Compabloc

S viac ako 30 000 jednotkami v prevádzke po celom svete je Compabloc majster výmeny tepla. Laserom zváraná konštrukcia je mimoriadne spoľahlivá pri použití v takých procesoch, kde sa dostáva do styku s agresívnymi médiami a čelí vysokému tlaku a teplotám. Compabloc je 3- až 5-násobne tepelne účinnejší v porovnaní s tradičnými trúbkovými riešeniami a má kompaktnejšiu konštrukciu, ktorá sa oveľa jednoduchšie inštaluje a servisuje.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Zistite, ako viete zlepšiť udržateľnosť

  • Vynikajúci prenos tepla a minimálne zanášanie zabezpečujú výnimočnú tepelnú účinnosť a úspory energie.
  • Asymetrický prietok možný vďaka flexibilnej konfigurácii prúdenia
  • Kríženie teplôt v jednej jednotke maximalizuje rekuperáciu energie a znižuje výdavky na energie a zároveň zvyšuje prevádzkovú výkonnosť.
  • 100 % mechanická čistiteľnosť bez záhybov, ktoré by mohli spôsobiť problémy s koróziou.
  • Laserom zvárané plechy zabezpečujú maximálnu spoľahlivosť.
Alfa Laval Compabloc je overené riešenie pre efektívny prenos tepla v procesoch, ktoré majú náročné požiadavky na tlak, teplotu alebo použité médium. Prichádza s podporou jediného dodávateľa s hĺbkovými znalosťami technológie a globálnej siete skúsených odborníkov. Energetická účinnosť, spoľahlivá technológia a partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť v dlhodobom časovom horizonte – takto sa buduje udržateľnosť.

Servis pre Alfa Laval Compabloc

Pozrite si naše ponuky v oblasti servisu a užitočné rady, ako Compabloc udržať v čo najlepšom stave.

engineer wearing hard hat and safety glasses holding laptop in front of pipes and blue sky

HEXpert, nástroj na výber výmenníka tepla

Nájdite ideálny výmenník tepla pre náročné procesné konfigurácie. Vyplňte informácie o svojej prevádzke a do piatich minút získate odporúčania pre efektívne riešenie vašich konkrétnych potrieb.

male Asian engineer wearing hard hat and safety glasses holding ipad infront of industrial plant

Objavte Compabloc +

Známy, nákladovo efektívny a spoľahlivý výkon výmenníka radu Compabloc je teraz k dispozícii pre úlohy s ešte vyšším tlakom. Objavte nový Compabloc + zostrojený s inovatívnym konceptom utesnenia, ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku až do 60 barov.

male and female engineers standing next to alfa laval compabloc welded plate heat exchanger
.

Zoznámte sa s našimi odborníkmi

Zlepšite svoju udržateľnosť

Šampión výmeny tepla

Správna podpora na zlepšenie udržateľnosti

Zlepšenie udržateľnosti pomocou zváranej konštrukcie

6 dôvodov, prečo si zvoliť tohto šampióna

Preukázaná spoľahlivosť

Ľudia si vyberajú Alfa Laval Compabloc z jednoduchého dôvodu. Proste funguje, a to dokazuje už viac ako 30 000 dodaných jednotiek. Naše overené výrobné a technické riešenia umožňujú dosiahnuť vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Veľa výmenníkov Compabloc, ktoré sú v nepretržitej prevádzke už desaťročia, stále podáva špičkový výkon.

Riešenie na zlepšenie udržateľnosti

Ak sa Compabloc použije na rekuperáciu tepla, jeho vysoká tepelná účinnosť zaistí lepšiu efektivitu tohto procesu, nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie CO2.

Zjednodušená údržba – vyššia prevádzková výkonnosť

Minimalizácia zanášania umožňuje výmenníkom Compabloc fungovať v oveľa dlhších frekvenciách intervalov čistenia, ako si vyžadujú tradičné výmenníky tepla, čím sa znižujú celkové náklady na údržbu. Rovnako je to jediný zváraný výmenník, ktorý umožňuje čistenie všetkých kanálov, pre teplé aj studené médiá, prúdom vody. To znamená, že po každom čistení sa funkčnosť zariadenia obnoví na 100 %.

Zvýšenie produkčnej kapacity a zníženie nákladov na montáž

Prevádzkové obmedzenia v súvislosti s ohrevom či chladením je často možné vyriešiť účinnejším výmenníkom tepla. Kompaktná veľkosť výmenníka Compabloc vám umožní dosiahnuť väčší výkon pri rovnakých priestorových pomeroch alebo uvoľniť priestor pre iné zariadenia, čo znamená aj nižšie náklady na montáž.

Návratnosť už za niekoľko mesiacov

Vysoká energetická účinnosť v kombinácii s nízkymi nákladmi na montáž a údržbu znamená, že Compabloc dosahuje oveľa kratšiu návratnosť investovaných finančných prostriedkov v porovnaní s ostatnými technológiami, ako sú trúbkové alebo iné typy zváraných doskových výmenníkov tepla. Investičné náklady na zariadenie sa vrátia už za niekoľko mesiacov.

Vhodný na akékoľvek použitie

Compabloc sa dodáva v širokej škále veľkostí a je na mieru prispôsobený špecifickým prevádzkovým podmienkam a parametrom inštalácie. Dá sa vyrobiť v podstate z akéhokoľvek materiálu, ktorý sa dá lisovať a zvárať.

Použitie

Kondenzácia

Krátka prietoková trasa v zariadení Compabloc a široký prietokový prierez zabezpečujú malý pokles tlaku a vysokú efektivitu, čo je ideálne pre kondenzáciu. Vysoká miera prenosu tepla a malé zanášanie robia z výmenníka Compabloc najlepšiu voľbu pre dlhodobú účinnosť a konzistentný výkon. Vďaka tomu Compabloc zabezpečuje kondenzáciu, ktorá je 2 až 4-krát účinnejšia v porovnaní s tradičnými riešeniami. Výpary sa privádzajú zhora a kondenzujú na studených platniach pri prechode cez zväzok dosiek, pričom kondenzát odteká zospodu. Ak výpary obsahujú plyny, ktoré nedokážu kondenzovať, spoločnosť Alfa Laval má v ponuke návrh dvojprechodového usporiadania na kondenzačnej strane, čo umožní separáciu plynu alebo tekutiny vo vnútri výmenníka Compabloc, čím sa eliminuje potreba separačnej jednotky. Kondenzácia nastáva hlavne pri prvom prechode. Podchladenie neskondenzovateľných plynov sa dosahuje pri druhom prechode, ktorý zároveň slúži na elimináciu aerosolovej zmesi.

Industrial pipes with blue sky and white clouds

Ohrev a chladenie s prenosom tepla medzi dvoma kvapalinami

Compabloc, ktorý je 3- až 5-násobne účinnejší v porovnaní s trúbkovými výmenníkmi, je dokonale vhodné riešenie pre výmenu tepla medzi kvapalinami (na ich ohrev, chladenie alebo výmenu). Vďaka schopnosti zvládať kríženie teplôt v jednej jednotke a malým rozdielom teplôt (len 3 °C), výmenník Compabloc prináša výrazné energetické úspory. Compabloc tiež ľahko zvláda asymetrické prietoky vďaka flexibilnej konfigurácii prietoku. Keďže sa toto ľahké zariadenie inštaluje vertikálne, problémy s osadením sa vyriešia okamžite.

Engineer wearing hard hat seen from behind walking into the setting sun at industrial plant

Compabloc ako predhrievací výmenník

Vysoká tepelná účinnosť, kompaktná veľkosť, nízky statický tlak, minimálne zanášanie a jednoduché čistenie robia z výmenníka Compabloc dokonalého kandidáta na predhrievanie. Môže sa používať ako termosifón alebo ako predhrievací výmenník s nútenou cirkuláciou. Compabloc umožňuje zvýšiť kapacitu predhrevu, má až dvojnásobný výkon v porovnaní s tradičnými výmenníkmi tepla pri rovnakej veľkosti a zároveň znižuje náklady na inštaláciu destilačnej veže. Kompaktná veľkosť znamená, že objem je malý a čas pobytu média vo výmenníku je veľmi krátky v porovnaní s tradičnými výmenníkmi, čím sa znižuje tepelná degradácia média. To urýchľuje spúšťanie procesu a znižuje náklady v prípade médií mimo špecifikácie.

industrial open/closing wheel and pipes

Ako to funguje

.

Compabloc - Exploded view

Výmenník tepla Compabloc je zostavený okolo bloku zvlnených teplovýmenných dosiek, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo z iného materiálu odolného voči korózii, a sú tak zvárané laserom, aby sa vytvorili kanály.

Teplý a studený prúd média prechádzajú cez susediace kanály. Zvlnené dosky spôsobujú vysokú turbulenciu, čo vedie k podstatne vyššej účinnosti prenosu tepla s teplovýmennou plochou o 50 – 80 % menšou ako pri porovnateľnom trúbkovom výmenníku. Turbulentné prúdenie tiež znižuje zanášanie. Jedinečná konštrukcia dosiek vo výmenníku Compabloc eliminuje mŕtve zóny v tepelnom výmenníku.

Dve prietokové trasy vo výmenníku Compabloc je možné nakonfigurovať na jeden prechod alebo s použitím prepážok na viac prechodov. Počet prechodov na teplej a studenej strane je možné voliť nezávisle, čo umožňuje optimalizáciu prenosu tepla dokonca aj pri veľkých rozdieloch prietokov na jednotlivých stranách. Táto jedinečná flexibilita znamená, že výmenník Compabloc je vždy optimalizovaný na presne stanovený účel. Prepážky sú navrhnuté tak, aby zniesli úplné vákuum a pri zmene konštrukčných podmienok v budúcnosti je možné upraviť ich usporiadanie.

Jednotky Compabloc majú protiprúdovú konštrukciu a môžu fungovať aj pri krížení teplôt (v jednej jednotke), kde teplotný rozdiel môže byť len 3 °C, čím sa maximalizuje rekuperácia tepla. Malé rozmery a nízka hmotnosť umožňujú inštalovať jednotky Compabloc kdekoľvek, napríklad na vrchu destilačnej kolóny alebo na závesnej konštrukcii.

Compabloc: 1-prechodový kondenzátor

Compabloc: 2-prechodový kondenzátor

Compabloc: prenos tepla medzi kvapalinami

Compabloc: predhrievací výmenník

.

Zvýšenie kapacity a zníženie emisií

Spoločnosť Dow Wolff Cellulosics v Belgicku inštalovala dva kompaktné výmenníky tepla Compabloc od Alfa Laval pre rozličné použitie v jednej z kolón na rekuperáciu rozpúšťadla.

Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger operating as reboiler in the solvent recovery column at Dow Wolff Cellulosics

Nižšie priestorové nároky. Nižšie finančné náklady. Vyššia rekuperácia tepelnej energie.

Ázijská petrochemická spoločnosť, ktorá extrahuje benzén a toluén z prúdu produktov bohatého na aromatické zlúčeniny, chcela zvýšiť výrobnú kapacitu, avšak mala obmedzené priestorové možnosti.

Petrochemical plant at night

Riešenie energetickej účinnosti v rafinérii

V snahe neustále vylepšovať udržateľné postupy v rámci svojich prevádzok, sa spoločnosť Petronas rozhodla investovať do tej najmodernejšej efektívnej technológie.

Asian oil refinery worker infront of an installed Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Viac reálnych prípadov

.

Jedinečné vlastnosti

Compabloc je nedosiahnuteľný líder, ktorý vyčnieva z ponuky výmenníkov tepla, vrátane iných blokových konštrukcií. Jeho jedinečnosť vychádza z našich patentovaných inovácií, ktoré sú založené na desaťročiach skúseností s výmenníkmi tepla. Kombinácia týchto parametrov umožňuje spoľahlivý a účinný výkon, čím pomáha šetriť energiu a zlepšovať udržateľnosť. 

Alfa Laval C-weld
C-weld™

Vynikajúca čistiteľnosť a zvýšená funkčnosť zariadenia

Tupé laserové zvary dosiek zaručujú dostupnosť a chránia pred koróziou.

Tu sa dozviete viac

Alfa Laval SmartClean
SmartClean™

Rýchle a účinné vypláchnutie usadeného materiálu

Voľné kanály pri okrajoch dosiek zabezpečujú účinné odstránenie znečistenia.

Tu sa dozviete viac

Alfa Laval Xcore
XCore™

Pokročilá konštrukcia pre vyššie tlaky

Usporiadanie dosiek, vhodné pre vyššie tlaky a ľahšie čistenie, zvyšuje mechanickú pevnosť pre zlepšenie tepelného výkonu.

Tu sa dozviete viac

ALOnsite
ALOnsite™

Kvalifikovaná podpora na vašom pracovisku

Skutočný servis priamo na mieste vďaka skúseným technikom kdekoľvek na svete.

Tu sa dozviete viac

.