WideGap

Rozoberateľné doskové výmenníky tepla Alfa Laval WideGap sú vhodné pre vláknité kvapaliny a pre kvapaliny obsahujúce hrubé častice. Typickými aplikáciami pre výmenníky tepla Alfa Laval WideGap sú procesy pri výrobe cukru, bioetanolu, celulózy a papiera. V závislosti na úlohe, ktorú plnia, môžu byť výmenníky tepla WideGap dodávané buď s kanálmi v konfigurácii široký-široký alebo široký-úzky. Vďaka tomu sú tieto jednotky vhodné na ohrev, chladenie a tepelnú výmenu.

widegap left side transp 640x360

Výroba na mieru

Rada Alfa Laval WideGap sa používa na spracovanie vláknitých kvapalín a kvapalín obsahujúcich hrubé častice. Hladká a plynulá konštrukcia hrdiel zabezpečuje, že vlákna nezávisia od vstupu.

 Alfa Laval WideGap sú výmenníky tepla kvalitnej konštrukcie, ktoré sa ľahko udržiavajú a majú dlhú životnosť. Medzi dostupné konštrukčné prvky patrí:

  • Tesnenie  ClipGrip™ – nelepené tesnenie s vynikajúcim lícovaním, ktoré zabezpečuje perfektné utesnenie a bezproblémovú údržbu
  • Lepené tesnenie – dvojzložkové epoxidové lepidlo vytvrdené v peci, ktoré udržuje tesnenie na mieste pri akomkoľvek prípadnom čistení

Valček prítlačnej dosky, ložiskové skrine na uťahovacích šróboch a päťbodový systém zlícovania so zosilnenými závesmi navyše umožňujú rýchle a ľahké otváranie a zatváranie výmenníka tepla bez nutnosti použitia ťažkých nástrojov alebo nebezpečenstva poškodenia dosiek.

Výmenník Alfa Laval WideGap možno v prípade zmien parametrov procesu rýchlo a ľahko upraviť. Na naše odborné zázemie a dostupnosť náhradných dielov sa môžete vždy spoľahnúť.

Pokoj a spokojnosť

Globálna servisná sieť spoločnosti Alfa Laval je Vám vždy nablízku.

Výhody produktu

  • Maximálna prevádzkyschopnosť pre zanášavé aplikácie
  • Vysoká energetická účinnosť
  • Flexibilná konfigurácia
  • Vysoká prevádzkyschopnosť
  • Prístup ku globálnej servisnej sieti spoločnosti Alfa Laval

Ako to funguje

Teplozmenná plocha sa u rozoberateľného doskového výmenníka tepla skladá z rady profilovaných dosiek, ktoré sú zostavené medzi základnou a prítlačnou doskou a udržiavajú konštrukčný tlak. Priestor medzi doskami je uzavretý plochým tesnením. Aby sa dosiahol, čo najvyšší tepelný výkon a nízky teplotný spád, tekutiny cez výmenník tepla zvyčajne prechádzajú protiprúdom.

Výmenník WideGap je vyrobený na mieru pre manipuláciu s vláknitými kvapalinami, vysoko viskóznymi kvapalinami a tekutinami obsahujúcimi hrubé častice. Vzhľadom na profil dosiek a hĺbku vlysov tieto tekutiny výmenníkom tepla ľahko pretekajú.

Vysokorýchlostná turbulencia prúdenia medzi doskami vedie k vyššiemu prenosu tepla, má však za následok tlakovú stratu. Naši konštruktéri z odboru tepelnej techniky Vám pomôžu navrhnúť a zvoliť model aj konfiguráciu, ktorá bude vhodná pre potreby Vašich aplikácií, a súčasne prinesie maximálny tepelný výkon a minimalizuje tlakovú stratu.

Výmenník tepla WideGap možno nakonfigurovať mnohými spôsobmi. Medzery medzi kanálmi môžu byť buď usporiadané spôsobom široká/široká alebo široká/úzka s rôznymi veľkosťami medzier. Výmenníky tepla WideGap sú zvyčajne konfigurované ako viacchodové, aby sa zaistila dostatočná turbulencia.

Doskový výmenník typu kvapalina/kvapalina

Parný ohrievač

 

Dvojstupňový doskový výmenník