Systémy dezodorizácie

V procesných systémoch dezodorizácie sa používajú nižšie teploty a menej pary na dezodorizáciu alebo odkyslenie jedlých olejov, čím sa bezpečne a spoľahlivo zbavujú nežiaduceho zápachu, chuti, farby a iných prchavých látok. Pri dezodorizácii palmového, sójového, repkového alebo iného jedlého oleja sa týmto zásadným procesom výrazne znižuje množstvo nežiaducich prchavých látok, ako aj tvorba glycidylesterov (GE) a izomérov transmastných kyselín (TFA).

deodorization edible oil 640x360

Môžete sa spoľahnúť na systémy dezodorizácie spoločnosti Alfa Laval, ktoré vás zbavia zápachu a prchavých látok zhoršujúcich kvalitu oleja.

  • Spoľahlivé, všestranné a ľahko prevádzkovateľné systémy dezodorizácie na rafináciu jedlého oleja
  • Bohaté skúsenosti s optimalizáciou systémov dezodorizácie tak, aby sa splnili procesné požiadavky
  • Maximálna kvalita produktov a výťažnosť
  • Minimálne výrobné straty a spotreba energie
  • Lepšie odstraňovanie GE na úrovne pod 0,5 ppm

Získajte najúčinnejší systém dezodorizácie v záujme maximalizácie výťažnosti jedlého oleja. Modulárne, ľahko prispôsobiteľné systémy dezodorizácie spoločnosti Alfa Laval optimalizujú stripovacie a retenčné časti presne podľa vašich procesných požiadaviek – od dezodorizácie semenného a odkyslenia tropických olejov až po oleje s nízkym obsahom GE a toxických stopových prvkov.

Dezodorizácia prebieha pri najnižšej teplote a účinne odstraňuje GE, polyaromatické uhľovodíky, pesticídy a iné nežiaduce prchavé látky. Ovládanie je navyše bezproblémové vďaka inteligentnému prístrojovému vybaveniu a riadiacemu systému.

Či už budujete nové zariadenie, alebo rozširujete či modernizujete existujúce, môžete sa spoľahnúť na systémy dezodorizácie spoločnosti Alfa Laval s patentovanou technológiou tenkého filmu, ktorou sa zvyšuje účinnosť dezodorizačných a odkysľovacích systémov. 

 

Požiadajte o cenovú ponuku

.
.

Ako to funguje

Ako funguje dezodorácia oleja

Dezodorizácia je proces parnej destilácie, pri ktorom sa odstraňujú voľné mastné kyseliny a prchavé zložky prítomné v surovom jedlom oleji v tejto fáze spracovania. Tieto nežiaduce látky negatívne ovplyvňujú vôňu, chuť, farbu a stabilitu konečného produktu. S cieľom odstrániť tieto látky z oleja prechádza olejom para pri veľmi nízkom tlaku, relatívne vysokej teplote a vysokom vákuu.

Alfa Laval deodorization process chart.jpg

Odplyňovanie vody

Pred zahrievaním oleja sa musí vzduch odstrániť vo vákuu (odplynenie), aby sa zabránilo oxidácii. Slúži to na ochranu kvality produktu. Po opustení zariadenia na odplyňovanie sa olej teplom regeneruje v špeciálnom výmenníku tepla, ekonomizéri, horúcim olejom, ktorý opúšťa dezodorizačnú kolónu. Tým sa zabezpečí, aby sa z horúceho oleja získalo čo najviac tepla. Olej potom putuje do konečného ohrievača, kde sa upraví na presnú teplotu potrebnú na dezodorizáciu, zvyčajne pomocou vysokotlakovej pary.

Predbežné stripovanie a retencia

Keď olej dosiahne určenú teplotu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 220 – 260 °C v závislosti od spracovávaného oleja, privádza sa do dezodorizačnej kolóny, ktorá je hlavnou zložkou používanou na dezodorizáciu jedlých tukov a olejov. Kolóna môže pozostávať zo stripovacej časti a retenčnej časti. Keď olej prechádza stripovacou časťou, je vystavený kombinácii vákua a pary, ktorým sa odstraňujú prchavé látky vrátane voľných mastných kyselín (FFA), ktoré majú vyšší tlak pár ako samotný olej. Ak sú tieto prchavé nečistoty prítomné, ovplyvňujú chuť, vôňu a stabilitu jedlých olejov.

Olej sa potom určitý čas uchováva v retenčnej časti na tepelné spracovanie – známe ako tepelné bielenie –, ktorým sa odstraňujú nežiaduce pigmenty a zabezpečuje stabilita konečného produktu. Čas, počas ktorého sa olej uchováva v retenčnej časti, závisí od požadovaných špecifikácií produktu.

Následné stripovanie a stripovanie GE

Olej sa vo vákuu privádza do časti na následné stripovanie, kde je ako tenký film vystavený kombinácii vákua a pary. Tou sa odstraňujú prchavé látky vrátane zlúčenín vznikajúcich pri tepelnej degradácii počas retencie pri vysokých teplotách. Upravený olej sa potom ochladí.  

Pri teplotách nižších ako 200 °C je tvorba glycidylesterov (GE) obmedzená, a preto sa GE z ochladeného kaliaceho oleja dajú odstrániť bez tvorby. Špeciálne navrhnutá kolóna naplnená štruktúrovaným obalom alebo striperom GE účinne odstraňuje GE na veľkosť do 0,5 ppm tým, že podporuje kontakt medzi parou a olejom v podmienkach vákua. Ak však má byť táto metóda účinná, vyžaduje si po odstránení GE okamžité ochladenie.  

Kondenzácia odstránených nečistôt

Prchavé nečistoty odstránené z oleja sa kondenzujú v čistiacej jednotke pomocou recirkulovaného a ochladeného destilátu. Čistiaca jednotka je umiestnená buď navrchu stripovacej časti, alebo je postavená ako samostatná nádoba.

Chladenie

Nakoniec sa olej ochladzuje v dvoch fázach: 1) v ekonomizéri na stanovenú konečnú teplotu a 2) v procese filtrácie pred presunom na ďalšie procesy, skladovanie alebo balenie.

Použitie a sortiment produktov

Systémy dezodorizácie spoločnosti Alfa Laval sa používajú najmä v priemyselných odvetviach jedlých olejov a živočíšnych tukov, ale možno ich prispôsobiť aj na nejedlé oleje, napríklad na predbežnú úpravu bionafty a hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO). Ďalšie informácie o špeciálnych produktových radoch zo sortimentu dezodorizačných/odkysľovacích riešení spoločnosti Alfa Laval nájdete tu:

Služby

.

Globálne služby

Viac ako 130 rokov skúseností. Odborníci z celého sveta. Servisné strediská v takmer 100 krajinách. Môžete sa spoľahnúť na globálnu servisnú sieť Alfa Laval s pevným miestnym zastúpením, ktorá vám umožní maximalizovať kvalitu, efektívnosť a výťažnosť vašich procesov. Spoločnosť Alfa Laval môže poskytnúť hĺbku, šírku a rozsah komponentov, zariadení, systémov a služieb, ktoré sú s mnohými inými dodávateľmi zariadení neporovnateľné. Sme vždy nablízku, staráme sa o vaše systémy a optimalizujeme vaše procesy počas celého životného cyklu vášho závodu na rafináciu jedlých olejov.

.

Naši zákazníci

The Bunge Group

Bunge Group je globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti agropriemyslu a potravinárstva. Divízia skupiny Food Products je najväčším spracovateľom olejových semien a najväčším predajcom olejov vo fľašiach na maloobchodnom trhu v Latinskej Amerike. S cieľom rozšíriť svoju pozíciu skupina Bunge investovala do najväčšej rafinérie rastlinného oleja v Latinskej Amerike. Tento veľký závod sa nachádza v Brazílii a jeho kapacita je 1 200 ton denne.

Spoločnosť Alfa Laval je zodpovedná za kompletnú rafinériu, ktorá zahŕňa neutralizačnú časť s dvoma separátormi PX 110, inštaláciu bieliaceho procesu a kompletné riešenie dezodorizácie SoftColumn.

PT Grahadura Leidongprima

PT Grahadura Leidongprima je rodinný podnik na ostrove Sumatra v Indonézii. Spoločnosť je veľmi úspešná v priemyselnom odvetví výroby palmového oleja. Na posilnenie svojej pozície si spoločnosť objednala prvé zariadenie na dezodorizáciu SoftColumn v Indonézii spolu so zariadeniami na suché frakcionovanie.

Toto zariadenie Alfa Laval SoftColumn na dezodorizáciu poskytuje spoločnosti kapacitu spracovania 1 000 ton palmového oleja denne.

Rafinéria sójového oleja Imcopa

Rafinéria sójového oleja Imcopa v Brazílii sa rozhodla pre modernizáciu, aby vyriešila veľmi vysoké náklady na paru a problémy so zlou rekuperáciou tepla v existujúcom závode spoločnosti.

Spoločnosť Imcopa využila koncepciu modernizácie od spoločnosti Alfa Laval a zmodernizovala existujúci dezodorizér a nainštalovala novú neutralizačnú a bieliacu linku, doskové výmenníky tepla, mixéry a separátor PX 95. To jej umožnilo zvýšiť kapacitu rafinérie zo 400 na 600 ton denne. Táto stratégia modernizácie v kombinácii s technológiami spoločnosti Alfa Laval na prenos tepla umožnila spoločnosti Imcopa znížiť celkové výrobné náklady o viac ako 3 USD na tonu oleja. Táto investícia sa jej vrátila za menej ako 2 roky.

.
.

Kontaktujte nás

Na zvýšenie výťažnosti potrebujete tú najlepšiu technológiu. Získajte ju od spoločnosti Alfa Laval. Stiahnite si brožúru a dozviete sa viac. Alebo nás kontaktujte. 

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Kľúčové zariadenia na spracovanie jedlého oleja používané v našich systémoch   

Webinár pre priemysel jedlého oleja

Naši odborníci sa podelia o znalosti týkajúce sa optimalizácie procesov rafinácie jedlých olejov, odstraňovania nečistôt a prchavých zložiek v záujme lepšej kvality, bezpečnosti a výťažnosti produktov.

Webinar 640x360