Systémy predbežnej úpravy biopalív

Dopyt po biopalivách z jedlých, nejedlých alebo použitých tukov a olejov každoročne narastá a je podmienený takými faktormi, ako sú povinnosti zmiešavania a udržateľnosť. Okrem bionafty na báze metylesterov mastných kyselín (FAME) sa v poslednom čase presadzujú aj hydrogenované rastlinné oleje (HVO), a to vďaka vynikajúcim vlastnostiam nafty, vrátane tých, ktoré sú vhodné na použitie ako palivo pre prúdové motory.

Biodiesel production

Výhody našich systémov predbežnej úpravy rastlinných olejov na produkciu bionafty

  • Bohaté skúsenosti s podobnou technológiou produkcie jedlého oleja
  • Riešenia predbežnej úpravy tak, aby sa dali spracovať viaceré vstupné suroviny.
  • Optimalizovaná výťažnosť a spotreba energie s chemickou alebo fyzikálnou predbežnou úpravou v závislosti od rozsahu navrhovaných vstupných surovín

Od začiatku rozširovania používania bionafty na začiatku tohto tisícročia spoločnosť Alfa Laval postavila stovky podobných zariadení na základe bohatých skúseností v oblasti systémov predbežnej úpravy na produkciu jedlých olejov. Dovoľte nám, aby sme vás inšpirovali a poradili vám optimálny proces predbežnej úpravy.

 

Pokiaľ ide o produkciu bionafty, spoločnosť Alfa Laval ponúka kľúčové technológie v oblasti tepelných a separačných riešení na transesterifikáciu, pranie, sušenie a čistenie. Pozrite si zoznam kľúčových produktov výmenníkov tepla, separátorov a mixérov tu.

 

Požiadajte o cenovú ponuku

.

Dovoľte, aby sme vám pomohli

Vyplňte formulár nižšie a poradíme vám najlepšie postupy pri predbežnej úprave rastlinných olejov ešte pred produkciou bionafty.

Pri spracovaní biopalív vám naši odborníci radi pomôžu tu.

 

Zaujímam sa o:
Chcete dostávať informácie o webinároch na požiadanie, pozvánky na budúce podujatia a novinky o produktoch a službách?

Tieto informácie sa ukladajú a spracúvajú v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

.

Služby

Potravinárske služby

Potravinárske služby spoločnosti Alfa Laval pomáhajú rozšíriť výkonnosť vašich potravinárskych systémov tým, že maximalizujú efektivitu vašich procesov. To vám umožní:

  • Neustále zlepšovať svoje prevádzkové činnosti, aby ste si zachovali výhodu pred konkurenciou
  • Zamerať sa na dobu prevádzkyschopnosti, optimalizáciu a dostupnosť
  • Maximalizovať návratnosť investícií v priebehu životného cyklu potravinárskych systémov

Ďalšie informácie o našej ponuke servisných služieb

process_men_ipad_joulestool.png