky sa vypúšťajú cez otvory (2), zatiaľ čo ľahká fáza prúdi smerom do stredu bubna.

Ťažká fáza je zo separátora odvádzaná cez výstup ťažkej fázy (3) v hornej časti zariadenia. Ľahší olej sa podobne čerpá na ďalšie spracovanie cez samostatný výstup ľahkej fázy (4), ktorý je tiež umiestnený v hornej časti separátora.