Systémy na odslizenie

Získajte chutnejšie jedlé oleje a dlhšiu trvanlivosť vďaka nášmu systému odstraňovania glejovitých látok, ktorým sa odstraňujú hydratovateľné a nehydrS predbežnou úpravou oleja od spoločnosti Alfa Laval – špeciálnym odstraňovaním glejovitých látok, odstraňovaním glejovitých látok kyselinou, enzymatickým odstraňovaním glejovitých látok a odstraňovaním glejovitých látok vodou – môžete ľahko oddeliť glejovité látky od jedlých olejov.

degumming for edible oil 640x360

Optimalizujte svoje procesy odstraňovania glejovitých látok

  • Maximalizujte kvalitu jedlého oleja, jeho trvanlivosť a výťažnosť
  • Minimalizujte gumy glejovitých látok a ďalšie prevádzkové náklady pri rafinérii oleja
  • Znížte straty neutrálneho oleja a náklady na energie
  • Zvýšte prevádzkovú spoľahlivosť a efektívnosť, zvýšte prevádzkyschopnosť a životnosť
  • Minimalizujte prekurzory 3-MCPD
Spoločnosť Alfa Laval je pre nás nielen dodávateľom, ale aj partnerom, sprievodcom a priateľom.“ – Valeriy Fedorenkov, technický riaditeľ, Odessa Maslozhircombinat
Vďaka tomuto inovatívnemu kroku sme zaznamenali výrazné zvýšenie výťažnosti oleja a spracovateľských marží, čo umožňuje nášmu zariadeniu ešte lepšie využívať potenciál.“ – Luis Palacios, priemyselný riaditeľ spoločnosti Molinos Río de la Plata

Požiadajte o cenovú ponuku

.

Všestranné systémy na odstraňovanie glejovitých látok pri rafinácii jedlého oleja

Získajte flexibilitu, ktorú potrebujete na zabezpečenie vysoko spoľahlivého a nákladovo efektívneho spracovania jedlých olejov. Vyberte si zo širokého portfólia systémov spoločnosti Alfa Laval na odstraňovanie glejovitých látok vrátane vysokoúčinných odstrediviek s kotúčovými diskami, doskových výmenníkov tepla a mixérov. Všetky zariadenia, ktoré sú modulárne a ľahko sa inštalujú, používajú a udržiavajú, možno integrovať do existujúcich technologických liniek na predbežnú úpravy ako samostatné položky alebo navrhnúť a optimalizovať ako kompletný systém.

Odstraňovanie glejovitých látok vodou

Na odstránenie hydratovateľných glejovitých látok pomocou mixérov Alfa Laval a odstrediviek s kotúčovými diskami. Suché glejovité látky sa môžu používať na výrobu lecitínu, ktorý je cennou potravinárskou prísadou.

Prečítajte si viac o odstraňovaní glejovitých látok vodou

Enzymatické odstraňovanie glejovitých látok

Na odstránenie hydratovateľných a nehydratovateľných glejovitých látok, chloridov (prekurzorov tvorby 3-MCPD v nadväzujúcich rafinačných procesoch) pomocou odstrediviek s kotúčovými diskami a tepelných výmenníkov od spoločnosti Alfa Laval.

Prečítajte si viac o enzymatickom odstraňovaní glejovitých látok

Špeciálne odstraňovanie glejovitých látok

Na odstránenie hydratovateľných a nehydratovateľných glejovitých látok pomocou kyselín alebo kombinácie kyselín a lúhu sodného a samočistiacich odstrediviek s kotúčovými diskami so špeciálnym lopatkovým diskom CentrizoomTM od spoločnosti Alfa Laval.

Prečítajte si viac o špeciálnom odstraňovaní glejovitých látok

Odstraňovanie glejovitých látok kyselinou

Na odstránenie nečistôt podobných gleju a kovov zo živočíšneho tuku pomocou odstrediviek s kotúčovými diskami od spoločnosti Alfa Laval.

Prečítajte si viac o odstraňovaní glejovitých látok kyselinou

Ako to funguje

.

Odstraňovanie glejovitých látok vodou

Týmto relatívne jednoduchým a nákladovo efektívnym procesom odstraňuje čo najviac glejovitých látok vo fáze predbežnej úpravy. Odstránené glejovité látky sa zvyčajne sušia, aby sa vytvoril lecitín, cenný vedľajší produkt. Glejovité látky sa však môžu namiesto toho vrátiť do múčky v extrakčnom zariadení, ak je to preferovaná možnosť.

Účinné odstraňovanie glejovitých látok znamená, že počas nadväzujúceho procesu neutralizácie je potrebné odstrániť menej materiálu. Znamená to tiež, že vzniká menej mydlového kalu, ktorý si vyžaduje ďalšie spracovanie alebo likvidáciu.

Water degumming process

Enzymatické odstraňovanie glejovitých látok

Na odstraňovanie glejovitých látok z olejov s vysokým a veľmi vysokým obsahom fosfolipidov spoločnosť Alfa Laval odporúča enzymatické odstraňovanie glejovitých látok. Pri ňom enzým fosfolipáza C (PLC) rozkladá fosfolipidy na diacylglycerol (DAG) a vo vode rozpustný esterový fragment obsahujúci fosfáty, čím sa znižuje obsah glejovitých látok, minimalizujú sa straty oleja a zvyšuje sa výťažnosť neutrálneho oleja.

Enzymatic degumming process

Enzymatické hĺbkové odstraňovanie glejovitých látok

Predbežnou úpravou semenných olejov malým množstvom kyseliny sa účinne odstraňujú glejovité látky na dostatočne nízku úroveň, ktorá umožňuje ďalšie spracovanie. Pridanie zriedeného lúhu umožňuje upraviť hodnotu pH pred dávkovaním vhodného enzýmu. Enzým fosfolipáza A (PLA) premieňa hydratovateľné aj nehydratovateľné glejovité látky na lyzo-glejovité látky a voľné mastné kyseliny. Lyzo-glejovité látky sú hydrofilnejšie, čo uľahčuje ich odstránenie z oleja počas odstreďovania. Enzymatickým hĺbkovým odstraňovaním glejovitých látok sa navyše výrazne znižuje prítomnosť chlórovaných zlúčenín, ktoré ak nie sú odstránené, prispievajú k tvorbe 3-MCPD.

Enzymatic deep degumming process

Odstraňovanie glejovitých látok kyselinou

Intenzívnym zmiešavaním malého množstva kyseliny citrónovej a vody pri kontrolovanej teplote umožňuje tento proces rafinácie živočíšneho tuku oddeliť glejovité látky, nečistoty podobné glejovitým látkam a kovy z vybraného živočíšneho tuku.

Špeciálne odstraňovanie glejovitých látok

Tento proces fyzikálnej rafinácie semenného oleja umožňuje prostredníctvom pridania malého množstva vhodnej kyseliny a zriedeného lúhu pri starostlivo kontrolovanej teplote oddeliť hydratovateľné aj nehydratovateľné glejovité látky z vybraných olejov. Odstraňované glejovité látky sú veľmi viskózne, ale samočistiace odstredivky s kotúčovými diskami od spoločnosti Alfa Laval sú vybavené špeciálnymi časťami s lopatkovými diskami CentrizoomTM, ktoré si s touto úlohou ľahko poradia. Výsledná kvalita oleja umožňuje ďalšie spracovanie, a to s výnimkou olejov z nekvalitných semien. Na zachovanie kvality konečného produktu si tieto oleje môžu vyžadovať úplnú kaustickú neutralizáciu na odstránenie voľných mastných kyselín a zvyškov glejovitých látok alebo proces Combi Mix (pozri nižšie).

Special degumming process

Proces Combi Mix

Tento dvojstupňový proces poskytuje flexibilitu, ktorú potrebujete na spracovanie kvalitných olejov zo semien, ktoré si vyžadujú fyzikálnu rafináciu, ako aj olejov nižšej kvality, pre ktoré je jediným možným spôsobom odstránenia nečistôt neutralizácia pomocou lúhu sodného.

Vyberte si z komplexných systémov odstraňovania glejovitých látok od spoločnosti Alfa Laval vrátane špeciálneho odstraňovania glejovitých látok, odstraňovania glejovitých látok kyselinami, enzymatického odstraňovania glejovitých látok a odstraňovania glejovitých látok vodou. Okrem toho získate odborné poradenstvo o systéme, ktorý najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám.

Existuje lepší spôsob, ako minimalizovať výrobné straty a maximalizovať kvalitu a výťažnosť jedlých olejov? Či už ide o fosfolipidy, bielkoviny, sacharidy, zlúčeniny dusíka, chloridy (prekurzory 3-MCPD), kovy, alebo nerozpustné nečistoty, môžete si byť istí, že vybraný proces odstraňovania glejovitých látok od spoločnosti Alfa Laval bude na túto úlohu vhodný.

.

Názory zákazníkov

Aïcha

Aïcha je popredným výrobcom marmelád, olivových olejov a paradajkovej pasty v Maroku. Spoločnosť prevádzkuje rafinériu, ktorá využíva výlučne zariadenia Alfa Laval vrátane závodu na dezodorizáciu SoftColumn, odstredivky s kotúčovými diskami a zariadenia na prenos tepla.

Vôbec nepreháňame, keď povieme, že ide o najsofistikovanejšiu rafinériu jedlého oleja v krajine. Sme minimálne 10 rokov pred našimi marockými konkurentmi.“

– David Devico, výkonný riaditeľ 

Odessa Maslozhircombinat

Odessa Maslozhircombinat (závod na výrobu tukov a olejov v Odese) je jedným z popredných výrobcov margarínu, majonézy a baleného slnečnicového oleja na Ukrajine, ktorého súčasťou je aj rafinéria na slnečnicový olej.

Keď sa spoločnosť dostala do problémov s kvalitou v rámci svojho existujúceho procesu odstraňovania glejovitých látok, obrátila sa so žiadosťou o pomoc na spoločnosť Alfa Laval. Výsledkom bola inštalácia výrobnej linky na špeciálne odstraňovanie glejovitých od spoločnosti Alfa Laval, ktorá pomohla závodu vyrábať olej lepšej kvality a zároveň umožnila znížiť straty.

Alfa Laval je pre nás nielen dodávateľom, ale aj partnerom, sprievodcom a priateľom.“ 

– Valerij Fedorenkov, technický riaditeľ

Molinos Río de la Plata

Spoločnosť Molinos Río de la Plata, popredný argentínsky spracovateľ sójových bôbov a slnečnicových semien, si vybrala spoločnosť Alfa Laval na prestavbu svojho závodu v San Lorenze tak, aby sa v ňom odstraňovali glejovité látky pomocou zariadenia Purifine PLC.

Vďaka tomuto inovatívnemu kroku sme zaznamenali výrazné zvýšenie výťažnosti oleja a spracovateľských marží, čo umožnilo ešte lepšie využiť potenciál nášho závodu.

– Luis Palacios, priemyselný manažér spoločnosti Molinos

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360

Optimalizácia výkonnosti systému spracovania jedlého oleja

Viac ako 130 rokov skúseností. Odborníci z celého sveta. Servisné strediská v takmer 100 krajinách. Využite výhody globálnej servisnej siete Alfa Laval s miestnymi servisnými strediskami a partnermi na celom svete. Žiadny iný dodávateľ procesných systémov nedokáže poskytnúť takú hĺbku, šírku a rozsah komponentov, zariadení, systémov a služieb. Postaráme sa o váš systém odstraňovania glejovitých látok, aby ste z neho získali maximum.

Zistite, ako môže doladenie systémov odstraňovania glejovitých látok zvýšiť produktivitu a ziskovosť jedlého oleja. Stiahnite si brožúru o riešeniach odstraňovania glejovitých látok a neutralizácie alebo sa s nami porozprávajte. 

 

.
.

Kontaktujte nás

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Kľúčové zariadenia na spracovanie jedlého oleja používané v našich systémoch