Biopalivá

Budúcnosť spočíva v etanole, bionafte a palivách z obnoviteľných zdrojov a vedľajších produktov alebo odpadu z iných priemyselných odvetví. Spoločnosť Alfa Laval ponúka výmenníky tepla, dekantačné odstredivky, varáky a odparky, ktoré maximalizujú efektivitu všetkých fáz výroby biopalív - od ohrevu a chladenia až po miešanie a separáciu. Okrem toho ponúka spoločnosť Alfa Laval tiež kompletné výrobné závody pripravené na výrobu bionafty.

Biofuels 640x360