Servis zváraných doskových výmenníkov tepla Compabloc

Alfa Laval Compabloc je majstrom vo výmene tepla: toto zariadenie je overené a efektívne riešenie v procesoch, ktoré kladú náročné požiadavky na použité médium, tlak alebo teplotu. Zariadenia Compabloc majú obrovskú výhodu, že môžu ťažiť z podpory jediného dodávateľa na trhu s hĺbkovými znalosťami technológie a globálnej siete skúsených odborníkov. Energetická účinnosť, spoľahlivá technológia a partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť v dlhodobom časovom horizonte – takto sa buduje udržateľnosť.

.

Príbehy zákazníkov

Zistite, ako vám proaktívna údržba dokáže pomôcť zvýšiť nákladovú efektívnosť a poskytnúť vám spoľahlivejší a efektívnejší tepelný výkon. Alebo zistite, ako vám náš program skladových zásob pre prípad núdze môže pomôcť minimalizovať odstávky.

oil rig in sunset
.

Vyberte nasledujúcu možnosť a zistite viac informácií o ponukách služieb pre zariadenia Compabloc

Troubleshooting for Alfa Laval Compabloc

Riešenie problémov

Ak niekedy nastanú výzvy v súvislosti s výkonom alebo nastane nevysvetliteľný úkaz počas prevádzky vášho zariadenia Compabloc, môžeme vás spojiť s niektorým z našich vyškolených a skúsených odborníkov na riešenie problémov, ktorý navrhne riešenie a poskytne návrhy na ďalšie vylepšenia procesov. To vám pomôže:

 • maximalizovať čas prevádzky bez porúch identifikáciou problémov, ktoré môžu spôsobiť neplánované odstávky,
 • zvýšiť výrobu optimalizáciou procesu,
 • zlepšiť bezpečnosť prevenciou nebezpečných situácií,
 • znížiť náklady na údržbu previerkou procesov. 
Stiahnuť leták
 

Two men discussing in welded heat exchanger workshop

Školenie

Spoločnosť Alfa Laval ponúka štandardné aj prispôsobené programy školenia. Je to kombinácia praktických, teoretických a samoštudijných kurzov vrátane odborných pokynov od vyškolených technikov spoločnosti Alfa Laval. S našimi programami školení budú vaši zamestnanci kompetentnejší a viac motivovaní. Zároveň získate dlhodobé výhody ako:

 • správna manipulácia so zariadením, ktorá zabezpečuje dlhší čas prevádzky bez porúch,
 • vyššia úroveň bezpečnosti a vyššia spoľahlivosť zariadenia,
 • nižšia potreba servisu a údržby vďaka proaktívnym opatreniam,
 • usmernenie pre úsporu nákladov od znalých členov personálu.

Stiahnuť leták

Man working on heat exchanger in welded workshop

Náhradné diely

Len originálne náhradné diely spoločnosti Alfa Laval navrhnuté špeciálne pre vaše zariadenie dokážu obnoviť pôvodný stav výmenníka tepla a poskytnú vám maximálnu záruku spoľahlivej prevádzky bez porúch. Vďaka rýchlemu doručeniu na celom svete sme vám vždy k dispozícii, aby sme zabezpečili, že dostanete diel, ktorý potrebujete, a vtedy, keď ho potrebujete. Používanie originálnych náhradných dielov spoločnosti Alfa Laval zaručí:

 • ideálny nepretržitý tepelný výkon pre vaše úlohy a oblasti použitia,
 • zvýšenie prevádzkyschopnosti a vysokú produktivitu,
 • dlhšiu životnosť zariadenia vďaka trvanlivejším komponentom,
 • nižšie náklady na vlastníctvo v priebehu celej životnosti zariadenia.

Stiahnuť leták

Two engineers outside plant with blue sky and white clouds in the background

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon svojho nového zariadenia Compabloc, je dôležité, aby bolo zariadenie správne nainštalované a aby jeho uvedenie do prevádzky prebiehalo plynulo. Okrem toho vám ponúkame:

 • optimalizovaný výkon pre maximálnu tepelnú účinnosť,
 • dlhú a spoľahlivú prevádzku bez porúch,
 • súlad s najvyššími priemyselnými bezpečnostnými normami,
 • dlhú životnosť zariadenia s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo.

 

Stiahnuť leták

Installation and commissioning supervision for Alfa Laval welded heat exchangers

Hodnotenie a kontrola výkonu

Spoločnosť Alfa Laval vám prostredníctvom kontroly výkonu výmenníka tepla v porovnaní s optimálnym výkonom môže pomôcť určiť plán preventívnej údržby podľa špecifických podmienok vášho závodu a vašich procesov.  Ďalšie výhody:

 • optimalizované servisné intervaly na splnenie vašich procesných požiadaviek,
 • znížené náklady na energiu vďaka zlepšenej tepelnej účinnosti a nižšej tlakovej strate,
 • lepšie plánovanie na dosiahnutie maximálnej kontroly nad prevádzkou vo výrobe bez porúch a nad rozpočtom údržby,
 • lepšia udržateľnosť vašich procesov vrátane dlhšej životnosti zariadenia.

Stiahnuť leták

Condition audit performed on an Alfa Laval Compabloc heat exchanger

Kontrola stavu

Kontrola stavu vyškolenými profesionálmi spoločnosti Alfa Laval vám poskytne podrobný prehľad o mechanickej integrite vášho zariadenia Compabloc, ako aj servis a podporu, ktorú potrebujete na riešenie prípadných problémov. Získajte väčšiu kontrolu nad procesmi vďaka:

 • predĺženiu životnosti zariadenia Compabloc a ochrane vašej investície,
 • obnoveniu výkonu zariadenia na dosiahnutie optimálnej tepelnej účinnosti,
 • predchádzaniu neplánovaným odstávkam na minimalizáciu nákladov na údržbu,
 • zabezpečeniu informovanosti o skutočnom stave vášho zariadenia.

Stiahnuť leták

Emergency stock for Alfa Laval Compabloc heat exchangers

Skladové zásoby pre prípad núdze

Spoločnosť Alfa Laval má v našom závode vo Francúzsku zásoby celých blokov pre rôzne modely Compabloc. Tie je možné rýchlo odoslať do vašej prevádzky, ak náhodou nastane prípad núdze v súvislosti s vaším zariadením. Táto služba je navrhnutá tak, aby ste si nemuseli robiť starosti:

 • obnovenie prevádzky v čo najkratšom čase,
 • minimalizácia nákladov na neplánované odstávky výroby,
 • zabezpečenie plánu postupu aj v prípade nepravdepodobných udalostí,
 • identifikácia možných problémov s procesom, ktoré by mohli v budúcnosti predstavovať prekážku.

Stiahnuť leták

Man cleaning an Alfa Laval Compabloc heat exchanger

Čistenie

Správnym čistením sa obnoví optimálny stav zariadenia Compabloc, vďaka čomu získate maximálnu tepelnú účinnosť a rekuperáciu tepla. Spoločne nájdeme optimálne riešenie čistenia na základe vášho konkrétneho zariadenia, ako aj spôsobu, akým ho používate. Dodatočné odbremenenie vďaka:

 • bezpečnému a účinnému čisteniu, ktoré nepoškodí zariadenie,
 • lepšej účinnosti a nižšej spotrebe energie,
 • predchádzaniu poškodeniam spôsobeným koróziou alebo tlakovej strate,
 • jednoduchšej a rýchlejšej údržbe a oprave.

Stiahnuť leták

Man inspecting an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Exkluzívne skladové zásoby 

S exkluzívnymi skladovými zásobami budete mať súkromné zásoby originálnych náhradných dielov Compabloc – tie sú dostupné výlučne pre vaše použitie a sú pripravené na odoslanie v deň objednávky.  Tento program zabezpečuje bezstarostný život s maximalizovanou produktivitou a minimalizovanými nákladmi vďaka:

 • najdlhšej prevádzke bez porúch, pričom originálne diely sú dostupné kedykoľvek,
 • eliminácii nákladov na skladovanie, prácu a administratívu,
 • lepšej kontrole majetku a lepšiemu plánovaniu údržby,
 • stanoveným nákladom, čo pomáha vyhnúť sa neočakávaným výdavkom na údržbu.

Stiahnuť leták

.

Spoznajte náš tím servisných odborníkov

Služby kontroly stavu zariadenia Compabloc

Služby skladových zásob pre prípad núdze so zariadením Compabloc

ALOnsite – kvalifikovaná podpora na pracovisku

.

Čistenie zariadenia Alfa Laval Compabloc