Produkcia bionafty

Bionafta je obnoviteľné palivo vyrábané z rastlinných olejov, použitých rastlinných tukov, použitých stolových olejov a živočíšnych tukov. Spoločnosť Alfa Laval ponúka štandardizované riešenia pre maloobjemovú výrobu bionafty aj riešenia na kľúč na veľkoobjemovú priemyselnú výrobu. Riešenia Alfa Laval sa vyznačujú vysokým výkonom, vysokou výnosnosťou, nízkou spotrebou energií a sú špeciálne určené na výrobu bionafty s dôrazom na nízku spotrebu elektrickej energie.

Biodiesel production 640x360

Spoločnosť Alfa Laval ponúka rozsiahly rad výrobkov pre kompletnú dodávku tepelných a separačných riešení pre prvotnú úpravu, transesterifikáciu, pranie, sušenie, získavanie metanolu a čistenie glycerínu.

Prvotná úprava

Už niekoľko generácií pomáha spoločnosť Alfa Laval svojim zákazníkom z odvetvia výroby jedlých tukov a olejov optimalizovať ich výrobu. V tejto počiatočnej fáze, v ktorej sa odstraňujú nečistoty z východiskového rastlinného oleja, sa uplatnia výmenníky tepla, vysokorýchlostné separátory a mixéry Alfa Laval.

Transesterifikácia

Vysokorýchlostné separátory Alfa Laval odstraňujú z bionafty glycerín. Tieto separátory ďalej odstraňujú nečistoty a ďalšie škodlivé zlúčeniny, ktoré by ovplyvnili kvalitu bionafty. Kompaktné výmenníky tepla Alfa Laval pomáhajú optimalizovať výnosy z výroby a spotreby elektrickej energie.

Pranie a sušenie

Kompaktné rozoberateľné, polozvárané a celozvárané doskové výmenníky tepla Alfa Laval sa ideálne uplatnia pri čistení bionafty. O správne pranie sa postarajú naše vstavané statické mixéry.

Vysokorýchlostné separátory účinne odstránia vodu v jednostupňovom alebo dvojstupňovom procese, zatiaľ čo dekantačné odstredivky Alfa Laval spracujú koncentrát s vysokým obsahom pevných látok a odstránia z neho soli.

Získanie metanolu a čistenie glycerínu

Glycerín vzniká pri výrobe bionafty ako vedľajší produkt vo fáze transesterifikácia. Prebytočný metanol z glycerínu môžete získať kombináciou zariadenia na tepelné spracovanie a kondenzátora.

Plne protiprúdové usporiadanie doskových kondenzátorov Alfa Laval vedie k zníženiu teploty metanolu a následne k väčšiemu množstvu získaného metanolu.

Kombinácia doskových výmenníkov tepla Compabloc a výparníkov AlfaVap Alfa Laval je mimoriadne efektívna pre činnosť horákov. Ich kompaktné rozmery a nízka hmotnosť znamenajú nízke náklady na inštaláciu, ako aj ľahkú údržbu.

Glycerín sa čistí rôznymi spôsobmi podľa účelu jeho ďalšieho použitia. Doskové výparníky Alfa Laval umožňujú koncentrovať glycerín až na 90% obsah sušiny pri súčasnom znížení spotreby pary. Vďaka modulárnemu prevedeniu výparníkov AlfaVap môžete v budúcnosti ľahko rozšíriť svoju výrobnú kapacitu podľa potreby.